Wat geloven mensen precies als ze in reïncarnatie geloven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

dat ze weer herboren worden en een nieuw leven leiden,om zo hun karma te vervullen.

Dat je weer terug komt op deze aarde maar in welke vorm weten ze niet.

Dat je na je dood in een andere hoedanigheid terugkeert.

Reïncarnatie (Latijn: carne = "opnieuw in het vlees"; Grieks metempsychôsis, "opnieuw bezield", vandaar "zielsverhuizing") is het geloof dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen (in de westerse wijsbegeerte doorgaans ziel genoemd) na de dood niet verdwijnt maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. Het idee van reïncarnatie bestaat al sinds vele duizenden jaren voor Christus en komt voor in diverse religies en culturen over de gehele wereld. Ook in de newagebeweging en sommige indiaanse religies van Noord- en Zuid-Amerika komt geloof in reïncarnatie voor. Het geloof in reïncarnatie wordt ook aangetroffen bij sommige kleine volken in gebieden die als islamitisch bekend staan. In het jodendom wordt reïncarnatie 'Gilgal' genoemd. Het huidige christendom wijst het idee af, maar het vroege christendom kende ook gelovers in reïncarnatie. De leer over reïncarnatie en incarnatie in de verschillende religies verschillen dikwijls van elkaar, en soms wordt aan andere termen de voorkeur gegeven.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Re%C3%AFncarnatie

Dan geloof je dat je niet één leven leeft maar meerder levens. Het kan zijn dat je al eerder hebt geleefd (dat herinner je je niet). Het kan zijn dat je na dit leven een keer terugkomt om een nieuw leven te leiden.

Men gelooft neemt aan, dat je terug komt in een andere persoon, man/vrouw zelfs dier. Soms zeggen ze weleens volgens mij ben jij vroeger acteur geweest...omdat die persoon een soort 'tweede persoonlijkheid' heeft. Verder is het een proces wat wij niet echt in de hand hebben en wat je al in je vraag stelt wat geloven mensen als ze 'precies' in reincarnatie geloven? Precies weet niemand het, maar er is natuurlijk veel over geschreven, en daar houdt men zich aan vast. ALS JE ONDER HYPNOSE WORD GEBRACHT, EN ER WORDT VERTELD DAT JE IN JE VORIG LEVEN DOKTER WAS IN AFRIKA....EEN KWESTIE VAN GELOVEN!

Wat ik hiervan geloof is het volgende: Het leven van je leven is een spel waarbij je voor je geboorte een doelstelling hebt gesteld wat je zou willen leren en welke taken zouden willen uitvoeren. Dit zijn vaak altijd hele hoge doelstellingen en lukken vaak ook niet in een leven. Men keert vaak terug in een nieuw leven met dezelfde doelstellingen en in elke leven leert men weer een stukje erbij. De doelstelling blijft staan totdat hij volledig meester is geworden. Daarna zullen er nieuwe doelstellingen gemaakt worden. Net zolang totdat je het leven helemaal hebt doorstaan in al zijn glorie. Daarna is men uitgeleerd en zal het niet meer nodig zijn om terug te keren in de aardse leven. Maar nog steeds zal de ziel doorgaan maar dan als een spiritueel leven, zonder de aardse lichaam, zonder leven en dood.

Reïncarnatie heeft eigenlijk als doel om ons te herinneren, zodat we door kleine stapjes te zetten ons eigenlijke doel bereiken, bewust en een te zijn met onze schepper, en dezelfde liefde te herkennen en te erkennen die Hij bezit. En dat zal door middel van meerdere levens moeten, waarbij ervaringen van vorige levens zullen aansluiten bij dit leven. De mensen die nu deel van je familie uitmaken, kunnen ook in je vorige levens familie zijn geweest, (groepskarma). En de mensen die je instinctief met grote afkeer vervullen, kunnen je vijanden uit een vorig leven zijn geweest. Dit geldt andersom ook, sommige mensen die je ontmoet lijk je al een heel leven te kennen, zo voelt dat tenminste. Ook is het goed om te bedenken dat alle acties in dit leven gevolgen zullen hebben, zowel positief als negatief. Je moet het zien als een weegschaal, als de balans verstoort wordt naar het negatieve, zal dit weer moeten herstellen, in je nieuwe leven. Dat zet aan tot een bewust leven, waardoor je minder snel zult oordelen of veroordelen. Maar dat moet geen reden zijn tot een krampachtig en geconditioneerd leven. Geniet van het leven, en leef het leven ten volle, maar houdt daarbij wel rekening met een ander.

Reïncarnatie is het geloof dat iemand na zijn dood wedergeboren wordt in een of meer achtereenvolgende bestaanswijzen. Dit is naar men zegt een hogere of een lagere levensvorm vergeleken met zijn vorige leven, afhankelijk van het bericht dat hij, zo denkt men, in dat vorige leven heeft opgebouwd. Volgens dit geloof zou iemand als een mens of als een dier „wedergeboren” kunnen worden. Dat is volledig in tegenspraak met wat de bijbel leert.