Kan je Christen zijn, als je niet in God gelooft? Kan je Moslim zijn, als je niet in Allah gelooft?

Je kunt toch niet Christen of Moslim zijn, als je God of Allah niet aanbid?

Dit n.a.v. het antwoord van prijsvergelijker op http://www.goeievraag.nl/vraag/ziet-wel-overtuigd-christen-overtuigd.93086

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Christen zijn in de zin zo als de kerk bedoelt kan inderdaad niet zonder geloof in God. Nu is dat niet zo'n ramp, want als Christen val je onder dezelfde noemer als hitler, goebbels en pedofiele priesters. Maar soms zijn in hun daden mensen die niet geloven betere Christenen dan zij die wel geloven. Ik ben Christen, althans probeer het te zijn, en ik ben er van overtuigd dat God later zal zeggen: goed gedaan en niet: goed geloofd.

nee .. iemand die niet in God gelooft is een atheist een christen word je als je in de kerk gedoopt word ..

Als je het zo stelt, kan dat idd niet. Je kunt niet een beetje geloven.

Dat kan wel. Je hoeft niet persé te geloven om de titel van Christen of Moslim te kunnen dragen. In alle Arabische landen en Turkije ben je automatisch Moslim als je geboren wordt. Dat staat ook in je paspoort. En er zijn heel veel mensen in die landen die niet in Allah of God geloven. Dat geldt ook voor mensen die gedoopt worden. Je bent dan geregistreerd Christen, maar je kunt gewoon als atheist leven.

What’s in a name? vroeg Shakespeare zich af. En hij had gelijk. Christus predikte naasteliefde, bedachtzaamheid, relativiteit, begrip, inzicht en geduld. Daarin volg ik hem. Maar ik geloof in niks, zeker geen god. Hoe zou je mij noemen? Noem me dan zo, maar word ik daar anders van? Jij?

Vroeger, heel lang geleden, hebben mijn ouders mij laten dopen als christen met het katholieke geloof. Ik heb een christelijke opvoeding gehad en ben zelfs 4 jaar lang misdienaar geweest. Naarmate ik ouder werd en meer van de wereld hoorde en zag, kwam ik tot de conclusie, dat als er een God zou zijn die de regie over ons voert, Hij dat dan wel tamelijk selectief doet. Ik ben destijds gestopt met praktiserend katholicisme en geloof heden ten dagen alleen nog in de mensheid en mijzelf. Ik heb me er nooit in verdiept of het mogelijk is, ( het zal wel) om me uit te laten schrijven bij de katholieke kerk, dus ik ben nog steeds christen, maar ik geloof niet in een God en kan er dus ook geen aanbidden.

In mijn optiek is alleen degeen die actief zijn geloof belijdt Christen danwel Moslim (of enig andere religie). Als je niet gelooft ben je dus geen moslim of christen. Niet bepalend daarbij is of ouders je gedoopt hebben en of je in een kerk/moskee/synagoge register ingeschreven bent. Of anderen je een christen noemen omdat je ouders dat waren is niet erg relevant. Wel zijn er mensen die zich ondanks het niet geloven toch moslim of christen noemen uit angst voor wat er gebeurt vanuit hun omgeving als ze openlijk aangeven niet te geloven. Echter, die spreken vanuit lijfsbehoud....niet vanuit geloof.

Tja, er zijn zelfs priesters die twijfelen aan het bestaan van God... Dat lijkt me niet heel bemoedigend voor degenen die op zondag naar hun preken luisteren.... Van de andere kant is het natuurlijk wel weer prijzenswaardig wanneer deze mensen eerlijk durven te zijn over hun persoonlijk twijfels. Maar als je écht besluit dat er geen God is die een rol speelt in de levens van mensen, kan ik me niet voorstellen dat je op de lange duur nog kunt volhouden Christen of Moslim te zijn.

Ik heb een antwoord waardoor je het misschien gaat begrijpen. Het is wel een antwoord in vraagstijl. Ben je voetballer wanneer je ergens bij een vereniging op een lijst staat of ben je voetballer wanneer je regelmatig een werdstrijd speelt

Nee, natuurlijk niet. Godsdienst is geloven in een god. Christendom is een godsdienst. Als je dus christen bent geloof je in (een) God. Als je niet in God gelooft kan je dus geen christen zijn. Het zelfde met Islam. Lijkt me vrij duidelijk, niet?

Je kan geen Moslim of christen zijn als je god of allah niet aanbid maar je kan wel god of allah aanbidden zonder moslim of christen te zijn . En dat is toch het mooiste.

Wanneer je beleidend christen bent, dan geloof je zonder voorbehoud in het vergoten bloed van Jezus Christus, welke dient als (1) zondeoffer, (2) volmaakt mensenoffer (Adam, degege die zondigde was ten slotte ook volmaakt) en (3) als antwoord in de soevereiniteitskwestie. Veel mensen zeggen christen te zijn omdat ze enkel geloven dat Jezus heeft bestaan en omdat ze naar een kerk gaan. Maar een ware christen zijn impliceert veel meer. Het puur en alleen geloven dat God bestaat zonder Jezus te erkennen zal dus automatisch inhouden dat je jezelf geen christen kunt noemen. Als je jezelf moslim noemt en niet in Allah gelooft zou het ook een wassen neus zijn.

Dat is dezelfde vraag als dat je een voetballer kunt zijn zonder ooit een bal te hebben aangeraakt ... Als Christen heb je een relatie met God, dat zou vreemd zijn als je niet gelooft dat God bestaat. Een Moslim onderwerpt zich aan Allah; dat zou vreemd als je niet gelooft dat Allah bestaat. Antwoord is dus NEE. toelichting christendom: Christenen geloven in God de Vader, Jezus Christus de zoon en de Heilige Geest, die tezamen God zijn. God de Vader is de schepper. Jezus Christus stierf om goed te maken wat wij fout doen, en stond op uit de dood. De Heilige Geest leeft in iedere gelovigen en helpt deze het goede te doen. Deze 3 vormen van God zijn niet stikt van elkaar gescheiden.

nee. Christen zijn betekend dat je in Christus geloofd en Christus is God dus zonder het geloof in God kan je geen Christen zijn.

Oorspronkelijk gaven de volgelingen van Jezus elkander de naam " broeders" , "discipelen" of "zij die geloofden"-- hand 10:45, 14:2, 20:30 -- De Naam christenen werd hen voor het eerst gegeven in Antiochie. -- hand 11:26 -- Aangezien de Naam christen geassocieerd word met volgelingen van christus, kan men volgens mij moeilijk christen zijn als men niet in God gelooft. ;-)

Nee. Het is onmogelijk zich een volgeling van Jezus Christus te noemen zonder in Hem te geloven. Wie niet voor is, is tegen! Een derde mogelijkheid is er niet.

als je niet in ''god'' of in ''allah'' gelooft dan ben je niet iemand zonder ''geloof'' maar iemand zonder religie en iemand zonder een religie ''gelooft'' in het hier en nu, en in de mens. en dat noem je atheist.

Dat kan inderdaad niet. Veel mensen noemen zich tegenwoordig wel b.v. katholieke atheist. De normen en waarden hanteer je wel, b.v. liefde tot je medemens, maar je geloof niet in god.

In de Islaam zijn er 6 basis elementen waarin je met geloven; De eenheid van Allah/God, de Profeten, de Heilige Boeken, de Engelen, De Dag Des Oordeels en de Voorbeschikking. Bij het Christendom is het ook zo dat je geen gelovige bent als je niet in God gelooft.

Bronnen:
http://www.risallah.com/islam/index.php?i=basis

Gek genoeg door moslims in delen van de wereld waar de moslims in de meerderheid zijn worden alle europeanen als christenen gezien of je nu wel of niet gelooft. Ik denk omdat ze het geloof meer als een samenleving vorm zien dan als een godsdienst. Blijkbaar kun je als christen toch in een moslims gebied leven zolang je maar schatting betaald zakat heet dat geloof ik ? Het christelijk geloof gaat er primair vanuit dat je als gewone gelovig ook contact kan hebben met God sterker nog, het is onmogelijk om christen te zijn zonder dat contact. De moslims hebben daarin een soort regels over het gebed ramadan gaven etc en de belijdenis dat mohammed de profeet van allah is maar geen gelovige die direct contact heeft met God. (Zoals mohammed) Maar dat wordt blijkbaar ook niet nodig geacht vandaar dus of je nu echt geloof of niet geloofd in moslims gebied wordt je tot moslims gerekend simpelweg omdat je in hun gebied leeft dus zelf al geloof je niet echt. als je hun regels maar volgt Maar andersom werkt dat niet. een christen is iemand dit niet alleen in god gelooft maar ook een levende relatie met god heeft je kunt in een kerk zijn opgegroeid maar dat maakt je niet een christen. Dus kan er ook geen sprake zijn van een stel regels die je Christen maken zoals bij de moslims. dus ja je kunt moslims zijn zonder geloof en nee je kan geen christen zijn zonder geloof Een christelijk opvoeding en maatschappij is wat anders dan geloof in God.

Ik ben in Canada gedoopt, kinderkoor gezeten,misdienaar geweest,communie,vormsel. Maar ik ben thuis altijd de enige geweest die niet in de onzin van de bijbel gelooft, ik ben zelfs tegen de kerk, want het zet aan tot rassenhaat. Ik vroeg me altijd al af HOE KAN MARIA DE EEUWIGE MAAGD MOEDER WORDEN? Is het erin gewaaid? Maar toch ben ik naar Lourdes geweest 2 jaar geleden,en ik heb heimwee. Maar ik ben niet naar een mis geweest ofzo. Ik ben pas in Maria geloven om haar verschijningen. En ik heb altijd in geesten geloofd in goede en kwade, daarom ben ik ook in Maria geloven. En ik geloof dat Maria Magdalena de vrouw van Jezus was en ze was hoer van beroep. Het is niet voor niks het oudste beroep ter wereld.

Ik zal wel tegen heel veel zere benen schoppen maar probeer toch naar eer en geweten de vraag te beantwoorden. Puur naar de vraag niet, je kan ook geen blinde zijn als je goed kunt zien. Maar kun je (ook) een goed mens zijn? Dan zeg ik volmondig JA, een christen is (over het algemeen) christen omdat hij of zijn ouders dit bepaald hebben. Wat is dan een goed mens? En wanneer ben je Christen en wie bepaald dat Veel christenen die ik ken (op 1 na)zijn net als niet christen en MINSTENS net zo erg, zei het niet erger wanneer ze met het christen bedoelen dat je beter bent dan de rest. Mij zegt het dus niet zo veel wat je bent maar hoe je bent en je met je medemens, dier, natuur en je eten omgaat, heb je maling aan het milieu en gooi je maar lukraak eten weg waar niet zelden dieren aan zijn gestorven, iemand noemt zich christen dan vind ik het een hypocriet en daar zijn er heel veel van. V.b de hele dag met bijbelteksten strooien en zondags braaf in de kerk, maar wel mensen zwart uit betalen. Het zal ons geen van allen onbekend zijn wat er allemaal gebeurd onder en met gelovigen van allerlei aard. Van stenigen tot kindermisbruik en hoe hoger in rang hoe erger de misstanden zou je geneigd zijn te denken. En dan geven de katholieken de schuld aan de duivel en hebben in het vaticaan een heuse duivelsuitdrijven. Das wel handig om iets wat je fout doet op het bordje van de duivel te schuiven. Misschien kom je er bij de paus wel mee weg maar bij de rechter heb je minder kans, of die moet ook pedofiel zijn want dat zie je ook in de media. Dus wat zou het uitmaken wat je bent of geloofd als er tussen het gedrag geen enkel verschil zit. Mocht het zo zijn dat de groep gelovigen uitschot is, dan wil je er toch sowieso niet bijhoren. We hadden al vast gesteld dat ze in elk geval niet per definitie liever zijn En of je in een god geloofd of niet, het is geen grond om te bepalen dat je beter bent dan de rest. Mensen die geloven, blijf dat vooral doen maar behoud ook alle verplichtingen en verwachtingen van de niet gelovigen die dit met zich meebrengt, in het oog. Wil je een ander vertellen hoe hij moet leven en dat hij in God moet geloven (omdat je eenmaal zelf een product bent van indoctrinatie van je ouders, immers geen kind roept joepie lekker naar de kerk als hij op zondag liever uitslaapt)dan moetje zelf wel het goede voorbeeld geven en moorden, verkrachten, misbruiken en nu ook belastingontduiken en witwassen is niet echt voorbeeldig gedrag.

Je zou toch denken dat een dominee sowieso een christen is? Die zijn gedoopt enz, hebben een theologische opleiding gevolgd, maar: Toch weet maar liefst één op de zes dominees niet of er een God bestaat of ontkent dat zelfs (zie de bron voor de rest van het onderzoek). En dus zou, volgens jouw vraagstelling, één op de zes praktiserende dominees GEEN christen zijn...

Bronnen:
http://www.destentor.nl/algemeen/binnenlan...

Ik denk wel dat je onderscheid moet maken in in GOD geloven en GOD aanbidden. Alhoewel mensen die echt aanbidden zeker zullen geloven, hoef je niet te aanbidden om te kunnen geloven. Veel mensen met een GOD's besef vinden het ondenkbaar om met deze GOD te (kunnen) communiceren omdat ze zichzelf daarvoor te gering achten. Persoonlijk vind ik dat jammer omdat GOD zelf oproept om HEM te aanbidden naar ZIJN wil. I n dat laatste steekt ook vaak het probleem. Als mens is het lastig om te aanbidden zoals GOD dat wil, want daarvoor moet je immers ZIJN WIL kennen. Dat vereist de verwerving van kennis over GOD en loop je al gauw tegen religie en dogmatiek aan. Daarom is het zo belangrijk om zelf kennis over GOD te verwerven en niet klakkeloos achter mensen aan te lopen die daarvoor doorgeleerd hebben. Toch kun je door de innerlijke wens om de goedheid van GOD te leren kennen merken dat HIJ je daarin gaat leiden. Door dus contact met GOD te zoeken, krijg je inspiratie. Zo zijn immers de apostelen en de eerste Gemeentes ook te werk gegaan. Je mag je kennis en ervaring best met anderen delen en toetsen maar geloof is een persoonlijk iets, GOD's weg met jou is uniek. hoe meer je je openstelt voor ZIJN LEIDING en inspiratie, hoe meer je ZIJN troost en bescherming ervaart. Omdat ik in godsdiensten verder niet thuis ben kan ik over de Islam niets zinnigs schrijven en ik sluit me niet graag aan bij mensen die al veel onzinnigs roepen. Niets wat ik schrijf is beledigend bedoeld