Afgaande op de vraag over Elfpath. Wanneer spreek je van een sekte, of sekteleider? Hoe weet een jongere wanneer het foute boel is? Waar let je dan op

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Wanneer wordt een geloofs- of levensovertuiging een sekte. En is een sekte dan per definitie slecht? Een sekte is niets anders dan een groep mensen die eenzelfde geloofs- of levensovertuiging deelt in mijn ogen. Wanneer iemand deze geloofs- of levensovertuiging min of meer ontwikkeld heeft en zijn of haar volgelingen krijgt, ontstaat zoiets vanzelf. Vaak denken we bij sektes ook aan groepen mensen die samen leven en wonen. Ik weet niet of dit ook aansluit bij de officiële beschrijving, maar in mijn ogen is de Katholieke Kerkgemeenschap eigenlijk ook een sekte, alleen eentje met heel veel leden. De meesten onder ons denken bij een sekte aan een kleinere groep mensen die wellicht wel delen van een grote religie delen, maar zich daarvan afscheiden op bepaalde gebieden in hun overtuiging. Wanneer het foute boel is, is bijvoorbeeld wanneer een sekte of sekteleider van zijn volgelingen gaat verlangen hun spullen, hun geld etc volledig in te zetten ten behoeve van de groep. Dan kun je al op je klompen aanvoelen dat er hele andere beweegredenen zijn dan ideële. Verder zijn er natuurlijk legio stromingen die wel erg op een indoctrinerende wijze bezig zijn om de denkwijze van hun volgelingen te veranderen. Daar merk je zelf waarschijnlijk helemaal niets van als je ertussen zit, maar je omgeving des te meer. Wanneer men aangeeft niets meer met zijn of haar omgeving te maken wil hebben, dan wordt het toch al wel opletten hoor. Moet dit dan van de sekte/sekteleider, of komt dit uit de persoon zelf? Heel lastig... Als je zelf deel uit gaat maken van zo'n groep moet je ontzettend goed op je hoede zijn voor dit soort praktijken en je vragen gaan stellen op het moment dat er dingen van je verlangd worden die jouw keuzevrijheid als mens gaan beperken. Blijf eigen baas! Ik heb gelukkig geen negatieve ervaringen met sektes, maar helaas hoor je er wel over, dus op je hoede blijven is belangrijk. Altijd! Het is fijn als je met een groep mensen je levensovertuiging kunt delen, maar blijf wel altijd zelf degene met het heft in eigen handen als het over jouw leven gaat! Weet dat het lastig is wanneer mensen psychologisch zo goed op je in weten te werken dat je zelf dénkt dat je nog zelf bepaalt, maar het eigenlijk niet meer doet... De omgeving kan toch wel een oogje in het zeil houden, zeker bij jongeren en hen waarschuwen wanneer ze indoctrinerende praktijken vermoeden. Verder is het hun eigen keuze!

Een sekte is een (religieuze) beweging, vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of openbaring, met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige bewegingen die behoren tot dezelfde stroming als de beweging die als "sekte" wordt aangeduid. Omdat het woord "sekte" soms een pejoratieve connotatie heeft, gebruiken sommige wetenschappers, zoals Dr. Reender Kranenborg, de verzamelterm nieuwe religieuze beweging om het geheel van nieuwe bewegingen aan te duiden, hoewel hij ook schreef: "Een sekte is een groep mensen die zich van een bestaande religie heeft afgescheiden of daar los van is komen te staan. ... een sekte is 'een groep, waarin men door een bepaalde leer of een bepaald persoon te volgen, zich verwijderd heeft van de oorspronkelijke religie'. ... Het is een aanduiding van het feit dat in religies mensen eigen wegen ingaan en zich apart organiseren. Het is verder een neutrale aanduiding, er wordt niets ten goed of ten kwade mee gezegd."[1] In het hindoeïsme heeft de term "sekte" geen negatieve bijklank en is het in wetenschappelijke kringen in dat verband niet beladen om te spreken over sekten. Vroeger duidde de term "sekte" een godsdienstige beweging aan die, vaak door een schisma, is afgesplitst van een grotere religieuze beweging of organisatie. Sekten roepen wel eens oppositie en klachten van diverse kanten op.

Het is heel moeilijk om een sekte te definieren. Want sommige organisaties liggen net op de grens van georganiseerde religie. Ik denk dat op het moment dat er sprake is van een gesloten georganiseerd groep die denkt in het beziet te zijn van een absoluut waarheid, met een eigen ontwikkeld taal (termen die afwijken van normaal gebruik van deze termen in alledaagse taal) en een eigen gedragscode dan moet je oppassen. De volgende stap is isolatie van familie en vrienden maar dan kan het te laat zijn. Samenvatting: 1. Gesloten hiërarchisch structuur 2. Eigen "taal" en gedragscode 3. Geheim absoluut waarheid (wordt meestal langzaam onthuld) 4. Een leider die meer mag dan alle anderen. 5. isolatie van vrienden en familie Wat je jezelf moet altijd afvragen is: "doe ik nu iets dat ik echt wil doen of niet?"

Je kan een sekte herkennen aan de volgende kenmerken: *De leider van de groep maakt gebruikt van een zekere autoriteit. *De leden van de sekte moeten erin geloven dat de visie van de leider de enig juiste visie is. *De sekte maakt gebruik van zgn. “dwingende beinvloedingstechnieken” om de sekteleden aan de groep te binden. *Loyaliteit aan de groep is een nadrukkelijke eis. Het leven moet volledig in het teken van de sekte staan. Men wordt geïsoleerd van familie en vrienden. Het cipieren over andere leden onder het mom van “zorg dragen voor hun welzijn”, wordt vaak geaccepteerd als bewijs van loyaliteit. *Middels o.a. groepsspecifiek taalgebruik wordt mede het denken en de communicatie gecontroleerd. Woorden krijgen bijvoorbeeld hier en daar een andere betekenis dan die welke we in onze samenleving gebruiken. *De sekte verwacht financiële bijdragen van de leden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: § Het verplichten tot een bijdrage van het inkomen v/d leden. § Het overdragen van al hun bezittingen aan de sekte bij intrede ervan. § Het aanwakkeren van schuldgevoelens bij de sekteleden, wanneer ze niet voldoen aan de eis tot financiële bijdrage. § Veel geld vragen voor een zogenaamde ‘cursus’. Lees hieronder meer:

Bronnen:
http://sektegevaren.counsellingsjoukjedren...

Iedere stroming die uitgaat van speculatieve opvattingen, waar 1 persoon of een kleine groep van personen de dienst uitmaakt en waarin afwijkende opvattingen niet op prijs worden gesteld, maar worden bestreden heeft kenmerken van een sekte. Zo bezien zijn er veel sektes in deze wereld. Beter om altijd te vertrouwen op het eigen licht, hoe verduisterd dat ook soms lijkt te zijn.