Waarom houd de AIVD zich niet bezig met Scientology?

In de ons omringende landen houden veiligheidsdiensten deze organisatie in de gaten. In Duitsland geeft de overheid zelfs folders uit om te waarschuwen tegen Scientology. In Europa zijn al verschillende rechtszaken tegen deze organisatie gevoerd. In de jaarverslagen van de AIVD komt Scientology geen enkele keer voor. Hoe komt dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Mogelijk is de organisatie van de Scientology hier in Nederland niet zo groot dat de Nederlandse overheid dat als een bedreiging ziet. Mogelijk zijn er bv in Duitsland al meer vervelende situaties geweest met die organisatie. In Nederland hoor je überhaupt weinig over die club. Het kan afhangen van de heersende cultuur in een samenleving of een levensbeschouwelijke organisatie zoals Scientology invloed heeft. Misschien dat Nederlanders er niet zo heel veel in zien. Misschien houden de omringende landen de organisatie al voldoende in de gaten ;) M.a.w. ik denk dat er verschillende redenen zijn dat er niet zo op die organisatie wordt gelet, of misschien weten we gewoon niet dat er wel op ze wordt gelet.

De AIVD heeft een duidelijke set taken (zie https://www.aivd.nl/onderwerpen/over-de-aivd/taken) Hierin oa de meest passende taak: --- Onderzoek doen naar organisaties en personen (a-taak) De AIVD verricht onderzoek naar organisaties en personen die een bedreiging kunnen vormen voor de samenleving. Veel van de gegevens die de AIVD verzamelt, komen uit openbare bronnen zoals de media, wetenschappelijke publicaties of voor iedereen toegankelijke databestanden. [etc --- Waarschijnlijk is het zo dat er geen reden is om aan te nemen dat Scientology een bedrijging is voor de samenleving. Persoonlijk zie ik ook niet in waarom Scientology onderzocht zou moeten worden. Hoewel het een organisatie is waar ik zelf absoluut geen aantrekkingskracht van uit zie gaan voor mij, sterker nog: Ik vind het een snert organisatie, betekent dat niet dat ze dingen doen die een bedrijging zijn voor de nederlandse samenleving. Verder leven we in een vrij land, met vrije keuzes. En zolang mensen uit vrije wil lid worden en weer weg kunnen gaan, mag S gewon blijven bestaan, m.i.

De AIVD houd zich wel degelijk bezig met Scientology alleen niet op de manier waarop er in het buitenland mee omgegaan wordt. Alle risicofactoren worden in de gaten gehouden en als het een bedreiging wordt zullen ze daarna de observatie uitbreiden en eventueel acties ondernemen. "big brother is watching you" 2

Dat weet je niet, de AIVD houd meer in de gaten dan je denkt.