Wat is "het lot" en bestaat het?

En is er een verschil tussen "toeval" en gewoon "geluk" ?

Weet jij het antwoord?

/2500

het lot is een papiertje, en deze vrouw heeft hem gevonden... 509 is het antwoord :D

Bronnen:
http://www.paracentrumeeldehoogeveen.nl/te...

Wat is het lot nu eigenlijk? Het antwoord op deze vraag heeft alles te maken met het wereldbeeld wat mensen hebben. Definitieve antwoorden zijn volgens mij niet mogelijk, maar het kan wel verhelderend werken om wat denkrichtingen aan te geven. Ik geloof dat er voor ieder mens maar één wereldbeeld het juiste is, en dat is dat wereldbeeld wat jou helpt de wereld te begrijpen (welk wereldbeeld dat ook is). Er zijn veel kaarten die op de een of andere manier iets zeggen over het lot, maar er zijn er drie die momenteel het meest aanspreken: het Rad van Fortuin, De Magiër en De Hogepriesteres. Rad van Fortuin. Je kunt als slachtoffer of winnaar onderworpen zijn aan het draaien van het Rad van Fortuin. Kenmerkend is dat wel dat je onderworpen bent, je draait niet, je wordt gedraaid. Dat kan goed nieuws zijn of slecht nieuws, faillissement of jackpot. Zelf heb je daar niet veel over te vertellen. De Magiër pikt het niet en grijpt in. Dit betekent dat je een opvatting hebt over wat wenselijk is, en wat niet. En wat je niet bevalt, daar verander je wat aan. Desnoods met magie. De Hogepriesteres en de Magiër zijn in zekere zin tegenpolen van elkaar en ze denken anders. Het is niet mogelijk te zeggen wie van de twee er gelijk heeft, dat ligt gewoon aan de situatie en aan je eigen denkwijze. Het is kenmerkend voor de houding van de Hogepriesteres dat zijn in de gebeurtenissen een diepere zin ziet. Als er tegenslag is dan zal daar een reden voor zijn, zij grijpt niet in.

Bronnen:
http://www.scholieren.com/werkstukken/12298

Het concept "lot" impliceert dat de toekomst al bepaald is. Het zou dus niet meer uitmaken wat je doet, de toekomst staat immers als vast. Ik geloof niet in dat de toekomst al vaststaat. Juist omdat wanneer je verstandig handelt, een gunstige afloop waarschijnlijker wordt. Hier komt dan toeval en geluk en rol spelen. Wanneer je slim handelt, is er nog steeds een kleine kans dat het fout gaat: toeval. En geluk is een toeval dat gunstig uitvalt.

Ik zou haast denken van wel. Vaak vraag ik me wel eens af als ik langs een ongeval kom wat als ik nu 2 min of 2 sec vroeger was vertrokken. dan was ik misschien het slachtoffer. Dat zou kunnen dat "het lot" bepaald heeft dat ik nog niet aan de beurt ben. Heb ooit wel eens bij het uitlaten van mijn hond (ja die op de foto) in het park bij ons hoorde een grote klap en keek achterom en daar lag op nog geen meter achter mij een enorme tak, afgebroken en gevallen. 1 sec eerder en ik had hem recht op mijn kop gehad en kon dit niet meer typen. Ja ik geloof wel dat "het lot" wel bestaat.

Het lot is iets wat bestaat in de perceptie van de werkelijkheid van een menselijk individu binnen zijn/haar referentiekader. Toeval en geluk zijn gelijkwaardige interpretaties van gebeurtenissen in verschillende referentiekaders. Zo zal iemand met autopech afhankelijk van zijn/haar referentiekader spreken van "geluk", "toeval" of "lot" als op het moment van constateren ook de wegenwacht langs rijdt. Er zijn ook lieden die geloven dat de grote smurf er een handje in heeft.

Probeer te accepteren dat het gewoon toeval is. Een voorbeeld ter verduideljiking. Stel dat er een fietser wordt doodgereden op het kruispunt waar ik altijd overheen fiets. Ik hoor dat niet. Ik zal er dus geen enkele gedachte bij hebben. Of ik hoor er wel over. Dan denk ik hooguit: ja, da's inderdaad een gevaarlijk kruispunt, geen wonder dat het daar een keer fout gaat. Verder niets bijzonders. Andere mogelijkheid is dat ik die fietser ben. Ik word dus doodgereden. Ook dan zal ik er geen enkele gedachte bij hebben. Laatste mogelijkheid: vlak voor of vlak achter mij wordt een andere fietser doodgereden. Of er wordt niemand doodgereden, maar vlak voor of achter mij dendert een aso-bestuurder zonder te kijken over de kruising, en hij mist mij op een haar - was ik een halve seconde langzamer (of sneller) geweest, dan had hij mij doodgereden. Dan, en alleen dan, valt het mij op en ga ik erover nadenken. Dan kan ik gaan verzinnen wie of wat een bedoeling zou kunnen hebben met mijn overleven. Maar die bedoeling is er niet. Het is echt gewoon toeval. Het enige dat er gebeurt is dat ik heel selectief ben. Zie de genoemde mogelijkheden: allemaal kunnen ze gebeuren, maar alleen in dat ene heel specifieke geval ga ik bedenken of er iets "hogers" bezig kan zijn geweest. Dan ben ik dus uitermate bevooroordeeld, omdat ik slechts een kleine fractie van alle mogelijkheden bekijk en de rest negeer. Niet bepaald holistisch dus. Je kunt het ook anders zeggen. Het zou mij veel meer verbazen als er nooit eens iets heel bijzonders zou gebeuren. Dat zou pas echt bijzonder zijn.

Als je er in gelooft dat alles zijn voorbestemd lot heeft dan is toeval een vorm van het lot en dus niet echt toeval in zijn eigen zin van het woord. Echter als alles een lot heeft dan is er bestaat er geen zin (van het leven en van alle andere dingen die je dan DENKT te kunnen beïnvloeden). Het heeft geen zin om in dit laatste te geloven (zelfs als 't waar is!!). Dus pech en geluk bestaan in mijn visie gewoon. Je kunt bijv. de pech hebben dat door gebeurtenissen in je leven je niet (meer) in (een) God gelooft. Daarom heb ik er 100% moeite mee met de opvatting van sommige Christenen dan je moet geloven en belijden om niet in de hemel te kunnen belanden. Een geloof kan je per definitie niet afdwingen. Er kan wel (een) God bestaan maar die is dan niet zo slecht (stuur mensen die pech in hun leven hadden maar naar de hel) als sommigen Christenen denken. Veel van die doemdenkerij van die Christenen komt voort uit 't letterlijk geloven van de bijbel wat sowieso nooit de bedoeling is geweest. Een goede God zal nooit bewust de gehele mensheid totaal misleiden met alle wetenschap om zich heen.

Lot, toeval en geluk hangen in zoverre samen, dat lot en toeval elkaar uitsluiten. Als je gelooft in voorbestemming, is toeval geen factor van belang in je leven. Als je niet gelooft in voorbestemming, in 'het lot', is toeval wat je steeds weer voor eigen keuzes stelt. Geluk hebben, als in 'een mazzeltje hebben', is bij het geloven in het lot iets dat kennelijk voorbestemd was. Als je gelooft in toeval is een mazzeltje hebben vaak iets dat voortkomt uit een geweldige prestatie van jezelf :-)

Laatst ben ik in gesprek geraakt met een straatmuzikant, uit Ierland. Hij speelde gitaar en ik stond te wachten op de tram, en we rookten samen even een sigaretje. Mijn aansteker was groen (en had dus relatie met Ierland); ik vond het toevallig, maar hij niet. Hij vertelde me dat hij geloofde dat alles om een reden gebeurt. Ik denk er nog vaak aan, omdat het een troostende gedachte is. Zelf denk ik dat het leven aan elkaar hangt van de toevalligheden, en dat we allemaal als ongeleide projectielen op deze aardbol rondzwerven. Toch is het geloof in het lot een reëlere opkikker dan, bijvoorbeeld, het geloof in een God die alles voor je bepaalt.

Er gebeuren ontzettend veel dingen, feitjes... Alle gebeurtenissen hebben een oorzaak, geen god of zo, maar gewoon een oorzaak. (als ik iets los laat dan valt het dus. Dat het valt heeft als oorzaak dat ik het loslaat. Zo heeft alles 'logische' en 'natuurlijke' oorzaken. We _kennen_ alleen niet alle oorzaken en hun verband. Lang niet. Wat het dus soms nogal mystiek maakt. Het oordelen of gebeurtenissen 'toeval', 'pech' of 'geluk' zijn, is menselijke oordelen, toegekend op basis van je wereldbeeld. Ze 'bestaan' niet in de feitelijke werkelijkheid. Die is neutraal. Denk ik:)

Mensen hebben graag het roer in handen; dat geeft ze een zeker gevoel. Zelfs veel slechte stuurlui sturen liever zelf dan dat iemand naast hen rijdt. Om die reden geloven ze liever dat het wat uitmaakt wat zij denken en dus geloven ze niet dat alles vast ligt, want dat maakt ze machteloos. Je mag zelf kiezen of het vast ligt of niet. Kies je voor vast dan is dat "het lot" en dan is er dus geen toeval en je kan dan wel geluk hebben, maar dat was wel van tevoren bepaald en anders ligt alles precies andersom. Er valt niets te bewijzen.

Het toeval bestaat niet. Toeval is een uitdrukking die mensen verzonnen hebben om aan te geven dat de mens niet het vermogen bezit om rekening te houden met alle factoren die tot een gebeurtenis leiden. Zouden wij dat wel kunnen, dan waren wij allemaal "helderziend". Geluk en pech (ongeluk) zijn slechts menselijke emoties die je overkomen als er iets gebeurt wat je blij of juist verdrietig maakt.

De woorden toeval en geluk zijn erg vrij interpreteerbaar. Net als 'het lot'. Zoals je in veel reacties ziet, denken veel mensen de definitie te kunnen geven van toeval, echter nemen sommigen het woord als 'iets dat je toevalt' en andere als 'iets dat bedoeld is te gebeuren', weer anderen lezen er een spontane situatie in (wellicht zijn er nog meer interpretaties mogelijk). Hetzelfde gebeurt met geluk en het lot. Indien je 'het lot' en 'toeval' samen neemt en nu kijk ik vanuit het 'pseudo-wetenschappelijke' oogpunt: Toeval zou in dit geval een situatie zijn waarvan je het voorkomen en het effect dusdanig opvallend vindt, dat je je afvraagt wat hier de bedoeling ('het lot', de reden) van is. Indien je 'het lot' en 'geluk' samen neemt, kun je tot een vergelijkbare uitslag komen. Sommige mensen spreken dan over Karma (je hebt het verdiend om geluk te hebben en visa versa) of over onevenredige 'betaling' van alles om je heen voor je gedrag (datgene dat voor een groot deel bepaalt wie je bent). Persoonlijk zie ik het iets anders, mede uit mijn overtuiging verantwoordt het ook de mogelijkheid voor 'helderziendheid'. De acties die iemand neemt hebben invloed op zijn/haar omgeving. Volgens mij leven we in een reactionaire realiteit, wat zoveel wil zeggen dat iedere actie een reactie tot gevolg heeft. Zodoende ontstaat oorzaak en gevolg en daaruit dat alles afhankelijk is van een beginactie. Een situatie bestempeld als 'toeval', komt dus dan ook voort uit een samenloop van omstandigheden (maw. Actie-reactie-reactie-reactie-toeval situatie). Geluk kan hierin zijn, dat de situatie die ontstaat positief voor je uitvalt. Het lot is volgens mij hierin een reden die mensen willen hangen aan een gebeurtenis. Wanneer iets gebeurt, wordt eigenlijk gezegd (dit was het doel van alle acties-reacties voorafgaande eraan. Vaak ook de gevolgen van de actie op een bepaald moment.)

Het lot is iets waar je geen controle over hebt, ik wou eigenlijk zeggen dat het niet bestond maar het bestaat wel, want het is je leven.

Ik geloof dat iedereen zijn eigen legende heeft. Iedereen heeft in principe een bestemming, een levensloop, het lot of hoe je het ook noemen wilt. Ik noem het een legende. Gedurende je leven sta je voor oneindig veel keuzes. Sommige keuzes zijn van groot belang voor de rest van je levensloop. Hierin kun je goede en slechte keuzes maken. Na een goede keuze bewandel je de weg van je eigen legende, op weg naar je (eind)doel. Na een slechte keuze wijk je van deze weg af en zal je leven anders verlopen, meestal in negatieve zin. Je kunt wel weer de juiste afslag kiezen om weer op de hoofdweg uit te komen. Welke keuzes zijn dan van belang? Dat is voor iedereen anders, maar als je goed op de (voor)tekenen let en je intuitie goed gebruikt zul je het herkennen. Leef je eigen legende en niet die van een ander. Handig advies voor pubers overigens. Toeval bestaat ook, als ik je drie keer tegenkom in de stad, is het echt gewoon toeval, tenzij...

Lot bestaat niet, anders dan een spel zoals in een loterij... Lot is bedacht, komt alleen maar van hersenactiviteit en is derhalve niet realistisch... Er is alleen het heden en vanuit het heden een tendens naar de toekomst, die ook niet bestaat. Bestaat toekomst dan is het heden... Bestaat toekomst niet is het hersenactiviteit (hersenspinsel), net als ´lot´. Toeval bestaat niet. Alleen dat wat is, bestaat. Geluk bestaat wel. Als het lukt wat je doet/wilt, heb je geluk en ben je gelukkig... Is het mij gelukt om een helder antwoord te geven. Zo ja dan ben ik en ben jij gelukkig. Zo niet, niet getreurd, het was mij wel gelukt om een antwoord te geven...

Het lot is datgene wat je zelf gecreerd hebt. Dat wat je toe valt of dat wat je op je pad tegenkomt is meestal een reactie op een actie van jezelf. Ik geloof wel dat er bepaalde dingen in je leven gebeuren waar sprake is van een gezamenlijke lotsbestemming. Overlijden, geboortes etc. die gebeuren of ze gebeuren niet en je hebt daar enige invloed op. Ik zie het meer als het Karma principe. Dingen trek je aan en andere dingen trek je niet aan. De aantrekking of afstoting zit meer in de manier waarop je denkt of handelt. Het is soms enkel de vraag: hoe werkt het.. vooral als je telkens tegen dezelfde dingen oploopt. En sommige dingen overkomen je.. soms heb je ze (on)bewust gecreeerd en soms is er sprake van een gezamenlijke creatie die je dan meer een lotsbestemming kan noemen.

Ik geloof in karma

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100