Wat zijn de voortekenen voor de AntiChrist?

Graag volgens het Christendom, en als het kan ook volgens de Islam (ook wel Dajjal genoemd).

Alvast bedankt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een omstreden onderwerp zelfs onder theologen, interpretatie van wat en wie het heeft aangemerkt als zodanig zijn voor verschillende uitleg vatbaar.Ik voeg een link toe.Het is zelfs niet zo dat alleen de Christenen of de Islam over deze eindtijd spreken.Ikzelf ben atheist maar dat er buiten gelaten. De Messias en de antichrist Er zijn meer dan zevenhonderd profetieën in vele geestelijke stromingen die hun blik op de 21ste eeuw werpen en de komst verkondigen van meer dan dertig wereldheersers die een spirituele revolutie en verlossing beloven. Tientallen miljoenen mensen op aarde verwachten de tweede komst van de Messias. Hij zal op aarde verschijnen als het einde der tijden is aangebroken. Niet alleen christenen geloven hierin, maar ook andere wereldgodsdiensten voorspellen de komst van een Messiaans figuur, een verlosser van de mensheid, wiens komst voorafgegaan wordt door een tijd van rampen en oorlogen. Na het magische jaar 2000 is de tijd nabij, het klimaat op aarde verandert, en met moderne nucleaire wapens lijkt het mogelijk de mens binnen enkele uren van de aardbodem weg te vagen. Verschillende godsdiensten spreken, net als de Bijbel, over een Apocalyps, anti-messiassen, vele tekenen aan de hemel, sociale achteruitgang, oorlogen en geruchten van oorlogen. In dit artikel willen we er een aantal op een rijtje zetten en zien of ze passen in de bijbelse eschatologie. De joodse messiasverwachting In het jodendom is de messias een leider die een messiaanse periode van vrede en welvarendheid voor joden en andere volken gaan inluiden, die uiteindelijk leidt tot de eindtijd. De persoon in kwestie zou afstammen van koning David en zou het leiderschap van zijn koningshuis herstellen. De messias wordt genoemd als een belangrijke profeet en koning onder voorbehoud dat hij als profeet minder belangrijk is dan Mozes en als koning minder belangrijk dan koning David. Verschillende keren in de geschiedenis zijn er onder de joden mannen opgetreden die aanspraak op de titel van messias maakten, maar in geen van deze gevallen werd zo’n claim langdurig gesteund binnen het jodendom. Een dergelijke messias was bijvoorbeeld Simon bar Kochba, leider van de tweede joodse opstand (rond 135). Een bekend lied waarin de Joodse messiasverwachting bezongen wordt, is de zeventiende psalm van Salomo. De laatste profeten van de islam De boeddhistische messiasverwachting De hindoeïstische messiasverwachting Teveel om hier op te sommen.zie link hiervoor groet

Bronnen:
http://www.stichting-promise.nl/artikelen/...

Dit is een Christelijke moderne uitleg. De antichrist is een persoon, systeem en een tijdsgeest. De antichrist lijkt een leider te worden van het herstelde europese lijk. Dit is het rijk van de voeten van leem en klei in Daniel 2. De antichrist zal een verbond sluiten met Israel, dat steeds klemmer komt te zitten in de wereld. Israel is de steen des aanstoots. Hij zal samen met de valse profeet leider worden van een religieus wereldsysteem, dit lijkt vanuit Rome te worden geleid. Hij zal ook zetelen in Jeruzalem. Hij zal een een nieuw financieel systeem invoeren. De banken lijken deel te worden van de overheid en mogelijk krijgen mensen een soort ingebrachte chip. Hij zal een dodelijke aanslag overleven en het gevoel geven uit de dood te zijn opgestaan. Hij zal de chaos in de wereld gebruiken om aan de macht te komen op een sluwe manier. Zijn macht zal ook wereldwijd zijn. Hij zal samen met de valse profeet wonderen en tekenen doen. De Heilige Geest houdt zijn komst als persoon op aarde nog tegen. Gelovigen verwachten dat een opname voor zijn komst zal plaatsvinden van de ware gelovigen. Hij zal 7 jaar regeren, dan komt de Christus terug tijdens de laatste strijd. Dan gaan de beloften van het Vrede rijk op aarde in vervulling en zal Christus regeren als Koning voor duizend jaar. Toegevoegd na 59 minuten: Een toevoeging. Sommige mensen maak ik misschien angstig hiermee. Maar je kunt ook denken we zijn hier op aarde niet op een stuurloos schip met zijn allen. God zijn plan met de aarde zal uitgevoerd worden en dat zal leiden tot een aarde waar eens vrede zal zijn en waar de wapens niet meer zullen worden gemaakt.

Laat ik beginnen met dat wat er in de Bijbel staat over de ‘antichrist’. 1 Johannes 2:22: “Wie anders is de leugenaar dan degene die loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, degene die de Vader en de Zoon loochent.” 1Johannes 4:3 “elke geïnspireerde uiting die Jezus niet belijdt, spruit niet uit God voort. Wat meer is, dit is de [geïnspireerde uiting] van de antichrist, waarvan GIJ gehoord hebt dat hij zou komen, en nu is hij reeds in de wereld.” 2 Johannes 7: “Want er zijn vele bedriegers tot de wereld uitgegaan, personen die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de bedrieger en de antichrist.” Uit deze teksten blijkt wel, dat ‘de antichrist’ niet één persoon is. Het gaat eigenlijk om al diegenen die liegen en bedriegen over de Christus. Die leugens bestonden al toen Johannes dit schreef. Er zijn dus geen ‘tekens die wijzen op de komst van de antichrist’. De antichrist is er al lang. Er zijn wel tekens die wijzen op de aanwezigheid (of ‘komst’) van Christus als koning. Die tekens staan in Mattheüs 24. Wanneer Christus’ koninkrijk ook op aarde zal regeren, dan zal dat het einde van de antichrist betekenen.

Bronnen:
Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift

Hierboven las ik al een aantal uitleggen volgens het christelijke geloof. Misschien nog een extra aanvulling: Dit woord betekent „tegen (of: in plaats van) Christus”. Het komt uitsluitend in twee van de brieven van Johannes voor, in totaal vijfmaal, zowel in het enkelvoud als in het meervoud. Het onderwerp was voor christenen niets nieuws toen Johannes (ca. 98 G.T.) zijn brieven schreef. In 1 Johannes 2:18 staat: „Jonge kinderen, het is het laatste uur, en zoals gij gehoord hebt dat de antichrist [Gr.: an‧ti‧chri′stos] komt, zo zijn er ook nu vele antichristen opgestaan; uit welk feit wij te weten komen dat het laatste uur is aangebroken.” Uit deze woorden van Johannes blijkt dat er vele afzonderlijke antichristen zijn, die echter allen te zamen een collectieve persoon kunnen vormen, die als „de antichrist” wordt aangeduid (2Jo 7). Zoals uit andere geschriften van Johannes blijkt, kan de uitdrukking „uur” betrekking hebben op hetzij een verhoudingsgewijs korte tijd of een tijd van onbepaalde duur. (Zie Jo 2:4; 4:21-23; 5:25, 28; 7:30; 8:20; 12:23, 27.) Johannes beperkte het op het toneel verschijnen, het bestaan en de werkzaamheid van zo’n antichrist dus niet alleen tot een toekomstige tijd, maar toonde aan dat de antichrist er destijds reeds was en dat hij zou voortbestaan. — 1Jo 4:3. Hoewel er in het verleden veel moeite is gedaan om „de antichrist” met een afzonderlijke persoon te identificeren, bijvoorbeeld met Pompejus, Nero of Mohammed (laatstgenoemde werd in 1213 G.T. door paus Innocentius III als zodanig aangeduid), of met een specifieke organisatie, zoals het pausdom — volgens de protestantse zienswijze — blijkt uit de geïnspireerde uitingen van Johannes dat de uitdrukking een brede toepassing heeft en al degenen omvat die loochenen dat „Jezus de Christus is” en de Zoon van God die „in het vlees” gekomen is. — 1Jo 2:22; 4:2, 3; 2Jo 7; vgl. Jo 8:42, 48, 49; 9:22.

Islam heeft een hele lijst met voortekenen voor de komt van Deccal (Dajjaal). Bron één Voortekenen voor Qiyamah ( Qiyamah betekent eindtijd waarin Dajjaal een grote rol zal hebben ) Bron Twee. Omdat de antwoord te groot was heb ik maar de bronnen toegevoegd.

Bronnen:
http://www.islamhome.info/artikelen/dood-h...
http://www.islamhome.info/artikelen/dood-h...

Volgens het christendom: Is de antichrist een groep, geen persoon, en dat zijn alle mensen die niet echt in God geloven. Je zou dus kunnen zeggen alle aanhangers van de duivel. 2 Thessalonicenzen 2 is niet zo bekend, maar zegt heel duidelijk dingen over de antichrist.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100