Ik ben Christen mag ik dan wel Spiritueel (Paranormaal) geloven?

Hallo,

Ik ben Christen. Ook Christen opgevoed, maar zelf heb ik ook bijgeloof. Geloof ook in beschermengelen en gidsen, maar ook paranormale gaven. Mijn ouders daar tegen in geloven daar absoluut niet in en zeggen mij dat het niet bestaat. Ik dus niet.. Één van mijn vriendinnen kan zowel negatieve als positieve energie zien en voelen. Ik ben helder voelend en heb dromen die werkelijkheid worden. Zelf heb ik ook wel lichte contacten gehad met mijn hoofdgids. En sta daar ook voor open. Maar ik geloof niet in geesten, demonen, satan etc. Dus voor de Christen, ''De duivel..'' Zal misschien wel bestaan. Maar ik wil daar niks mee te maken hebben. En sta daar ook niet voor open. Maar geloof wel in paranormale gaven en beschermengelen... Mag ik dan wel spiritueel geloven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Laten we zeggen dat je christelijk bent opgevoed want christen zijn en geloven in, ik geeft het maar even een verzamelnaam "paranormale" gaat gewoon niet samen. Als je "Christen" zou zijn had je dat geweten, dus mag ik aannemen dat je de Geest nog niet hebt. Al heb je misschien al wel heel je leven in een christelijk gezin gezeten wil niet zeggen dat je christen bent, al mag je je gelukkig prijzen toch deze opvoeding te hebben gehad. Christen zijn, is meer dan alleen (leef)regels het is een levende relatie met een levende God. Dat je ouders niet in geesten ed geloven is niet waar , maar ik mag aannemen dat je zoals de bijbel zegt "geheiligd bent door hun" aanwezigheid. Maar neem ze het eens kwalijk ze hebben er geen dealing me gehad maar eerlijk gezegd heb ik nog liever dat je er helemaal niet in gelooft dan je openstellen voor onzuiverheid. van zogenaamde " Hoofdgidsen " en wat al niet meer zij \ Maar goed dat zal je waarschijnlijk niet overtuigen vrees ik waar ik wel van overtuigd ben is, dat je met de zeg maar duvel niet te maken wil hebben maar wees eerlijk wie wil dat nu wel ? Tja en daar sta je dan, duidelijker dan dit kan ik heb niet brengen zonder hele epistels te moeten schrijven en je met bijbelteksten om de oren moet slaan (LOL) en daarbij nog niet weten of het enig effect heeft. Maar wil je nou echt weten hoe het nu echt zit zou ik zeggen ga naar een betrouwbaar iemand binnen je kerk en neem die vriendin van je mee ! je jeugdgroep zondag School daar is vast wel iemand die je kan aanspreken ? desnoods direct de predikant of voorganger hoe ze het bij jouw ook maar noemen. en ga je niet meer, dan is er vast wel een jeugdgroep o.i.d waar je zo bij kan En print dit desnoods uit en laat het hen hem/haar maar lezen ik hoop dat zij je de Weg beter kunnen uitleggen dan dat ik hier kan doen ik zal er bij zeggen dat ook deze mensen misschien niet alle kennis hiervan zo paraat hebben. want het is wel een "leer"weg en dit is zeker niet in een minuutje uit te leggen Laat ik ronduit zeggen dat ik er wel dealings mee heb gehad en dan nog maar heel klein beetje en geloof me" i do not wanna be there !" Mocht je meer willen weten, ik heb ook pb maar eerlijk gezegd heb ik liever dat je iemand "in person" opzoekt. die je persoonlijk kan spreken eventueel met anderen die ook diezelfde vraag hebben. Ik bid dat je het ontdekt succes

Het Christelijk geloof en het paranormale is best te combineren. Binnen het katholieke geloof zijn er gebeden aan de Engelbewaarders, oftewel beschermengelen, dus dat is al toegestaan. Verder moet je paranormale gaven zien als Gods gaven. Iedereen wordt geboren met zijn of haar vaardigheden en talenten. Als jij iets van geboorte hebt meegekregen, dan is het de bedoeling dat je die gave hebt en gebruikt voor het goede en om andere mensen te helpen. Er is een evangelietekst die verteld drie mannen die 'talenten' kregen van hun heer, zoals het geld in die tijd genoemd werd, ieder naar zijn bekwaamheid. Zowel de eerste als de tweede namen hun talenten, werkten ermee en verdienden evenveel bij als ze gekregen hadden, de derde stopte het in de grond om het te bewaren. Bij de terugkomst looft de heer de twee die hun talenten hebben gebruikt en meer hadden verdient, maar berispt degene die zijn talent had begraven en bij zijn terugkomst die ene talent weer aanbiedt. Dit stuk uit het evangelie heeft me altijd bijzonder aangesproken. Een mens zou altijd de gaven en vaardigheden die hij of zij bij geboorte heeft meegekregen gebruiken, benutten en verbeteren, om zichzelf en anderen te helpen. Hier vallen de paranormale vaardigheden ook onder. 'Zalig zij die niet zien en toch geloven', een belangrijke zin uit het evangelie. Dit gaat, mijns inziens, niet alleen over het geloof, maar ook over het paranormale. Er is veel wat mensen niet begrijpen en wat niet bewezen kan worden, maar dat wil niet altijd zeggen dat het niet bestaat. Wat ik mij afvraag is hoe je wel in beschermengelen kunt geloven en niet in geesten. Wat anders dan een geest kan het hiernamaals binnen gaan? Een engel, ook een beschermengel, is onstoffelijk. Zoals een geest is. Spirituele gidsen zijn ook geestverschijningen. Geesten behoren tot dezelfde bestaansniveau als engelen en gidsen. Ik begrijp dat je zegt dat je niets met de duivel te maken wilt hebben, maar dat wilt niet zeggen dat hij niet bestaat. Als je gelooft in het goede, God, beschermengelen, gidsen, moet je ook accepteren dat de tegenhanger, het kwaad ook bestaat. De duivel en zijn handlangers, of welke naam dit kwaad ook krijgt. Zoals ik eens iemand heb horen zeggen: 'de beste truc van de duivel is mensen laten geloven dat hij niet bestaat'. Niet willen geloven in het kwaad betekend dat het kwaad, zonder dat je het merkt, je in zijn greep kan krijgen. Dat is het gevaar.

Je mag geloven wat jij wilt, en je bent op een manier opgevoed, maar dat wil nog niet zeggen dat je die manier ook zo voelt. Het is jouw waarheid, jouw gevoel en dat klopt. Daarnaast zijn er meer raakvlakken dan christenen willen geloven met het spirituele. Het is een universele energie, voor iedereen, we zijn allen één, vanuit één en dezelfde bron, noem het god, maakt niet uit. De mensen maken een heel proces door, daar kun je in mee gaan, of niet, is een keuze, en is allemaal goed, maar jij kiest en niemand anders.

Een christen zijn is ook bovennatuurlijk bezig zijn. Je bidt om zegen en richt je tot God in Jezus Naam. Hiermee kun je je omgeving ten positieve beïnvloeden. O.a het Onze Vader is vragen om God's Koninkrijk werkzaam te laten zijn. Gelovigen die echt gezegend zijn met de gaven van de Geest kunnen soms in de toekomst kijken, profeteren, visioenen zien, met zieken bidden en soms genezing ervaren en zelfs demonen uitdrijven in Jezus Naam. Rom 8 vers 14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. God beschermt zijn kinderen dmv engelen dat is correct. Er zijn 2 geestelijke Koninkrijken. Van God en van de satan ( tegenstander ). De satan imiteert het Koninkrijk van God door je soms dezelfde dingen te laten ervaren zoals een gelovige, dit kan verwarrend werken. Daar waar Christus Koning is, daar alleen is het Koninkrijk van God werkzaam. En dat lijkt bij jouw in alle eerlijkheid niet het geval, daarom stel je ook deze vraag, omdat je iets onhebbelijk ervaart in je denken. Een hoofdgids is geen beschermengel, maar een geestelijke macht. Deze macht wil steeds verdere controle over je leven. Je wordt dan gebonden. Deze gids zal het niet fijn vinden je gaat bidden tot Jezus en het Nieuwe Testament verder gaat bestuderen of goede gospel muziek gaat luisteren. Zoek een evangelie gemeente in de buurt en ga er eens langs en probeer je te richten op de Here Jezus, die voor jouw en gestorven aan het kruis. Die gids gaat dan vanzelf wijken. God houdt van je en je bent zeer kostbaar in Zijn ogen.

xAngelx. Ik kreeg deze link met jouw vraag door van een goede kennis. Gewoonlijk kijk ik niet in deze rubriek omdat de Bijbel het volgende hierover zegt. Allereerst erkent de Bijbel het bestaan van zowel goede geesten als kwade geesten. Over de goede geesten of engelen staat er dit: Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Heb+1&id18=1&l=nl&set=10 Helaas is de lucht vol met voornamelijk kwade geesten of engelen zoals o.a. hier staat over de geloofsstrijd van de christen: “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ef+6&id18=1&l=nl&set=10 Nu zeg je dat je heldervoelend bent en mogelijk ook helderziend; sommige dromen komen zelfs uit en zo zijn er legio voorbeelden te noemen van mensen, vaak ook kinderen, die hetzelfde vermogen hebben zoals jij die hebt. Zoals bijv. één van jouw vriendinnen. Nu gaat het mij niet aan welke christelijke opvoeding jij van huis uit hebt meegekregen, maar elke christen heeft/krijgt te maken met goede en kwade geesten. Mocht je nieuwsgierig zijn wat de Bijbel zegt of je “spiritueel geloven” mag en/of bijgeloof dan lees je o.a. hier het antwoord: “Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lev+19&id16=1&l=nl&set=10 Met andere woorden: de Bijbel erkent het bestaan van geesten en demonen, maar verbiedt het raadplegen daarvan. Schenk daar dus gewoon geen aandacht aan “ . . . . . . want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Kor+11&id18=1&l=nl&set=10 De ware christen heeft Jezus Christus in zijn hart en kent aan allerlei geestverschijningen, ook niet van dierbare overledenen, geen enkele waarde toe.

Je kunt natuurlijk in beide geloven als je dat wilt, maar aldus de bijbel mag je je niet beroepen op het paranormale. Of ze het bestaan hiervan dan ontkennen, nee. Aldus de bijbel bestaat het, maar is het iets slechts! Toegevoegd na 45 seconden: MIjn persoonlijke mening is overigens dat alle paronarmale claims onzin zijn, maar dat was niet de vraag.

Ik weet niet of het er nog toe doet hierop te antwoorden. Maar als je waarlijjk Christen bent dan wordt je helaas ook regelmatig verzocht door Satan en zijn duistere legerschare. Zeker als je paranormaal bent ofwel E.S.P. aangelegd bent. De termen welke je gebruikt zijn mij bekend uit spiritistische stromingen. Om te beginnen ben je als wedergeboren Christen vervuld met de Heilige Geest. Door de Heilige Geest zal Saten en zijn trawanten buiten de deur gehouden worden. Echter ook het in contact staan met een hoofdgids, beter bekend in die kringen is contactgids is echter ook niet mogelijk. Er is een scheiding van machten. Het kan evenwel goed zijn dat datgene wat je hoofdgids noemt, de heilige geest is. Ik ben zelf christen en E.S.P. . Vanuit bijbelse principes heb ik geleerd om geen contact te zoeken met geesten, gidsen e.d.. Vanuit christenen en de wereld wordt ik wel uitgedaagt om uit te zoeken wat de bron is. Dat vind ik echter zeer kwalijk. Mij wordt verzocht iets heel erg onbijbels te doen, namelijk de geesten te verzoeken. Echter, ik noem het zelf nooit de Heilige Geest, maar ook geen contactgids of zoals u het noemt een hoofdgids. Opvallend is dat het zich niet laat verzoeken/onderzoeken. Echter de stem die ik hoor, de stem welke mij van veel informatie voorziet is er een die mij altijd bij staat en die zich verheugd als ik Gods Woord onderzoek en als ik andere inspireer Gods Woord te ontdekken en hun leven te vernieuwen ofwel erdoor tot bekering te komen. Helaas kan je niet zeggen dat je met iets niet te maken wilt hebben en dat je er daarvoor niet open staat. Het kan heel goed zijn dat je denkt dat je christen bent en gewoon verblind bent. Het leiden van een gelukkig leven wil ook niet altijd alles zeggen. En helaas, ook het rijk der duisternis schroomt zich niet om jou en mij te verblinden. Dus ik zal u gewoon willen vragen: hoe actief kunt u zijn om Gods woord te verkondigen en mensen te bekeren op een zodanige wijze dat ze bereid en in staat zijn een relatie met Jezus Christus te hebben? Afgezien daarvan: satan zal nooit toestaan een relatie met Jezus Christus toe te staan.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100