Waarom zien veel mensen de wetenschap als een 'heilig' iets?

Is er dan zo weinig vertrouwen in onszelf en de ander, dat alleen de wetenschap twijfels weg kan nemen?

Is de wetenschap alwetend? Of zou het misschien zo kunnen zijn dat de wetenschap ook haar beperkingen heeft? Simpelweg omdat het ook maar mensen zijn. Erg slim, maar wellicht niet altijd slim genoeg of met beperkte mogelijkheden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wanneer je in jouw vraagstelling van al die vraagtekens uitroeptekens maakt dan heb je mijn antwoord zelf al gegeven...

Er zijn niet veel mensen die wetenschap als iets 'heiligs' zien. De meesten doen dat juist niet. Er zijn wel veel mensen die de wetenschap als iets heel beperkts zien. Dat is pas een verbazingwekkend beeld. Er zijn ook veel mensen die een anti-wetenschappelijke houding als 'heilig' zien. Waarom? Geen idee, daar kunnen we slechts naar gissen.

Van mij mag je wel gaan dansen om het te laten regenen hoor, maar ik vertrouw toch liever op de buienradar. Waarom? Omdat 'testen met behulp van wetenschappelijke meetinstrumenten' ALTIJD een aanzienlijk betrouwbaarder resultaat geeft dan 'op je geloof vertrouwen'. Zo'n beetje heel onze beschaving is daarop gebouwd: op testbare, proefondervindelijke gewonnen kennis. Er is nou eenmaal geen andere manier.

Heilig is het niet. Beperkingen heeft het zeker. Het kan ook niet op alle vragen een antwoord geven. Sommige vragen zullen altijd buiten het bereik van de wetenschap blijven. Niemand is alwetend. Het is echter wel de beste manier die de mens tot nog toe bedacht heeft om objectieve waarheid te zoeken over de wereld waarin wij leven, de wetenschappelijke methode heeft tot nog toe de beste resultaten geboekt in het objectief vermeerderen van onze kennis. De wetenschap gaat over het vergaren van kennis over de wereld. Het streeft twee dingen na: zoveel mogelijk dingen geloven die kloppen, en zoveel mogelijk dingen niet geloven die niet kloppen. Ik zeg hierin geloven, omdat de wetenschappelijke methode in de puurste vorm ook nooit pretendeert om 100% zekere waarheid te verkondigen - elke nieuwe vondst kan de huidige kennis overboord gooien. De wetenschappelijke methode is een objectieve manier om dit onderscheid te maken. Je maakt observaties, waarop je stellingen baseert "Als A, dan B", omdat elke keer wanneer A is, B gebeurt. Dit kun je waarnemen, en toetsen. Dit is dan een wet. Vervolgens ga je verder zoeken, en maak je de stelling "Als A, dan B, want C". Je hebt nu een theorie geformuleerd, een uitleg over wat en waarom A B tot gevolg heeft. Aan de hand van C kun je vervolgens weer verder "Omdat C, als D, dan E". Hier heb je een testbare hypothese. Doe in een experiment D, en kijk wat er gebeurt. Als F gebeurt, dan was C niet correct, en is je theorie fout, of niet volledig, of niet geschikt voor D. Je zou dan kunnen kijken of je een verklaring kunt vinden voor "Als D, dan F". Met een beetje geluk kom je dan zover dat "Als D, dan F, want G, én Als A, dan B, want G" door een kleine aanpassing aan C te doen zodat deze allebei deze verschijnselen verklaart. C klopt dan nog wel, maar beperker dan G. Met de kennis die op basis van deze methodiek gewonnen is, zijn vervolgens zichtbaar en meetbaar resultaten geboekt, zoals de computer waarop deze boodschap getikt wordt (quantummechanica), sattelieten in de ruimte (relativiteitstheorie), een verbeterde gezondheidszorg (pathogenica, virologie), betere oogsten (evolutietheorie). Meetbare resultaten, gebaseerd op wetenschappelijke kennis (of toepassing hiervan zonder de kennis te hebben, maar waarvan we nu begrijpen wat de achterliggende oorzaak is).

De 'wetenschap' zijn geen mensen. Wetenschappers wel. De wetenschap laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. Goede wetenschappers zijn sceptici, die zich alleen maar interesseren in reproduceerbare fenomenen. Er wordt zeldzaam vaak misbruik gemaakt van de wetenschap, speciaal op het internet. "Wetenschappers hebben bewezen dat tomaten goed zijn tegen kanker". Zo een bericht wordt duizenden keren klakkeloos overgenomen door andere websites, zonder dat iemand de moeite neemt om te onderzoeken of die wetenschappers echt bestaan en daar onderzoek naar gedaan hebben, en of deze conclusie wel die van de wetenschappers is. Met name in de wetenschapsforums is er een voortdurende strijd aan de gang tussen sceptici en zweverige typen. De laatste groep voert bitter strijd voor hun UFO's, waarzeggers en bigfoots. Ze komen niet nader tot elkaar. In tegendeel...

Het is een onderdeel in een sociaal plan , het is een systeem dat dmv vragen nieuwe dingen ontdekt en laat ontwikkelen . Opzich kun je hier geen zekerheid mee krijgen omdat de vraag verband houd met egocentrische belangen . Niemand krijgt meer zekerheid dan je vraag zelf te ondergaan , anders zal het voor de grotere vraag , zelfacceptatie - een doekje , tegen het bloeden blijven . Toegevoegd na 3 minuten: wil er nog aan toevoegen dat we steeds minder in de wetenschap , zelf willen en kunnen ervaren . ( ziekte oplossen door eerst de ervaring te ondergaan ) Het nut van de wetenschap is moeilijk te bewijzen .

het is integendeel aan 'heilig', een klein deel van alles dat we 'zeker weten' en daar weer een heel klein deel van, namelijk dat deel dat ook nog *bewijsbaar* is volgens strikte regels van Karl Popper, DAT zijn we wetenschap gaan noemen en alles wat heilig is is het tegenovergestelde, *sommigen* menen die dingen wel zeker te weten maar *bewijsbaar* is het allerminst...

Vaak zien mensen de wetenschap als een verheven iets en uit je betoog merk ik dat je dit ook doet. Toch wil ik dit even rechttrekken de wetenschap is niet een verheven hoger goed. Die een aantal dogmatische beweringen doet over de wereld. De wetenschap is een methode van waarheidbevinding. Ik zal het heel kort uitleggen. Je hebt een vermoeden over hoe een bepaald fenomeen in elkaar zit. De zogenaamde hypothese. Vervolgens test je de logische gevolgen van de hypothese doormiddel van een aantal testen als je testen succesvol zijn is het waarschijnlijker dat het waar is. In dit waarschijnlijke zit hem nu juist de crux de wetenschap heeft zelf niet eens de pretentie heilig te zijn en de absolute waarheid te hebben. Het gaat hem om de waarschijnlijkheid van dingen. Als je testen succesvol zijn dan is het waarschijnlijker dat iets zo is. Maar het kan ook zijn dat de volgende dag een test wordt uitgevoerd waardoor je bevindingen ouderwets zijn. Dit is wel een van de mooie dingen van de wetenschap het heeft een dynamisch beeld van de werkelijkheid. De wetenschap is dus niet een heilig iets die onomstotelijk waarheden vastlegt. Maar als je kijkt naar de alternatieven die we hebben over hoe de waarheid bevinding zien we wel dat dit verreweg het meest betrouwbare en objectieve manier is. De alternatieven berusten namelijk op speculatie en innerlijke openbaringen. Religie is daar een goed voorbeeld van. Religie pretendeerd ook de waarheid in pacht te hebben maar het berust zich op veelal zeer oude geschriften van mensen die een geopenbaarde waarheid te zien krijgen. Maar hoe weet je of dit klopt er zijn zoveel andere openbaringen die andere dingen beweren. Je kan niet weten of de openbaringen/speculaties kloppen. De wetenschap biedt wel een objectiever altneratief. Als je iets denkt te weten dan test je het als de test faalt dan klopt de bewering niet zo simpel als dat. De wetenschap heeft ook zo zijn beperkingen. Vragen waar religie heel erg goed antwoord op weten te vinden. De grote levensvragen zoals wat is een goed leven en wat is de zin er evan kan de wetenschap niets mee.Je kan het immers op geen enkele manier testen. Toch willen mensen graag antwoord hier op. Maar als het gaat over dingen in de objectieve werkelijkheid over feiten. Dan is de wetenschap de enige manier om hier een beetje goed antwoord op te geven.

Wetenschap is niet meer dan een van de haltes onderweg naar het bijna onbereikbare. Wetenschap is een voorlopig aangenomen veronderstelling zolang niet het tegendeel bewezen kan worden. Mensen die wetenschap als iets heiligs beschouwen, komen vroeg of later bedrogen uit. Wetenschap is een zoektocht naar het onverklaarbare, het onbewijsbare, het onbereikbare. Wetenschap is altijd onderweg. Wetenschap heeft meer beperkingen dan oplossingen. Een verkeerd gekozen vertrekpunt kan een onderzoek soms volkomen doen mislukken. Wetenschap is ook het toevallig vinden van oplossingen en toepassingen, puur door het zoeken naar iets anders. Wetenschap heeft de mens ook gebracht tot het punt waar we nu zijn. Sommige uitvindingen van de wetenschap hebben zich ook tegen ons gekeerd. Wetenschap is onmisbaar en verwarrend te gelijk. Wetenschap is weten dat weten alleen niet genoeg is.

De wetenschap lijkt de mens een evolutionaire voorsprong te geven op andere soorten en dus onze overlevingskansen als soort te vergroten. Dit lijkt me wetenschappelijk nog moeilijk te bewijzen. En misschien gaat het niet zozeer om de wetenschap maar hebben mensen i.h.a. de neiging om een eenmaal ingeslagen pad als het enig juiste, reële of enig mogelijke te zien. Denk b.v. aan ons breed gedragen economisch model, dat gaat dicht bij een geloof komen. Wetenschap is natuurlijk maar een bescheiden onderdeel van het menszijn; we hebben lang genoeg bewezen dat we ons ook zonder wetenschap kunnen voortplanten. We kunnen dus ook wel zonder, maar ik denk dat we het erbij zullen houden. Het is niet het belangrijkste in het leven maar wel handig en misschien wel voor de rest van onze toekomst noodzakelijk, al blijft het maar een klein onderdeeltje van het menszijn.

Om de stellingen van de kerk en het heilige boek tegen te gaan. Mensen hebben vroeg of laat door dat de kerk niets anders doet dan indoctrineren. Waarmee ik niet zeg dat de kerk onzin is! Kijk maar naar Galieo, een groot tegenstander. Of onze eigen Erasmus, van kerkganger tot schenenschopper

meten is weten. Zijn de wetenschappers niet gewoon een puzzel aan het oplossen?

wetenschap is vertrouwen in jezelf, geloven niet....dat is vertrouwen in iets ongrijpbaars. Bij wetenschap is iets gebeurd door een logisch gevolg van gebeurtenissen waarvan je kan verklaren waarom ze gebeurden. Als er een verklaring is kan je het beinvloeden, dat werpt je dus terug op jezelf. IN tegenstelling tot iets toe te schrijven aan iets onverklaarbaars/zweverigs waarvan je het bestaan niet terug kan traceren, dat leidt tot mystificatie en heligverklaringen.......... dus ik zie het precies andersom.

Het gegeven "de wetenschap" is te breed om van te zeggen dat die heilig is of niet. Daarentegen zit is mens van naturen nieuwsgierig en zal doordat hij zo in elkaar zit altijd dingen onderzoeken. Dat heeft de mens zich doen onderscheiden van dieren. Je zou daarom kunnen stellen dat dit dus een zo fundamentele menselijke eigenschap is dat het de mens heeft doen verheffen en daarom als heilig gezien kan worden. Wetenschappelijk is iets als het onomstotelijk bewezen is. Dit geeft daarom houvast en omdat mensen altijd daarnaar op zoek zijn, kunnen mensen daardoor wetenschap als heilig kunnen zien. Het begrip waarheid is daarmee nog niet behandeld. Dat gaat veel verder.

wetenschap is in mijn ogen iets waar veel mensen hun aan vastpinnen. Iets dat veel mensen op vertrouwen, hun een gevoel geeft dat voor alles een oplossing is. gelukkig bestaat dit ook, maar lang niet alles is een wetenschap. vele dingen moeten nog ondekt of herkend worden.. maar zolang we niet alles weten op deze aardebol blijft het intressant om te leven elke dag opnieuw!

Wetenschap is per definitie juist niet heilig. Het leuke en kenmerkende van wetenschap, is dat het plausibele, reproduceerbare, betrouwbare en logisch verklaarbare antwoorden zoekt en geeft op allerlei mogelijke vragen. De enige beperking is ons begripsvermogen inderdaad, en de handicap is natuurlijk dat je werkt met mensen die hun eigen referentiekader hebben. Daardoor doet er wel eens langdurig grote onzin de ronde, maar uiteindelijk komt het wel op zijn pootjes terecht. Wetenschap heeft dan ook een hele lange geschiedenis waarin ze beduidend minder betrouwbaar was dan vandaag de dag. Voor een groot deel lag dat aan de middelen die we hadden, of vooral niet hadden, maar ook het gebrek aan basale kennis, die we vandaag de dag op de basisschool al kunnen opdoen, en de enorme macht van de kerk die ook nogal een vinger in de pap had waar het de publicatie van nieuwe ontdekkingen en denkbeelden betrof. Ook zijn er takken van de wetenschap uitgesloten omdat ze uiteindelijk niet houdbaar bleken, zoals de astrologie en alchemie ; twee takken die in de middeleeuwen zo ongeveer de complete wetenschap uitmaakten, en inmiddels op geen enkele schaal nog serieus toegepast worden omdat er geen hout van overeind is gebleken. Resultaten die onbeperkt meetbaar en aantoonbaar zijn. Juist omdat wetenschap NIET heilig is, in tegenstelling tot veel pseudo-wetenschappelijke gebieden, is er voortdurend ruimte voor nieuw onderzoek, nieuwe kennis en nieuwe conclusies. Een hypothese kan altijd weer onderuit gehaald worden zodra het tegendeel gebleken is. De tragiek van de wetenschap is dat met name pseudowetenschappen zo weinig bereid zijn hun hypothesen te laten toetsen met middelen die we allang tot onze beschikking hebben. Daardoor blijven ook dezen nadrukkelijk leven onder voornamelijk leken, omdat wetenschap nu eenmaal niet altijd even toegankelijk is, en onverklaarbarheid zwaar tot de verbeelding spreekt. Er zijn dan ook zeker nog veel zaken die we niet rechtstreeks kunnen verklaren, of al wel grotendeels kunnen verklaren maar nog wat lastig aantonen of reproduceren, maar de ontwikkeling en geschiedenis van de wetenschap geeft aan dat ook dat nog wel zal komen. Kwestie van tijd. Vooral op de allernieuwste wetenschappelijke terreinen, de psychologie en de kwantummechanica (beiden minder dan 100 jaar oud) is er nog heel veel winst te behalen.

uit Wikipedia "...De wetenschappelijke methode is een systematische manier om kennis te vergaren. Het is gebaseerd op waarnemingen, metingen, voorspellingen, experimenten, verificatie en falsificatie. [...] Het begrip "wetenschappelijke methode" wordt vaak in de algemene betekenis gebruikt als aanduiding van de wetenschappelijke werkwijze. De suggestie hierbij is dat er een werkwijze is, maar binnen de wetenschap zijn er talloze werkwijzen. [...] De "wetenschappelijke werkwijze" kan ook duiden op de wisselwerking tussen empirie en theoretische ontwikkeling. [...] De exacte manier waarop de wetenschappelijke werkwijze wordt uitgevoerd, kan niet los worden gezien van de discipline en van de context waarin ze wordt uitgevoerd en de druk op de wetenschapper..." wetenschap wordt gezien als "heilig" door mensen, die denken dat het een (beste) manier is om objectieve waarheid te leren kennen. terwijl er wordt helemaal vergeten, dat er zijn geen enkele manieren om objectieve waarheid te leren kennen, en dat er zijn slechts verschillende manieren om subjectieve kennis te kunnen verkrijgen. en dat er geen van "beste" is :) elke wetenschappelijke kennis is ook subjectief, het hangt af van de context van de wetenschap, plaats en tijd en veel andere factoren en voorwaarden. het heeft natuurlijk niets mee te maken met de oorspronkelijke bedoeling van de woord "heilig" maar dat wat jij bedoelde gebeurt omdat mensen bepaalde subjectieve kennis als iets objectiefs zien. het is gewoon een idee, een waarde die aan de wetenschap wordt toegekend door mensen. een idee van "mn subjectieve kennis is objectieve waarheid" hehe

We hebben wel vertrouwen in onzelf.Zonder weten schap had je deze vraag hier niet kunnen stellen en leefden we in hutten van wilgen tenen.wetenschap is niet alwetend maar is wel hard op weg.We zijn net ruim een eeuw of wat met wetenschap bezig.

Wetenschap heeft ons "vooruitgang" gebracht. Daarom zou het als een soort god kunnen worden gezien en dus heilig zijn. In ouderwets Nederlands zou je kunnen zeggen dat het heil gebracht heeft, maar dat is wat anders dan heilig. Helaas kleven er ook veel nadelen aan "het weten" en de technologie die dat ons heeft gebracht. De grote uitdaging is nu om die nadelen aan te pakken te verminderen. Ook zijn er recent ontdekkingen gedaan die zeer nare gevolgen kunnen hebben als ze verkeerd worden toegepast. De mensheid zal aandacht moeten besteden aan de controle op die technologieen op wereldniveau. Bij de verdere ontwikkeling zal duurzaamheid centraal moeten staan. Dit zou als een "heilige" opdracht moeten worden beschouwd!

Wetenschap is een kennisgebied. Onze maatschappij is opgedeeld in verschillende vakgebieden. Iedereen kan zo zijn steentje bijdragen aan diezelfde maatschappij. Nu is het ook zo dat de beslissende mensen (ook een vakgebied) niet durven zo maar een beslissing te nemen. Dus laten ze dit onderzoeken door... juist de wetenschap(pers). Ook speelt er ego in het spel. Dus mensen op hun vakgebied zullen ervoor zorgen dat hun vakgebied ook meer naar voren wordt gebracht. Meer zichtbaar dus. Dit is natuurlijk zelfbehoud voor hun werk. Als antwoord op jouw vraag: Het "volk" volgt de leiders (ja we zijn nog steeds kuddedieren). Deze leiders zijn beslissers, en schakelen op hun beurt andere vakgebieden in (zoals de wetenschap). Hiernaast schreeuwen de wetenschappers zelf ook hoog van de boom als ze een doorbraak hebben. (zie schaapje dolly).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100