Wat is een slecht mens anders dan het werk voor een goed mens?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wat is een slecht mens? Een mens dat een verknipt karakter heeft? Dat verandert een goed mens niet zomaar. Een goed mens leeft een leven van liefde. Een mens dat niet gewend is om in liefde te leven kan het licht van de liefde vinden bij het goede mens.

Een slecht mens is niet 'in het leven geroepen' met als doel om een goed mens werk te verschaffen. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Ben jij goed of slecht? Dat kun je alleen maar beantwoorden als je weet wat goed of slecht is. Maar wat gisteren goed was, kan dat vandaag al niet meer zijn. Waren de anderen in de oorlog slecht? Hoe was het ook al weer begonnen. Het antwoord zou kunnen zijn dat de ene mens werk is voor de andere mens. Wat goed en slecht is kunnen we later misschien wel beoordelen.

Mensen zijn niet slecht, er zijn mensen die "slechte dingen doen". Wat dat is, hangt af van de definitie die je voor het begrip "slecht" hanteert. Van die "definities" hebben we voor wat betreft de samenleving onder meer wetgeving bedacht. Iemand die de wet overtreedt, dóet is slecht en dat levert werk op. Voor andere mensen. Die nooit alleen maar "goede mensen" zijn, maar hoogstens mensen die "goede dingen doen". Want... soms doen ook zij "slechte dingen". Met andere woorden... je vraag leidt als je de uitgangspunten kiest die ik probeerde te verwoorden, tot een continue cirkelredenering waar je nooit uitkomt.

Het is de ontwikkeling van het diepere zelf die de goedheid vormen in mensen. Ik vind vergeven heel belangrijk, want dan is de mens gegroeid om het anders te doen. In princiepe wordt iedereen in liefde geboren dus wordt je nooit een slecht mens. Ik wil er mee zeggen dat er eigenlijk geen slechte mensen zijn. Diegene die slecht doet (nooit is) handelt slecht door invloeden van buitenaf. Hij doet slecht omdat deze is beïnvloed door bijvoorbeeld verkeerde mensen, de cultuur de opvoeding etc. Er zijn mensen die slechte daden hebben door dat ze ziek zijn, ziek in de geest, of ziek gemaakt zijn door verkeerde personen. Invloeden van drugs en alcehol zijn de bekende voorbeelden. Er zijn heel veel gevangenen die spijt betuigen, en hun machteloosheid tonen. In kerken vragen mensen om vergiffenis. In tempels dromen mensen weg om uit het zwarte gat te komen. Alles draait om wie je bent en wat je doet. Mensen met slechte daden moeten hun daden verantwoorden, zitten hun straf uit. Met andere woorden we zullen door vergeven open staan, om de ander de kans te geven te groeien. In deze opstelling zou de wereld er wat kleurrijker uit zien. We dragen onze eigen verantwooordelijkheid., ook de mens met slechte daden, en vanuit de verantwoordelijkheid moet deze geholpen worden inzicht te krijgen in wat het heeft aangericht. Met liefde en vrede komen we hiermee heel ver. Kwaad met kwaad vergelden wil niemand, maar wat geef je dan? Liefde en barmahrtig heid en dit uittillen hoog boven het slechte. Deze mens een eerlijke kans geven. Als dat gebeurd is zijn of haar werk net zo waardevol als dat van de ander. Hoe je het went of keert, we dragen allen dezelfde verantwoording voor de wereld, en jouw bijdrage is uniek want jouw stukje is zo`n bijdrage. Ontwikkel in liefde en goedheid in het diepere zelf, want iedereen mag er zijn. Zo zijn we niet misdadig maar menswaardig. Addy