Wanneer, aan de hand van welke criteria, spreekt men van een "sekte"?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het woord sekte gebruik je vrijwel uitsluitend voor religieuze groepen. Wat is nu het verschil tussen een kerk en een sekte? Een kerk rust op drie grondbeginselen: geloof, hoop en liefde. Voortdurend dreigt het gevaar dat een kerk een van deze grondbeginselen verwaarloost. En altijd zijn er kerkleden die dat door hebben en er wat tegen doen. Als ze zich afsplitsen tot een religieuze groep die geloof, hoop en liefde even belangrijk spreken we van een (nieuwe) kerk. Gaat de aandacht helemaal uit naar 1 van de drie grondbeginselen dan spreken we van sekte.

Bronnen:
Van Gelder, B. & E.G. Hoelstra....

Het oorspronkelijke Griekse woord voor „sekte” is haiʹre·sis, wat „een keuze” betekent, dat wil zeggen „de keuze van een mening die strijdig is met de gewoonlijk gehuldigde”. Een „sekte” is dus een groep mensen die het verkiest een gedragslijn of overtuiging aan te hangen die afwijkt van wat algemeen aanvaard wordt.

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/1200003877