waarom hoort men nooit dat iemand bezeten is van een goede geest?

het is bij een bezeten persoon altijd een slechte, boze, kwade, geest, duivel, demon etc.

hier vind ik genoeg over op youtube, maar de aardige variant? waar is deze?

Toegevoegd na 17 uur:
(WHAT?)
met grote verbazing zie ik dat mijn vraag verplaatst is naar een risicovolle categorie. ;-)
(dit was zooo NIET de bedoeling!)

maar goed
beste GV-ers: graag GEEN wellus nietes over het bestaan 'van'.
er zijn mensen die denken/beweren dat het mogelijk is om bezeten te worden omdat er geesten.duivels etc. bestaan.

laten we dit aanvaarden, en ga uit van "stel dat'' als je een ander idee hebt hierbij.
is dit heel erg lastig: er nog een heleboel andere onderwerpen waar je terecht kan.

de vraag is WAAROM, niets meer en niets minder.
gaat het een zooitje worden of respectloos worden, dan is deze vraag er heel snel af.

bedankt alvast!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Daar is een heel eenvoudig, kort antwoord op (dus ik ga proberen niet aan mijn max lettertekens te komen ;-) Bezetenheid is natuurlijk een zuiver psychologisch fenomeen, en heeft niets met al dan niet bestaande slechte geesten of kwade krachten te maken, dus die discussie hoef je bij deze vraag - die inderdaad bij 'psychologie' thuishoort en niet bij 'spiritualiteit' - niet eens te voeren. Mensen zoeken de oorzaak van slecht gedrag / problemen / ellende / pech / wangedrag etc. graag BUITEN zichzelf, want dan kunnen ze zich verschuilen achter iets dat buiten henzelf ligt en kunnen ze er dus niet op afgerekend worden. Goede daden, eigenschappen, geluk en voorspoed echter, rekenen we met veel plezier en enthousiasme aan onze eigen verdiensten toe. Daar willen we best de eer voor opstrijken en de verantwoordelijkheid voor nemen. Bezeten zijn van een slechte geest is dus een voor de hand liggend 'excuus' voor gedrag dat je van jezelf niet zo mooi vindt. Hele toneelstukjes worden er voor opgevoerd. Bezeten zijn van een GOEDE geest, zou betekenen dat je niet van jezelf zo geweldig bent, maar dat iets of iemand buiten jezelf daar verantwoordelijk voor is. Da's lang niet zo leuk natuurlijk, dus totaal niet verrassend, komt die variant dus niet voor. (Vergelijk het , even heel plat, met kinderen : kinderen die niet deugen of waar wat mis mee is, zijn altijd pech of gebeurtenissen en invloeden van buitenaf ; lieve, slimme, intelligente kinderen zijn altijd het product van de opvoeding of genen van de ouders. Iets dergelijks zie je daar dus ook).

Misschien omdat een "goede" geest je privacy respecteert, net zoals je weinig goede mensen hebt die inbreken.

De aardige variant is voor mensen die erin geloven, een engel. Dan zeggen ze het vaak op deze manier; Ik heb een engelbewaarder. Ik ben gered door een engel.

Omdat men positieve gedachten en eigenschappen graag toeschrijft aan de eigen persoonlijkheid, maar negatieve gedachten en eigenschappen graag afschuift op externe factoren, oftewel kwade geesten.

Omdat aardige geesten geen mensen lastig willen vallen

Goede geesten mijden zoveel mogelijk contact met mensen; zo blijven ze langer fris.

Een goede geest neemt geen bezit van je, dus daar gebruik je niet de uitdrukking " bezeten" voor. Echter je schrijft dat je nooit hoort dat iemand bezeten is van een goede geest. Dat ben ik niet met je eens. Christenen belijden dat ze vervuld ( ipv bezeten ) zijn van de Heilige Geest. ( = God ). Een hele goede Geest!

Mensen worden wel eens bezeten door goede geesten, maar dat is dan maar heel kort, alleen maar op het moment dat jij voorbij iemand loopt, en jij moet een hint krijgen, dan nemen ze effe iemand over, zeggen wat ze willen zeggen en zijn weer weg. En die mensen die bezeten zijn geweest, kunnen zich daar niks van herinneren. Toegevoegd na 3 minuten: o ja, meestal lachen ze dan nog effe vriendelijk naar je, en dan zijn ze weer weg.

Hi Eucalypje, mooie vraag! (kan er helaas geen punt voor geven met mn aaIPhone). Ik ken een gebeurtenis (uit de eerste hand) van iemand waarbij de verklaring kan zijn dat hij overgenomen werd door een goede geest: man rijdt met medepassagier op een binnenweg. Er nadert een vrachtwagen. Zn voet gaat ineens van het gas en remt, een paar seconde later haalt een tegenligger met hoge snelheid de vrachtwagen in. Had 'zijn voet' betreffende handelingen niet verricht, had hij bovenop de inhalende tegenligger gezeten. Ik kan heel blij van worden van het idee dat we ons beschermd mogen voelen! Uiteraard kun je je afvragen waarom de wereld er dan zo uit ziet als dat hij er uit ziet...daar heeft het universum vast zijn redenen voor. Mooie dag allen!

Een goede geest zal iemand niet 'bezitten', zal dus niet iemands lichaam 'overnemen'. Als er een goede geest in iemand 'vaart', dan zeggen we van zo iemand dat hij of zij geïnspireerd (spirit = geest) is. Dat komt met regelmaat voor, toch?

Omdat het niet vervelend is om een goede geest in je te hebben. Wat zou moeder Theresa moeten zonder haar goede geest? Toegevoegd na 53 seconden: Geen nieuws is goed nieuws. Sommigen hoor je alleen als er iets te klagen is.

Dat hoor je wel hoor. En vaak ook. Alleen noemen ze het dan niet 'bezeten' maar 'verlicht'. Deze frase heb je vast al heel vaak gehoord: "...en toen daalde de Heilige geest op mij neer..." (of op Jezus of op de apostelen enzovoorts) Dat is die mysterieuze heilige geest van de heilige drie-eenheid die waarschijnlijk God zelf is maar ook weer niet want anders zou de heilige drie-eenheid wel een heilige twee-eenheid zijn. Een andere bekende is het gegeven 'beschermengel', die bezit dan welliswaar niet daadwerkelijk iemand maar als je de verhalen daaromtrent mag geloven kan zo'n beschermengel (ook wel begeleidende geest) behoorlijk wat macht uitoefenen over de persoon in kwestie. En daarnaast zijn er ook nog allerhande mediums die soms spreken namens een of andere entiteit die ook wel een goede geest wordt genoemd, zoals Jane Robberts wiens lichaam regelmatig werd gebruikt door entiteit Seth en Edgar Cayce die namens entiteiten uit Atlantis sprak. Toegevoegd na 6 minuten: Om je vraag wat concreter te beantwoorden. Je hoort er wel over, maar gewoon minder. Waarom dat is? Ik denk om de volgende doodeenvoudige reden: goed nieuws is geen nieuws. De film the Exorcist was zonder twijfel een stuk minder spannend geweest als die demoon een aardige goedzak was geweest.

Bronnen:
de Bijbel et cetera

Alleen een boze geest zal je in bezit willen nemen, een goede geest zal graag in je hart willen wonen maar dwingt niet en manipuleert je niet, Hij zet je wel aan om het goede te doen en kan je kracht en inzicht geven die boven jezelf uitstijgt. Hij verlaat je wanneer je dat eist, terwijl de boze geest gewoon blijft zitten. Deze laat zich slechts verwijderen door de Heilige Geest. Er zijn echter in mijn optiek wel boze geesten die zich voordoen als goede geesten, om mensen te misleiden en bezit van hen te nemen , waarna de persoon bezeten is. Zo zijn er mensen die denken dat ze bezeten zijn door een engel, engelen echter zijn dienende Geesten die een mens nimmer in bezit nemen en ook niet aanbeden willen worden. Mensen die ervaring hebben met de geestelijke wereld zullen dit waarschijnlijk herkennen. Het betreft hier een persoonlijke mening, wel heb ik ervaring met dit soort zaken. Het is niet mijn bedoeling wie dan ook te beledigen. Toegevoegd na 25 minuten: Er werd in een reactie op Stippels antwoord gesteld dat ook (oa.) Pinkstergelovigen denken bezeten te kunnen zijn van de Heilige Geest. Op Bijbelse gronden kan dat niet. Persoonlijk beschouw ik niet alles wat er in deze kringen gebeurt, altijd afkomstig is van God, dat mensen (ernstig) vallen, stuipen krijgen en dierengeluiden maken zijn haast klassieke verschijnselen die zich (ook ) voordoen bij bezetenheid. Zelf heb ik dit soort verschijnselen gadegeslagen en kon zelf niet vinden dat mensen die bij wijze van spreken kwijlend op de grond lagen, later blijk gaven, geestelijk zeer opgeknapt te zijn. Met dit antwoord begeef ik me op glad ijs, toch vind ik dat ik eerlijk mag aangeven wat mijn bevindingen zijn. Gods Geest heeft in mijn beleving respect voor degene in wiens hart hij toegelaten wordt en zal deze persoon geen "show" laten geven. Wel kan het daardoor opheffen van bezetenheden met effecten gepaard gaan maar ook dat zal door de heilige geest ingetoomd worden. Ik heb op dit gebied veel gezien en in bepaalde processen lijkt wel degelijk een patroon te zitten. Toets daarom alles en behoudt het goede.

We gaat er gemakshalve vanuit dat geesten bestaan. We zijn in de subcategorie Spiritualiteit, daar zou het moeten mogen. Of had ik moeten zeggen, "stel dat geesten bestaan, dat doet het volgende antwoord ter zake". *) Het is al hier en daar genoemd en ik stip het nog even aan in mijn eigen bewoording: het bezeten zijn van je eigen gedachten is altijd iets negatiefs. Het kan niet de bedoeling zijn dat je tegen je wil je op die manier in het bezit bent van iets externs. Gidsen en engelen doen even niet ter zake, want ook al bieden zij hulp aan, je bent nog zelf in controle. Bij een bezetenheid niet. Het is echter ook mogelijk dat er iets anders aan de hand is, en dat fenomeen heet een "walk in". Ik ken een in Nederland bekend persoon (doctor) waarvan bekend is, zelfs door de ouders, dat een nieuwe geest/ziel of hoe je het wilt noemen op een gegeven moment (decennia geleden) haar vorige 'overnam'. Hier is niet sprake van een negatieve situatie, de omgeving inclusief haar eigen/oude geest had er vrede mee. Haar oude geest is overigens latent aanwezig. Wel raar hè? Natuurlijk worden dit soort dingen niet aan de grote klok gehangen, want daar is geen voordeel mee te behalen. * Sanoma: schiet nou toch eens op met het maken van een 'disclaimer' voor deze subcategorie, anders kan deze net zo goed van GV af!

Bronnen:
Eigen p-e-r-s-o-o-n-l-i-j-k-e ervaring

De betekenis van het woord "bezeten"is: gek, krankzinnig, waanzinnig Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/bezeten Het lijkt me onlogisch dat iemand, "gevuld" (sorry, weet even geen ander woord) door een GOEDE geest, bovenstaande problemen ervaart. Maar dit is niets meer en niets minder dan een vooroordeel.... denk ik ;-)

Omdat dat de natuurlijke staat van de mens is. Dat valt dan dus niet meer op. Net zoals je vaker mensen zich hoort beklagen over lichamelijk ongemak, dan over een goede gezondheid.

Oh die zijn er meer dan je zult denken. Het zich plotseling manifesteren van je eigen spirituele gids, kan je leven in een klap sterk veranderen. Wat regelmatig voor komt, dat echte misdadigers zich plotseling aangeraakt voelen door HET LICHT en vanaf dat moment een voorbeeldig leven leiden en dit ook uitdragen aan de wereld. Een goede geest kan je lichaam binnen komen en je zelf tot extase brengen van geluksgevoel.

Misschien zijn mensen die onbaatzuchtig zich inspannen voor de medemens en zichzelf daarbij wegcijferen wel bevangen van een goede geest, hoewel ik dit persoonlijk anders zou noemen.

Er zijn mediums die hele boeken hebben geschreven terwijl ze een 'goede geest' in zich hadden. Neem bijv. de Seth boeken. Naar mijn mening bestaan geesten niet en zijn die boeken gewoon door een deel van hunzelf geschreven dat ze buiten zichzelf hebben geplaatst. Het horen van stemmen en het ervaren van andere entiteiten vallen ook onder http://nl.wikipedia.org/wiki/Schizofrenie

Bezeten zijn op zich is al slecht en negatief,enkel iets wat een kwade geest zou doen.Een goede geest zou je liefdevol begeleiden en niet bezitten,opdringen of overnemen.

wel want mijn Oma die was bezeten door 3 goede geesten. En ik heb het ook zelf meegemaakt is echt heel eng. Ze waren heel aardig en hechten zich ook aan mijn oma. Ze is ermee overleden.

Iemand die beweerd een * profeet* te zijn,is dus per definitie * bezeten* door een * goede* geest (god,engel,verlichte geest,spirituele begeleider,etc,.) Wanneer je dus over een * profeet* hoort,dan is dat,volgens mij,iemand die claimt door een * goede geest* bezeten (= gemanipuleert) te worden,of iig tenminste * geïnspireert te worden door zo'n goede geest.

Via deze site kan heel veel uitleg over geesten vinden . S6 met onderzoeken . voor die erg in geloven zeggen dat medium en paragnosten en goed gids of geest in zich bij hen draagt die hem of haar de info verschaaft

Bronnen:
http://www.txtxs.nl/artikel.asp?artid=355

Goede geesten zijn lief en ze proberen mensen te helpen en te steunen. Kwade geesten daar in tegen proberen je het leven helemaal zuur te maken en je pijn te doen

hmmm, mis mijn antwoord toch nog hier. Ik ga er vanuit dat geesten bestaan, en ik ga er even vanuit dat je in dit geval "bezeten" bedoeld alszijnde een geest die het lichaam van een levens mens overneemt. Jouw bewering is dat het nooit een goede geest is die dat doet. Ik denk dat deze bewering niet correct is en dat het wel degelijk gebeurd. Echter omdat het een goede geest betreft, zal dit op zo'n manier gebeuren dat je er geen "last" van hebt. Waardoor je dus ook niet echt bewust bent van deze "bezetenheid". Ik vind het leuk om op verschillende manieren naar iets te kijken, dus even nog steeds uitgaande van bovenstaande aangenomen feiten. Heb je niet wel eens het gevoel, alsof je naar je zelf vanaf een afstandje kijkt, niet zozeer met je ogen, maar met je gevoel. Dat je zelf merkt dat je dingen doet en je je afvraagt waarom eigenlijk. Als dit positief voor je is, dan kan dit misschien wel zijn dat je bezeten bent door een goede geest. Als zoiets negatief gebeurd kan het zijn dat je bezeten ben door een slechte geest, maar die niet wil opvallen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100