Is verliefdheid altijd gebaseerd op een illusie?

Hoe beoordeel je of iemand echt bij je past? Zijn het de feromonen die je bij de eerste ontmoeting onbewust ruikt? Zijn het zijn of haar ogen die hetzelfde de wereld in lijken te kijken als die van jou? Zijn het de hobby's van de ander die overeenkomen met die van jou? Waarom word je op sommige mensen wel verliefd en op andere niet? Is het zo dat je altijd iets van jezelf denkt te herkennen in de ander, en stelt verliefdheid bijgevolg misschien altijd teleur omdat die ander jou niet is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Verliefdheid is ver van liefde. Verliefdheid begint, op bewust niveau, met (h)erkenning en gekend willen worden. Niet alleen door de ander maar ook door toenemende zelf(kennis) ( jezelf meer gaan kennen in of door de ogen en door het hart van de ander ) Verliefdheid is, vaak, ook een geraakt worden door kwaliteiten in de ander te bespeuren waarover jijzelf niet, of in veel mindere mate, lìjkt te beschikken... Wat overigens niet waar hoeft te zijn want dit kunnen, juist, (sluimerende) kwaliteiten zijn die heel graag te voorschijn willen komen..terwijl je je daar, nog, niet bewust van bent... Verliefdheid kan zich (ver van de liefde ) alleen maar tot liefde ontwikkelen als je, om te beginnen, er niet naar op zoek bent om een leegte te vullen en/of een trauma te verwerken want, om het echt lullig te zeggen, zijn daar gerichtere 'methoden' voor te vinden die minder 'kosten'.. Verliefdheid kan toeslaan en een veldslag worden. Liefde niet ...( hoewel..als deze, bij nader inzien, door (maar)een aangeboden wordt...) ! Onbaatzuchtige, maar totaal eerlijke en open liefde, en dan zèker òok over wie jij bent en wat jij nodig hebt, kan alleen maar..."meer worden"... ...Over je grenzen gaan (van; het bekende) .. je open stellen...(.. zonder truuks ) ---------------------------- En de ziel ? Die herkend ook.. Alleen is het wel een hele klus om uit te vinden wàt die dan (h)erkend. ----- Als je behoefte hebt aan vriendschap..of een lieve moeder..kan dat ook uitmonden in verliefdheid op iemand waarvan jij je niet veel later ook maar kan voorstellen... dat.. jij er ooit verliefd op werd-- Feromonen. Ja ! natuurlijk. En...Teleurstelling zit in alles.. teleurstelling is inherent aan .. hier zijn. Thuis denken te komen maar toch niet 'thuis komen'... Existentiële eenzaamheid hoort bij het leven en ze is onontkoombaar maar ze wordt, over het algemeen door angst, om daarin niet lief gehad te worden, fors ontkend en d.m.v. een aantal maatschappelijk gewenste pijlers..verdoezeld. ---------- Fijne familierelaties hebben, een niet te grote, maar trouwe, vriendenkring, prettig werk, misschien een goeie woning en of vervoermiddel enz. zijn 'pijlers' en tegelijkertijd kan het enige bescherming bieden tegen te snel verliefd worden op de 'verkeerde'. Er bestaat overigens geen verkeerde. Zoals ook jij..niet echt 'de verkeerde' kan zijn om verkering mee te hebben.

Verliefdheid is wegdromen in de ander...wat je opnoemt is wel heel veel. Samengevat, nee...verliefdheid is niet altijd een droom. Als je een slechte relatie hebt en ik een verliefd stel hand in hand weg zie dromen in hun wereld zou je haast zeggen/denken...wat een illusie, Je hebt allemaal een "liefdesgen", om het gemakshalve maar zo te noemen, en die gen zoekt zijn frequentie. Teleurstellingen horen daarbij...helaas....

Ik citeer wikipedia: """Verliefdheid is een gevoel dat iemand heeft in het begin van een liefdesrelatie of eenzijdig zonder relatie, alhoewel sommigen (vaak levenspartners) het voor de rest van hun relatie ervaren met elkaar. Er worden hormonen en neurotransmitters in de hersenen aangemaakt als de persoon het doelwit van de verliefdheid ziet. De hormonen die vrijkomen zijn verslavend, waardoor de persoon de geliefde zo vaak mogelijk wil zien. Het is een emotionele reactie, vaak irrationeel en primitief. Bijna iedereen kent deze wetenschappelijke verklaring van verliefdheid. Toch houdt men er in het dagelijks leven nauwelijks rekening mee. Als er sprake is van verliefdheid zegt men niet "het is maar gewoon een kwestie van hormonen". Deze wetenschappelijke kennis heeft dus geen invloed op de dagelijkse werkelijkheid.""" Vooral die laatste zin: Verliefheid = nog geen liefde!!! Ja, als je verliefd bent zie je heel veel overeenkomsten die er in werkelijkheid misschien niet zijn. Jezelf herkennen in de ander hoeft het niet te zijn. Vaak trekken juist tegenstellingen elkaar aan. De teleurstellingen kunnen komen als de hormonen uitgewerkt raken. Dan zal blijken of er sprake is van liefde of van een vergissing.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verliefdheid

Verliefdheid is blind, maar de liefde heeft duizend ogen. Zo luidt het spreekwoord. Verliefdheid is werking van uiterlijkheden en hormonen. Pas later volgt de echte kennismaking.

Nee verliefdheid is op geen enkele manier anders te betitelen als "verliefdheid" Alle andere benamingen zijn ondergeschikt en slechts onderdeel van "verliefdheid" Je kunt verliefd worden op het eerste gezicht of zelfs zonder iemand gezien te hebben. Wat er daarna gebeurt is wat anders, de verliefdheid kan wegebben omdat er toch dingen zijn die niet matchen en in andere situaties juist sterker worden. Verliefdheid is niet vanzelfsprekend en veel mensen nemen genoegen met 80% maar geloof me voor iedereen is er de volle 100%. Die verliefdheid begint heftig en groeit alleen maar sterker. Wat het is wat je verliefd maakt is heel persoonlijk dat kan verschillende dingen zijn, daarna moet alles passen en in elkaar overvloeien je partner wordt dan niet jou maar jullie worden 1.

Verliefdheid is de beloning die je lichaam je geeft als je een geschikte partner voor nakomelingen op je netvlies krijgt. De daarop volgende wisselwerking die bij een klik ontstaat doet bij de geliefden een stoot oxytocine vrijkomen waardoor hun hele denken en doen geregeld wordt. Tegen de tijd dat de feromonen en de oxytocine uitgewerkt zijn is het verliefd zijn in houden van of overgegaan. Verliefd zijn is dus een lichamelijk iets waar ons verstand heel weinig over te zeggen heeft, gelukkig maar. In enige seconden heeft ons lichaam en onderbewustzijn tal van genetische gegevens uitgewisseld en geeft ons dan zo een kick dat we voor het in stand houden van de soort (mensen in dit geval) de goede dingen doen. De liefde komt dus meer voort uit het hart (onderbewustzijn) dan uit ons verstand. Deze zou allerhande argumenten mee laten wegen om zonder veel inspanning een verstandige keus te doen. Niet zelden moet de verliefdheid met inspanning (afstand, tijd, kosten) in stand gehouden worden. Omdat we er dan meer voor moeten doen wordt de ander voor ons ook dierbaarder. Dat is voor een stabiele relatie wel zo handig. Verliefdheid lijkt dus een illusie maar is het niet.

Verliefdheid kan inderdaad gebaseerd zijn op illusie. De negatieve eigenschappen van een ander worden eerst gebagatelliseerd, omdat verliefdheid blind maakt. Het gevoel op een roze wolk te zitten, kan spontaan uit elkaar knallen, zodat je weer met beide voeten op de grond komt te staan. Pas als verliefdheid overgaat in echte liefde, je elkaar aankijkt en weet en voelt dat je voor elkaar bent geschapen, je het gevoel hebt elkaar al jaren te kennen, dan is het voorbestemd. Bedenk dat echte liefde onvoorwaardelijk is, het beste in elkaar opzoekt, helend is, en elkaar verdraagt in harmonie. Soms heb je dat, elkaars gevoelens en gedachten weten, zonder woorden, en zowel lichamelijk en geestelijk opgaan in elkaar. Zodat je diep van binnen weet dit is hem of haar.

Je wordt verliefd op datgene dat je zoekt. Wat jij wil hebben, daar voel je je tot aangetrokken. Dat is vaak een eigenschap.

yep je laatste zin is meer dan waar : je zou kunnen teleurgesteld raken als je ziet dat de andere toch niet jouw ideaalbeeld is. en vele mensen zien een ideaalbeeld als : "iemand die helemaal is zoals ik", mijn evenbeeld, zusterziel etc. verliefdheid is altijd gebaseerd op de illusie dat de andere helemaal jouw type is e.d. Aan de andere kant is het ook iets goeds, het is een zetje van de natuur dat maakt dat je (ca een jaar of twee jaar) iemand kan idealiseren. tegen dan is er een band gevormd die tegen een stootje kan. er moet natuurlijk wel een basis zijn vooraleer die band er kan komen. zo is het essentieel dat je op een goede manier met elkaar hebt leren communiceren tijdens de verliefdheid (ook conflicthantering), en dat er toch minimaal een beetje dezelfde interesses/levenshouding etc. is. Het hoeft niet noodzakelijk dezelfde hobby te zijn, iets anders kan ook plus je kan ook naar elkaar toegroeien in sommige dingen. dat je op de één verliefd wordt en op de andere niet heeft veel met jezelf te maken: je openheid op dat moment voor de "liefde" en hetgeen je op dat moment denkt nodig te hebben om gelukkiger te zijn. Toch zijn er mensen die makkelijk iemand kunnen verleiden tot verliefdheid en waar vele mensen bijna noodgedwongen toe worden aangetrokken. (een typevoorbeeld is de "femme fatale" ). Zij doen dit door op een subtiele manier de ander voor te houden dat hij/zij fantastisch is en zich tegelijk onbereikbaar op te stellen. Meestal stralen zij ook een "ik ben formidabel" uit en kunnen zichzelf erg goed verkopen.

Er is wel degelijk een verschil tussen verliefd worden op muziek, (bvb.Van Jimi Hendrix), op een gebouw, op dier of op een persoon. Als je verliefd wordt op een persoon wordt die emotie getriggerd door een combinatie van 'onbekend en aantrekkelijk'.Dan beginnen de gevoelens en de verwachtingen zich te projecteren: de andere kan niet onbekend blijven, het beeld brokkelt af, de aantrekkingskracht vermindert doordat zich bepaalde feiten voordoen waar de andere niet zo aantrekkelijk blijkt als op de eerste dag.. De illusie sneuvelt maar er wordt een soort vertrouwelijkheid opgebouwd en bondgenootschap afgesloten die de basis kunnen vormen voor een goede relatie, tot de volgende verliefdheid zich aandient en dan wordt het kiezen...