Waarom wordt mensen geleerd dat ze naar een brandende hel gaan als ze slecht leefden? God is een God van liefde, zou Hij iemand voor eeuwig martelen?

Jezus is gestorven zodat onze zonden vergeven kunnen worden. Hoe komt de zienswijze van een brandende hel dan in de wereld...

Weet jij het antwoord?

/2500

Mensen reageren beter op de dreiging van straf dan op de belofte van een beloning om dingen al dan niet te doen. Dus was er de noodzaak om een dreiging te bedenken. De kerk kwam uit op de hel, wat goed paste bij het idee van de verstoten engel Lucifer. Een groot deel van de religieuze belevenis zijn interpretaties van de bijbel door 'de kerk'. En aangezien die door mensen wordt bevolkt, zitten er wel eens een paar scheve interpretaties tussen.

een groot deel van alle regels en wetten, dogma's en verplichtingen die de kerk ons oplegt (of ze nu RK zijn, hervormd, "nogmaals hervormd", of "" meervoudig" hervormd) wijken sterk af van datgene wat (althans volgens de evangeliën) Jezus heeft gepredikt. veel is er later bijgevoegd door mensen. Machthebbers die vaak om persoonlijke, politieke en vaak ook dubieuze redenen er een geheel eigen interpretatie op na hielden. doordat ze de macht hadden om dat in te voeren, is het uiteindelijk de norm geworden, maar goedbeschouwd is al lang niet meer hetzelfde als wat Jezus heeft bedoeld. voor mezelf heb ik al lang besloten daar niet meer in mee te gaan. Ik probeer te leven naar de grondwet van Jezus prediking: heb je naaste lief als jezelf. en daar heb ik aan toegevoegd (tja): wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet. dat Jezus (of God) mij of alle anderen die op deze manier leven, voor eeuwig zou martelen, omdat de regels, wetten, dogma's en alle andere verplichtingen niet strikt worden nageleefd, daar geloof ik helemaal niks van. dat is volkomen het tegenovergestelde van zijn grondwet. Toegevoegd na 2 minuten: overigens ben ik ook van mening, dat deze grondregel niet strikt is voorbehouden aan het christelijke geloof. dezelfde grondregel is herkenbaar in veel andere geloven. Islam, hindoeïsme, boeddhisme, allemaal gaan ze uit van een leven dat respect heeft voor al wat leeft. al het andere is er later (om wat voor reden dan ook) door mensen bij "verzonnen".

Yep, ben het wel eens met Jelle, het wordt als machtsmiddel gebruikt. Ik heb er een tweede visie bij. Er is namelijk ook een gezegde 'zo boven, zo beneden' (hemel/aarde). Je hoeft niet te wachten op een eventuele hel na de dood, vele mensen creeren hun eigen hel tijdens het leven, kijk maar eens om je heen... en dat Hij voor eeuwig iemand zou martelen geloof ik geen seconde in. Dat zou wel erg zwart/wit zijn. Ik geloof dat iemand kans(en) krijgt om zijn/haar 'slechte' gedrag goed te maken, ervan te leren en op die manier te groeien.

Elke geloofsleer zit tjokvol met inconsistenties. Vergeet niet, het is een door mensen bedachte geloofsleer en komt niet van hogerhand. Het 'slimme' van elke geloofsleer is, dat je er niet aan mag twijfelen, want dan ben je een zondaar (=slecht). En kritische vragen stellen is er dus helemaal niet bij!

Hoe het komt? Christenen zijn verdeeld over het antwoord op de vraag hoe letterlijk je bijbelteksten moet nemen. Sommige christenen nemen "het eeuwig brandend vuur, waar knersing der tanden zal zijn" strikt letterlijk. Andere christenen leggen veel meer nadruk op de verzoening. Het sterven van Jezus voor onze zonden, en dat God een God van Liefde is, is voor hen veel belangrijker. Zij zeggen dat de Bijbel in beelden over de hel spreekt, en dat je het ook zo kunt uitleggen dat de hel alleen maar betekent, de afwezigheid van God, als eindoordeel. Kortom, voor sommige christenen betekent het geloof in God een voortdurende dreiging die gepaard gaat met weinig zelfvertrouwen en veel zondebesef. Anderen zien het positief, en ervaren de blijdschap van het geloof. En natuurlijk, zoals het hoort in het ernstig verdeelde christelijke geloof, zitten daar ook weer veel andere meningen tussen.

Misschien is het een idee als je de Bijbel zelf gaat lezen. Daar kom ik in ieder geval niet tegen dat je naar een brandende hel gaat als je slecht leeft. Wel dat alle mensen gezondigd hebben en de dood verdienen(Romeinen 3:23 zie bron 1), maar dat God de wereld zo liefheeft dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16 zie bron 2). Het idee dat een liefhebbende God niemand zal straffen is een kapitale misvatting omdat je dan voorbij gaat aan de ernst van de zonde. De hele Romeinenbrief gaat hierover dus als je ergens wilt beginnen in die 66 boeken van de Bijbel, raad ik je aan om daar te beginnen. De woorden 'wordt mensen geleerd' vind overigens wat achterhaald. Mensen zijn tegenwoordig mondig genoeg om alles zelf uit te zoeken. En als je echt wilt weten hoe het zit, moet je het God zelf vragen. Dat bedoel ik niet flauw, maar uiterst serieus. Als je de Bijbel gaat lezen, gaat ie pas iets voor je betekenen wanneer Gods geest je geest verlicht. De letter doodt, maar de Geest maakt levend (2 Korintiërs 3:6 zie bron 3). Succes ermee!

Denkelijk uit het oogpunt om de mensen in het gareel te houden , het goede pad .

Religieuze leiders hebben om zoals eerdere reacties, het gebruikt om mensen te dwingen in een bepaald keurslijf te lopen. Daarbij hebben ze de passages in de Bijbel verdraaid om hun ideeën te staven. Jezus sprak over Lazarus na de dood met een rijke man. Maar dit was een illustratie. Want hoe kan 1 druppel water iemands dorst lessen in een verzengende hitte? En zo zijn er meerdere vragen over te stellen. Nergens word de gedachte van leven na de dood ondersteund. De Bijbel zegt in Prediker 9:5, 6 zelfs dat er geen leven is in de dood (toestand van de dood). Wel spreekt de Bijbel over een mogelijkheid tot een wederopstanding (Johannes 5:28, 29, zie ook Johannes 11:11, 14-44). Dit kan doordat God ons het leven heeft gegeven. De "blauwdrukken" heeft, en ons wederom in hetzelfde lichaam kan scheppen. Dat er nu geen wederopstandingen zijn, is een uiting van liefde. Iemand niet terug brengen in een zorgelijk leven. Ook de velen die in de Bijbel worden genoemd die een opstanding hebben gehad, zijn wederom gestorven. Gods bedoeling is mensen een opstanding te geven op een "gereinigde" aarde en verder voor eeuwig in een paradijs te kunnen leven, wat zijn oorspronkelijk voornemen met Adam en Eva ook was.