Wat is orakeltaal ?

Iemand in mijn omgeving is uit interesse met pendelen begonnen. Sindsdien is die persoon anders geworden, ik bedoel daarmee dat die beweerd dat hij antwoorden op allerlei vragen krijgt van hierboven. Hij zegt dat het orakeltaal is. Is die persoon niet goed bezig of wel?

Toegevoegd na 14 minuten:
Nog vergeten te vermelden dat het die persoon niet meer los laat en handeld naar die antwoorden en volgens zijn inziens alles wat het orakel doorgeeft "waarheid" is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Pfoe, daar krijg je een lading antwoorden gezien alle mensen er een andere definitie van 'goed bezig' op na houden. 1. De Christenen zullen van mening zijn dat hij NIET goed bezig is gezien orakels en pendelen (naar hun tegenwoordige mening) niet van God is en dus duivels zijn. 2. De overheid zal het worst wezen, tenzij deze persoon zo verward wordt dat hij in de arbeidsongeschiktheidswet terecht komt. In dat geval zal de overheid zeggen dat hij niet goed bezig was. 3. Wetenschappelijk aangelegde mensen zullen zeggen dat het niet bestaat, dus dat deze persoon niet goed bezig is vanuit productief oogpunt 4. Ik vind het allemaal wel best. 5. Sinterklaas overweegt nog cadeautjes, maar dan moet het niet veel zotter worden. Aldus Piet. Ohja, en orakeltaal houdt in dat men gelooft dat een geest of God gebruikt maakt van een mens om boodschappen over te brengen.

Nee, wat mij betreft niet. orakeltaal ora - kel - taal [oo` raa-] de -woord raadselachtige, voor meer dan één uitleg vatbare taal Orakeltaal was een door priesters onder goddelijke inspiratie geschreven uitspraak, die meestal zeer moeilijk te begrijpen was. Een orakeltaal is een raadselachtige, geheimzinnige en moeilijk te begrijpen uitspraak. Orakelen betekent raadselachtig en geheimzinnig verkondigen of spreken. Daar kan je dus allerlei uitleg aan geven. Klinkt interessant, dat wel. 1) Dubbelzinnige bewoordingen 2) Dubbelzinnige voorspelling 3) Geheimtaal 4) Wat in duistere bewoordingen wordt gezegd Toegevoegd na 2 minuten: Orakeltaal blijkt klinkklare poëzie http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/707560/2003/09/12/Orakeltaal-blijkt-klinkklare-poezie.dhtml

Ik denk het niet. Het orakel van Delphi bestond bijv. uit een aantal hallucinerende "priesters" die in het oude Griekenland boodschappen van de griekse goden kregen. Die wisten dus niet wat hallicineren was... Maarja je weet maar nooit... Ook niet alle paranormale zijn gek of nepperts, maar echte zijn wel heel zeldzaam en soms moeilijk te onderscheiden van de anderen.

Orakeltaal is een partij klanken , uitgesproken door een mens, die wel eens totaal GEEN betekenis kunnen hebben. Dat geeft de "vertaler " de mogelijk heid daar naar eigen inzicht een betekenis aan te geven. Zo kunnen mensen dan ook inwendig klanken gaan horen en daar (mogelijk vanuit het onbewuste) daar een fantasie vertaling- of betekenis aan geven en zo (onterecht) een meerwaarde aan hun eigen gedachtenspinsels aan geven. Vervelender wordt het als het gesprokene uit wanen voortkomt en men daar meer waarde aan toe gaat kennen. Op deze wijze kan wanentaal die op zich misschien ongevaarlijk is, geconverteerd worden naar (ongunstige) opdrachten. Dan krijg je een vergelijkbaar effect als bij mensen die in duidelijke taal opdrachten krijgen die niet nuttig/realistisch zijn maar wel dramatische gevolgen kan hebben. Je schrijft dat hij anders geworden is.Het is mogelijk dat hij aan wanen lijdt zonder dat zelf in de gaten te hebben, dat hij er een hoge waarde aan toekent, of dat nu de woorden zelf of de "vertaling " is doet er niet zo toe, maakt het dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden. Hij zou naar mijn mening , spoedig door een arts 9liefst psychiater) gezien moeten worden. Zijn het wanen , dan zijn die goed te behandelen, hopelijk keert zijn oorspronkelijke persoonlijkheid dan ook weer terug. Kortom, hij doet er goed an dit onder controle te brengen voordat het controle over hem neemt. Ik vind het een goede zaak dat je dit als vraag naar voren brengt.

bij pendelen is te verklaren hoe het werkt: Je hangt iets aan een touwtje en die hou je vast en je zorg dat hij stil hangt. Dan stel je een vraag.. Van heel veel vragen die je aan jezelf stelt (meer dan je denkt naar mijn mening) weet je bewust of onbewust het antwoord wel, dit heeft te maken met oa je gevoel en bijvoorbeeld je contact met je hogere zelf, je geweten, de aanwezigheid van een collectief bewustzijn of 'de bron' noem het allemaal maar op (afhankelijk van je vraag) Dus wanneer je jezelf de vraag stelt met je pendel in je hand en je hebt met jezelf afgesproken dat bijv. rechtsom draaien ja is en linksom draaien nee zal je (met de nodige focus en aandacht op je vraag en pendel) onbewust (of door de trilling die je op die manier naar je pendel stuurt) die pendel zelf zo laten draaien.. Of degene uit jou omgeving goed of slecht bezig is hangt denk ik ook nog af van een paar factoren: -hoe oud is die persoon? -hoe zit het mijn zijn psychose gevoeligheid? -welke vragen stelt hij tijdens het pendelen? -met welke intentie verteld hij jou dat alle antwoorden die hij krijgt waar zijn?

Bedoel je echt orakeltaal of wartaal? Pendelen heeft niets meer orakels te maken. Een pendel is een instrument om binnen het onbewuste een onderzoek te doen. Het is als het ware een manier om antwoord te vinden op vragen die niet door het rationele denken of met behulp van wetenschappelijke methodieken beantwoord kunnen worden. Echter, de ratio is wel degelijk een integraal onderdeel van het pendelen aangezien het een manier is om het rationele (analytische) en het intuïtieve aspect in onszelf tot elkaar te brengen. Deze twee belangrijke aspecten worden als het ware met elkaar in evenwicht gebracht. Werken met een pendel maakt het dus mogelijk om intuïtief te zoeken naar antwoorden binnen ons (eigen) onderbewustzijn. De pendel kan ons helpen de kloof tussen de intuïtieve en de analytische zijde in onszelf te overbruggen. Als je op een 'veilige en verantwoorde wijze' de pendel gebruikt, komen de antwoorden op vragen niet van geesten of entiteiten, maar uit je eigen onderbewustzijn, je eigen 'ego'. Pendelen kan zeer verslavend zijn. Ik adviseer, de pendel alleen bij belangrijke zaken te gebruiken en niet bij ieder wissewasje.

een open vraag, een open antwoord, wat bij jou in eerste instantie opkomt of welke associatie jij krijgt bij de vraag, geeft al een richting over jouw antwoord, wat je wellicht "onbewust" al weet. Toegevoegd na 10 minuten: Dus die persoon die van boven (daar geloof ik niet in) van alles doorkrijgt, gaat gewoon associatief te werk, het eerst wat in hem/haar opkomt knalt ie d'r uit, en dan denk jij... goh hee tjee, daar kan ik wel/niks mee. Meer is t niet

Inderdaad wij als Christenen raden het ten zeerste af. Het is een zeer oud occult gebruik waar in de bijbel over gesproken wordt en door God wordt verboden in Deuteronomium. Je communiceert met de geestelijke wereld en verbind je aan machten en boze geesten. In praktijk zie je helaas vaak dat later ongeluk volgt. Deze geesten binden je en daardoor kun je bijna niet loslaten. Hij moet het verbreken in Jezus Naam en er vergeving voor vragen bij God. Trouwens ze spreken niet altijd de waarheid, ook veel leugens komen naar voren. Dit waardoor het voor een ongelovige als onzin overkomt en zeer zweverig. Veel wijsheid.

Ik moet er persoonlijk niets van hebben, omdat de zogenaamde antwoorden die de persoon krijgt, initiatief verlammend werken. Hij zal zelf het leven moeten ontdekken, en zijn keuzes moeten maken, en dat kan en wil hierboven niet doen. Waarschijnlijk heeft hij te maken met een verwarde geest, die nu nog vriendelijk antwoord geeft, maar straks steeds dwingerder zal gaan worden, zodra hij die persoon aan zich gebonden zal hebben. Het voelt niet goed.

Dit gedrag lijkt op een onevenwichtig persoonlijkheid. Het zelfde als overal cijfers in zien, bepaalde getallen, alles drie keer moeten aanraken, telkens wat je gedaan hebt, alsmaar moeten controleren, overal vijanden zien, denken dat iedereen het over hem heeft enz. Zonder professionele hulp, komt deze persoon er niet meer uit! Het heeft niets met pendelen te maken, maar met waanideeën Toegevoegd na 1 minuut: Orakeltaal zijn boodschappen van gene zijde.

Orakeltaal mag je best gebruiken, maar met gezond verstand. Orakels reiken je zaken aan die je meer bewust kunnen maken van wat er zoal tussen hemel en aarde speelt. Net zoiets als het 'lot', waar mensen zich angstvallig aan vast kunnen houden. Wij mensen hebben nog altijd de vrije keuze. Orakels kunnen handvatten aangeven, hoe wij ermee omgaan is onze keuze. Je dwangmatig vasthouden aan het lot of aan een orakel is dan ook niet gezond, je schakelt je vrije keuze, je vrije wil, uit. Jij, alleen jij, bent verantwoordelijk voor je eigen levensinvulling. Dat wat jij doet of laat, zegt of niet zegt, heeft gevolgen voor het verloop, niet het orakel of het lot. Open staan voor antwoorden van een orakel is een goede zaak, mits het met gezond verstand en gebruik van eigen hart en gevoel gebruikt wordt. Warme hartegroet, Angelique

Ja, dat is soms de ellende met dit soort dingen. Men kan er zo in mee gaan dat men totaal doorslaat. Wat er mijns inziens met pendelen gebeurt is dat jij jezelf antwoord geeft op een bepaalde vraag met behulp van bijvoorbeeld een instrumentje als de pendel (of tarotkaarten of whatever). Je geeft dus aan jezelf het antwoord en dan wel vanuit het level, vanuit een sfeer, de stemming waar je op dat moment geestelijk contact mee hebt (gemaakt). Maak je dus voor het pendelen bewust contact met je hogere zelf, en/of vraag je de ondersteuning aan de lichtwereld of je gids of hoe je het zelf wilt noemen, dan maak je de beste kans dat je jezelf een waardevol, objectief antwoord geeft. Wanneer je bijvoorbeeld eerst een week gaat vasten en mediteren voor je gaat pendelen worden de vragen en antwoorden nog helderder en waardevoller. De waarden van de antwoorden hangen dus nauw samen met je eigen innerlijke gesteldheid. Je dient je hoofd zoveel mogelijk leeg te maken, dus je gedachten te stoppen, zodat je zonder verwachtingen en beinvloeding van je eigen wensen het antwoord kan ontvangen. Het is dus ook zo, wanneer je nu maar kukraak de pendel gebruikt je dan ook lukrake antwoorden krijgt... Dus zeker geen antwoorden waarvan je zonder verder nadenken op aan kan. Eigenlijk is "de vraag" zelf die je aan de pendel stelt nog het meest belangrijk. De vraag dient altijd gesteld te worden tot het hoogste goed van iedereen, oftewel er worden geen vragen gesteld waarmee je vraagt alleen jouzelf te bevoordelen en/of anderen te schaden. Wanneer je dat doet trek je met die energie ook antwoorden aan van hetzelfde niveau; laag dus. Maar ja, zoals met alles, pendelen kan prachtig zijn maar als mensen het gebruiken als een orakel, om waar te zeggen, en ze gaan daar blindelings op af, dan kunnen ze problemen krijgen. Al met al:Nee hij is niet goed bezig, pendelen is oké maar niet als je eraan verslaafd bent geworden. Pendel gerust maar neem nooit klakkeloos het antwoord aan als Waarheid. Denk altijd zelf goed na over het antwoord, of het wel echt goed voor je voelt. Zo niet, dan het antwoord gewoon naast je neerleggen. Het is jouw leven en jij bent verantwoordelijk. Niet de pendel.

Ik denk dat je bij dit soort praktijken niet moet vergeten het altijd te checken met je gezonde verstand. Dat lijkt bij deze persoon nogal te ontbreken. Zelf heb ik altijd begrepen - zoals verschillende antwoorders al aangaven - dat je met pendelen je eigen onderbewuste aanspreekt. Dus dat je de antwoorden krijgt die je diep van binnen eigenlijk al wist. Mochten de antwoorden toch van geesten afkomstig (kunnen) zijn, dan is het pas echt een gevaarlijke aangelegenheid. Want van welke 'geesten' zijn deze antwoorden dan afkomstig? Dat kunnen ook levensvormen of bewustzijnen zijn die het helemaal niet zo goed met je voor hebben. En als je dan alles klakkeloos aanneemt, kun je echt in de problemen komen.

Nou, ten eerste is wat "ze" van "daarboven" doorgeven aan deze persoon géén orakeltaal. Een orakeltaal is een raadselachtige, geheimzinnige en moeilijk te begrijpen uitspraak. Orakelen betekent raadselachtig en geheimzinnig verkondigen of spreken. Een orakel (Grieks: χρησμός) verwijst in de eerste plaats naar een persoon of bemiddelaar die beweert over profetische gaven te beschikken. De term orakel wordt zowel gebruikt voor de wijze raadgevingen van (één of meerdere) vermeende godheden, als voor de plaats of persoon waar die raad werd gehaald. Een pendel op zich kan geen toekomst voorspellen. Een pendel is vergelijkbaar met mobiel bellen naar iemand anders. Stervelingen weten ook niet alle antwoorden, geesten, gidsen (of hoe je het ook noemen wilt) óók niet, vandaar dat je niet alles serieus moet nemen, maar je eigen mening erover moet vormen als je toch gaat pendelen en antwoorden krijgt op je vragen en dán je keuze moet maken wat is waar, en wat is niet waar en hoe zit dat. Niet zomaar klakkeloos aannemen wat de pendel doorgeeft. En dat is wat deze persoon wél doet en dat is juist NIET de bedoeling van pendelen. Wel kan je de pendel zien als orakel waar je antwoorden van krijgt, maar je kan een pendel niet zien als iets wat orakeltaal spréékt, omdat de antwoorden niet raadselachtig zijn, maar gemakkelijk te ontcijferen. Als voorbeeld haal ik iets aan uit mijn eigen leven: ik heb 15 jaar geleden een jongen ontmoet op een cursus, heel erg verliefd, na 8 weken vroeg hij mijn nummer en mijn adres. Ik keek hem alleen maar aan (was flabbergasted)) en hij liep zomaar weg, daarna nooit meer wat van hem gehoord, wist alleen maar zijn voornaam, ik heb hem nooit meer gezien. Welnu, als ik nu vraag aan mijn pendel: "zal ik deze persoon weer ontmoeten of terugvinden?" dan zal mijn pendel antwoorden "ja". Maar op welke manier ik deze persoon zal terugvinden, daar zijn talloze antwoorden op. Ik kan zomaar tegen hem aanbotsen in de supermarkt, of in het bejaarden tehuis, of op een atractiepark, hij kan zomaar de vriend zijn van een bekende zonder dat ik het weet, ik kan hem allang zijn tegengekomen bij een vriend of familie... Of ik moet wachten tot ik overlijd en hem in de hemel tegen kom, of in mijn volgende leven. Kortom, het antwoord "ja" is dus zéker, en niet raadselachtig. Ik zal hem zeker tegenkomen. Ik weet alleen niet hoe.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orakel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pendelen_(par...
http://www.encyclo.nl/begrip/orakeltaal

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100