Ik trek mij altijd heel erg aan wat mensen over mij denken of zeggen. Hoe kan ik in bijbelsperspectief hiermee leren omgaan ?

Het zit mij altijd heel erg dwars als iemand mij niet aardig vind of onaardig tegen mij doet. Ik wil hiermee leren omgaan en het liefst dat deze dingen mij niet meer zo diep raken.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Besef dat je niet alleen staat in jouw gevoelens! Hoe kun je dit overwinnen? Wees je bewust van je positieve eigenschappen: Misschien heb je geen perfect uiterlijk, maar misschien heb je wel gewerkt aan de veel waardevollere christelijke eigenschappen „liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtaardigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22, 23). Vermijd vergelijkingen: Galaten 6:4 zegt: „Laat een ieder zich ervan vergewissen wat zijn eigen werk is, en dan zal hij alleen met betrekking tot zichzelf, en niet in vergelijking met de andere persoon, reden tot opgetogenheid hebben.” Wil het feit dat iemand er beter uitziet, betere kleding heeft of intelligenter is dan jij, zeggen dat hij of zij een beter mens is dan jij? De bijbel zegt: „Want God ziet niet zoals de mens ziet, want de mèns ziet datgene wat zichtbaar is voor de ogen; maar wat Jehovah aangaat, hij ziet hoe het hart is.” — 1 Samuël 16:7. Vermijd jaloezie: „Jaloezie is verrotting voor de beenderen” en leidt tot onzekerheid (Spreuken 14:30). Leer in plaats daarvan ’je te verheugen met mensen die zich verheugen’ en wees oprecht blij om hun prestaties (Romeinen 12:15). Als je dat doet, zullen anderen veel minder geneigd zijn negatieve opmerkingen over jouw successen te maken. Interesseer je voor andere mensen: „mensen die een gezond gevoel van eigenwaarde hebben, genieten een bepaalde vrede, omdat zij op anderen gericht zijn . . . Mensen die min over zichzelf denken, zijn gevangenen van hun ego. Zij zitten opgesloten in een zich voortdurend van zichzelf bewust zijn.” Ontsnap uit die gevangenis door ’niet alleen uit persoonlijk belang het oog te houden op je eigen zaken, maar ook uit persoonlijk belang op die van anderen’ (Filippenzen 2:4). Hoe meer je je voor anderen interesseert, hoe minder je je om je eigen gevoelens van onzekerheid zult bekommeren. Laat je niet hinderen door kritiek: „Geef . . . uw hart niet aan alle woorden die de mensen zoal spreken”, vooral niet als ze alleen maar vernederend bedoeld zijn (Prediker 7:21). Bij terechte kritiek echter: „Een wijze zal luisteren en meer onderricht in zich opnemen . . . Wijsheid en streng onderricht — slechts dwazen hebben ze veracht” (Spreuken 1:5, 7). Je zult misschien op één terrein te kort schieten, maar daarom ben je nog geen mislukkeling! Wees niet bang anders te zijn: Jongeren die hun spraak, kleding, make-up en kapsel door leeftijdgenoten laten bepalen, zijn niet veel meer dan slaven (Romeinen 6:16).

Door gewoon jezelf te blijven. Mensen die de bijbel naleven, trekken zich ook aan wat er van hun verwacht word en hoe er over hun gedacht word en handelen hier na. Ik heb ten minste nog nooit een vrouw in bikini in de kerk zie zitten terwijl het 40 graden was ;)

Zolang we onvolmaakt zijn, zullen er misverstanden en gekwetste gevoelens zijn. Iedereen maakt wel eens een fout of zegt iets op een manier die ongevoelig of onvriendelijk overkomt. De bijbel merkt op: „Wij allen struikelen vele malen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, in staat om ook zijn gehele lichaam in toom te houden” (Jakobus 3:2). Daar Jehovah God zich hier terdege van bewust is, heeft hij ons de volgende instructies verschaft: „Haast u niet in uw geest om geërgerd te raken, want ergernis rust in de boezem der verstandelozen. Geef ook uw hart niet aan alle woorden die de mensen zoal spreken, opdat gij uw knecht geen kwaad over u hoort afsmeken. Want uw eigen hart weet maar al te goed de vele malen zelfs dat gij, ja gij, kwaad over anderen hebt afgesmeekt.” — Prediker 7:9, 21, 22.

Ieder mens is volmaakt. Fouten kunnen niet gemaakt worden als je onwetend bent in het geen je doet. Wat je niet geleerd hebt kun je ook niet weten, hoe te handelen/ te doen. Anderen bepalen aan de hand van hun beleving of een ander goed is of fout. Doordat je je gevoelsmatig af gaat stemmen op wat anderen van je zouden kunnen vinden zal je altijd persoonlijk geraakt worden in je gevoel. Voor God is iedereen gelijk, voor de mens niet. Je kan je dan je gedachten op God richten, hij heeft jou zo geschapen en dat is goed. En heb de ander net zo lief als jezelf. Die onaardige persoon heeft geen vrede in zichzelf en richt dat op jou. Accepteer dat die ander zich zo gedraagt en bedenk dan dat dat zijn/haar probleem is en niet het jouwe. Wens hem/haar een fijne dag en ga verder met wat je aan het doen was.

Je moet in de eerste plaats jezelf aardig leren vinden dan kunnen anderen jouw zelfbeeld niet meer uit evenwicht brengen. Het kan helpen om elke dag de volgende zin te herhalen: "Anderen beelden exact uit wat god hen heeft opgedragen. Op deze wijze test god mijn Vertrouwen in mezelf alsook mijn vermogen om van mezelf en anderen te blijven Houden in eender welke situatie." Ik ervaar het leven steeds vaker als een test om te blijven houden van mezelf en anderen. Anderen beelden exact datgene uit wat wij nodig hebben om de meest Liefdevolle vorm van onszelf te activeren. Indien we vergeten om onszelf en anderen vanuit Liefdevolle intenties te benaderen dan gaat ons Vertrouwen aan het wankelen en dan kunnen anderen ons inderdaad van ons stuk brengen. Sinds ik élke dag bewust de intentie plaats om Liefde te willen voelen voor élk facet van de schepping ben ik steeds vaker en langduriger in staat om hetgeen anderen zeggen te relativeren. Wat volgens mij niet zo expliciet in de bijbel staat maar wat wel efficiënt werkt is het Bewust Glimlachend Observeren van jezelf en anderen. Tijdens het Glimlachen activeren we het soort hormonen die ons een onzichtbare beschermlaag bieden tegen het soort impulsen of reacties die ons zonder deze beschermlaag uit onze comfortzone halen. Test dit alles maar eens uit, ermee bezig zijn op zich zal jou reeds een gevoel van tevredenheid en zelfvertrouwen geven. Je voelt jezelf effectief veranderen als je vaker in termen van Liefde, Vertrouwen, Dankbaarheid en Tevredenheid denkt ;-) Liefs? Succes en Big Smile van me

Beste Citroenvlinder, je vraagt om een antwoord "in Bijbelperspectief". Ik ga er dus van uit dat je christen bent en wilt zijn. Als christen volg je Jezus. "Wie Mij liefheeft, hij zal Mijn woord onderhouden". Als je je laat leiden door wat je omgeving van je vindt, kun je nooit een echte christen zijn of worden. Want mensen in je omgeving vinden je aardig als je doet wat zij goed vinden, als je gelooft wat zij geloven, als je je aanpast aan wat zij doen, als je zegt wat zij graag willen horen. Je spreken en doen zou je dan dus moeten laten bepalen door jouw toevallige omgeving. Maar de opvattingen en de woorden en daden van mensen in jouw omgeving kunnen wel eens heel erg tegengesteld zijn aan wat Jezus zou doen en willen dat jij doet. Ik zou zeggen dus: vertrouw op Jezus, vertrouw op de Bijbel, en wees DAARDOOR overtuigd van jezélf. Als Christen moet je doen wat GOED is en niet wat mensen in jouw omgeving goed vinden of toejuichen. Ik zou dus zeggen de beste manier om er mee om te gaan, is proberen om niet afhankelijk te zijn van andermans mening, maar te vertrouwen op je geloof. De vele heiligen uit het verleden bewijzen helaas, dat als je het goede doet, zeer velen je niet aardig zullen vinden. Maar je moet dus een keus maken: of aardig gevonden worden, of het goede doen. En zoek een omgeving van aardige mensen, die je aardig vinden als je aardig bent. En vermijd mensen die je pas aardig vinden als je geld hebt, de x-factor, aanzien, macht of succes.

Als je ergens mee zit mag je je zorgen altijd bij Jezus brengen. Belangrijker dan wat anderen van je vinden is wat God van je vindt. En Hij vind jou waardevol, Hij heeft jou gemaakt en Hij maakt geen fouten. Als je dit beseft dan kun je van hieruit leren om te gaan met afwijzing. Ook Jezus werd afgewezen, zodat God jou niet meer zou afwijzen.

Er is een spreekwoord dat in vrijwel alle Heilige geschrifte staat, soms is het ietsie anders verwoordt maar ik weet vrijwel zeker dat het in elke bijbelvertaling staat: Zo gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Als je gekwetst wordt door een ander, wees dan niet boos, wees begripvol.

helaas ben ik geen bijbelkenner in de zin dat ik niet weet waar spreuken en frases staan die over dit thema gaan. gelukkig heb je hierover wel andere zinvolle antwoorden gekregen. Wat ik wel weet is de diepere zin die achter datgene zit wat er in de bijbel staat vermeld. Religie is eigenaardig genoeg vaak gebouwd op schuldgevoel. Doe dit niet,doe dat niet, en als je dat wel doet ben je een zondaar en moet je je zeer schuldig voelen. En als je pech hebt kom je hierdoor na je dood nog in één of ander strafkamp terecht in afwachting op het hemelse geluk of als het te erger in de hel. Maar wat staat er nog in de bijbel? - bemin je naaste zoals jezelf alle woorden zijn zeer belangrijk. Je moet naaste beminnen, maar dat kan je niet als je niet jezelf bemint - oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden - je moet zeven maar zeventig keer vergeven - enz. Jezus was bij uitstek iemand die zich weinig of niets aantrok van wat anderen over hem dachten of zeiden. Hij leefde zijn eigen leven, en verkondigde wat hij mensen wilde meegeven. Hij stelde liefde centraal, geen straf en schuld. Liefde voor jezelf, voor anderen. Meer zelfs. Denk aan de uitspraak "God is alles en overal". "God heeft je geschapen naar zijn beeld". Dat brengt ook meteen het beeld van een grijsaard op een wolk in het gedrang die met beschuldigende vinger wijst naar één van de 7 miljard mensen die net een zonde begaan heeft. Dat jij dit gedrag hebt betekent dat je het ergens hebt geleerd. Als baby trekt je je immers niet aan wat anderen van je denken. Als je wil huilen dan huil je, ook al heeft moeder migraine en kijkt vader naar het nieuws. Natuurlijk kan dit in sommige stresssituaties anders zijn, maar meestal valt een baby samen met zichzelf, ondanks anderen. Waardoor is dit bij jou veranderd (en bij nog vele mensen)? Het kan zijn dat je vroeger hoorde dat je je moest aantrekken wat anderen dachten ("wat zullen ze wel van je denken..."), dat je gezien hebt dat anderen zich dat aantrokken, dat je in een onveilige omgeving bent opgegroeid waar je waakzaam moest zijn (en dus goed moest opletten wat anderen deden of dachten) of misschien werd religie je als straf en schuld uitgelegd of nog iets anders. Dus om te antwoorden op je vraag : Om van bijbels perspectief hier iets aan te doen is er niet meer nodig dan van jezelf en anderen te houden, jezelf en anderen te vergeven en jezelf en anderen te aanvaarden. Toegevoegd na 1 minuut: zeven MAAL zevenenzeventig vergeven (ipv maar)

Als het je ERG dwars zit, kun je vanuit bijbels perspectief ook 'oog om oog, tand om tand' uitvoeren. Met de bijbel zelf kun je rake klappen uitdelen. Toegevoegd na 32 seconden: Toegegeven, het is een beetje oudtestamentisch, maar daarom niet minder bijbels.

Heb je vijanden lief is een van de moeilijkste regels uit de bijbel. Het betekent niet dat je over je heen laat lopen maar het contact met de vijand aangaat, je moet weerwoord geven, proberen confrontaties aan te gaan waar mensen dingen over je zeggen waarin ze geen gelijk hebben. Ruimte of sympathie kun je winnen. Ligt het probleem op het gebied van 'pesten' dan is het belangrijk uit zulke situaties weg te blijven want dan ligt het niet meer aan jezelf maar aan een oordeel over jou dat ze niet willen veranderen en vanwege een functie in de groep als bliksemafleider. Niet goed voor jou., voor niemand goed.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100