Kan je de bijbel ook zien als gewoon een boek met moralen voor het leven, en zou dat misschien de eerste bedoeling zijn geweest

Dus niet perse god aanbidden enzo. Ik geloof zelf niet in god, maar begrijp de gedachte achter de verhalen in de bijbel

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je gaat de Bijbel lezen, gewoon omdat je geinteresseerd bent in de mooie verhalen die er in voorkomen. In de mythen en de getuigenisverhalen, in de symbolieken, in de normen en waarden die erin worden vermeld. In de persoon van Jezus, en de betekenis die Hij heeft voor zijn volgelingen, waarover tijdgenoten van hem getuigen. Je haalt er genoeg stof uit om over na te denken. Het kan zijn dat je erdoor gaat denken dat Jezus toch wel heel waardevolle dingen heeft gezegd, je kan erdoor tot geloof komen; hoe dan ook, waardevol is het altijd om een en ander te lezen in de Bijbel. Onze cultuur is ondanks alles, nog steeds vol van de verwijzingen naar de Bijbel. Kunst en cultuur in de afgelopen eeuwen is erdoor geinspireerd.

De bijbel kan je interpreteren zoals je zelf wilt lijkt mij, het is een oud en achterhaalt boek in de meeste gevallen. Wat overigens niet zegt dat het onzin is.

Ja, ik denk dat je dat beslist zo kan zien of het ooit zo bedoeld is weet ik natuurlijk niet. Ik ben het ook niet eens met bovenstaand antwoord dat de bijbel achterhaald zou zijn, want ik denk dat er veel wijsheden instaan die ook vandaag de dag goed toepasbaar zijn, meest simpele voorbeeld zijn wel de 10 geboden, allemaal simpele dingen waarvan iedereen denkt, 'ja, dat is wel zo', zoals niet stelen, goed zijn voor je naaste enz. Overigens geloof ik zelf niet, maar dat terzijde ;-)

De bijbel moet je niet zien als één boek maar als een verzameling boeken. Er staan verschillende soorten boeken in. Trillers, proza, romantiek, levenslessen, het staat er allemaal in. Probeer eens iets te lezen, begin met een redelijk makkelijk boek zoals Lucas.

De bijbel een boek met moraal? Dan dan moet je het oude testament eens lezen! God's uitverkoren volk krijgt een land toegewezen dat al bewoond wordt door een ander volk, maar dat is een 'detail'. Ze moeten alleen even verdreven worden of uitgemoord. Wat dan ook gebeurt. En wat dacht je van een ander volk, de Amalekieten. In het boek 1 Samuel krijgt koning Saul via de profeet Samuel van God de opdracht de Amalekieten en al hun vee volledig uit te roeien. In het verhaal wordt verteld dat Saul op de koning na alle Amalekieten doodt en ook dat de beste stuks vee worden gespaard. Dit wordt hem door God zeer kwalijk genomen en hierom wordt hij door God van het koningschap ontheven. Hij had namelijk niets en niemand mogen sparen; geen man, geen vrouw, geen kind en geen vee. Deze oproep van God een volk uit te moorden heeft later tot veel vragen geleid omdat hier naar huidige standaarden wordt opgeroepen tot genocide. Immoreel kun je de bijbel eerder noemen!

Om die vraag te beantwoorden moet je eerst de geschiedenis van de bijbel weten. Want hoe was dat bijbel ontstaan? Veel mensen denken dat het in één keer was geschreven door één persoon. Maar het is in werkelijkheid geschreven door verschillende personen in heel verschillende tijden. Die schriften (waar vaak maar een klein deel van bewaard was gebleven) heeft men bij elkaar gevoegd tot een boek. De bijbel die we nu in onze kast hebben staan is waarschijnlijk niet eens het originele boek want het is begrijpelijk dat veel van die schriften veranderd zijn. Er is dus geen eerste bedoeling, maar eerste bedoelingEN. Mensen hebben geschriften geschreven zonder ook maar te weten dat er later een boek van werd gemaakt. Hoe je het boek ziet is voor iedereen anders. Veel mensen zien het als een heilig boek waar je je leven lang naar moet streven. Andere zien het als een boek met symbolische moralen die je helpt het leven beter te begrijpen. Dus KAN je het ook als een boek met moralen zien. Mijn mening, wat vaak niet belangrijk is voor andere mensen, is dat het een boek is met moralen. Een boek met symbolische verhalen waarin vele aspecten van het leven in verwerkt zijn. Een boek, zoals ik zei, die mensen het leven beter laat begrijpen, of God nou bestaat of niet. Wat jij denkt laat ik aan jou :)

De Bijbel gaat niet over moralen, ook al worden die wel genoemd. Omdat de moralen erin staan zou je die eruit kunnen halen. De moralen zijn duidelijk niet de primaire bedoeling van de Bijbel, anders waren de 10 geboden niet begonnen met "Ik ben de Here die jullie uit (de slavernij in) Egypte heeft bevrijd". Wie de Bergrede (Mattheus 5-7) leest, ziet ook dat die moraal boven het menselijke kunnen ligt. De Bijbel is een boek over de relatie van de gelovige met God. De gedachte achter de Bijbel, liefde voor God (en zijn geboden) en voor de medemens kun je wel begrijpen, zonder in God te geloven, maar niet uitvoeren zonder in God te geloven.

Ga het proberen zo te zien en volgens de regels in de bijbel proberen te leven. Dan zie je dat je nooit volledig God kan liefhebben en de naaste hoger achten als jezelf. Als je dit merkt ga je God zoeken, dat is de bedoeling ook van de moralen in de bijbel

In het oude Israel kregen de Israelieten allerlei regeltjes en wetten met het oog op welzijn en met het oog op geestelijke en morele reinheid. Toch zal ons in deze tijd die wetten niet zoveel zeggen. Doch zijn er ook beginselen in verwerkt, welke altijd van belang zijn gebleven. De grootste wet is de wet der liefde. Dit is zo'n beginsel.Zou iedereen zich houden aan die wet, dan zou er geen oorlog zij. Geen corrupte regeringen, geen onderdrukking, geen uiteenvallende gezinnen wegens overspel en zou men uit eerbied en liefde voor God erkennen dat we zijn wetten ook als liefdevolle voorziening zullen beschouwen. Echter, mensen willen onafhankelijk zijn, zelf willen kiezen wat moreel goed en slecht is, niet onderworpen zijn aan de wetten. Maar...denk eens aan de wet der zwaartekracht...daar zul je zonder parachute ook niet over peinzen deze te trotseren. De bijbel interpreteert zichzelf, daarom wordt in de bijbel ook het advies gegeven om nauwkeurig de schrift te onderzoeken en je niks wijs te laten maken door anderen. Zelf onderzoeken is van essentieel belang. De leidraad in de bijbel is Gods koninkrijk. Het bevat profetieën die reeds grotendeels in vervulling zijn gegaan (denk aan de profetie over de verwoesting van Babylon, welke nauwkeurig voorzegd werd en tot in elk detail in vervulling ging, bijna 200 jaar nadat Jesaja deze had voorzegd, maar ook profetieën welke op de Messias betrekking hadden e.v.a.). Momenteel gaan bijbelse profetieën in vervulling. Kijk maar eens in de boeken van de evangelieschrijvers of openbaring, een boek van Johannes Een hele mooie toekomstprofetie staat in openbaring 21: 3, 4 of psalm 37:10, 11 M.b.t. het koninkrijk o.l.v. Jezus als koning met 144.000 mederegeerders kan gezegd worden dat Daniel 2:44 een mooie tekst is met een profetische belofte. Dus in antwoord op de gestelde vraag: Raad en leiding uit de bijbel is praktisch en geeft veel steun. Maar met het besef in welke kritieke tijd we zijn aanbeland (2 tim 3:1-5), zal het ons nu kunnen steunen in allerlei aangelegenheden. Maar vooral zullen we erop geattendeerd zijn wat Gods koninkrijk tot stand zal brengen. Psalm 72:16, Jesaja 33:24. Er zijn talrijke (wetenschappelijke) bewijzen om te geloven dat God deze dingen werkelijk gaat waarmaken. Maar allerbelangrijkste is wél te beseffen dat de bijbel van God afkomstig is.

Bronnen:
http://download.jw.org/files/media_books/bh_O.pdf