Waarom wordt een boerka gedragen door een moslima?

Ik kan hierover helemaal niets vinden op internet. Het gaat alleen maar over het verbod en over wat het is.

Graag met bronvermelding wat ik zoek geen vooroordelen, of verzinsels welke via via tot een erger geheel is gekomen.
Het liefst een bronvermelding met een islamitische achtergrond (wel in het Nederlands/Engels wat ik lees geen Arabisch).

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Re: hoofddoek en burka Het woord hijab stamt af van het arabische werkwoord 'hajaba' hetgeen 'aan het zicht onttrekken' of 'verhullen' betekent. Hijab betreft niet alleen de hoofddoek zoals vaak verondersteld wordt, maar de gehele bescheiden en discrete kleding van zowel de moslim (!) zowel als moslima (!) wordt hiermee aangeduid. Het dragen van bescheiden kleden heeft als direct gevolg dat de gelovige niet als een lustobject behandeld wordt, niet als dusdanig benaderd en lastig gevallen zal worden, en meer beoordeeld zal worden op kennis, persoonlijkheid en vaardigheden dan op uiterlijk. Hierdoor ontstaat een ultieme gelijkheid, zelfs tussen man en vrouw. We lezen in de Qur'an: " O Profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen." [Surah Al-Ahzaab 33:59] "Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot... " [Noble Quran 24:30-31] We kunnen hieruit opmaken dat ind e context van jouw vraag, de hijab als hoofddoek een plicht is voor de vrouw. Dit ter bescherming van haarzelf, haar familie, eer, de samenleving etc. Voor moslims, is de hijab niet bedoelt als een beperkende regel en wordt ook niet als dusdanig ervaren. Het is onze manier om moslims binnen de samenleving fatsoenlijk te laten functioneren op een juiste Islamitische wijze met respect voor elkaar, zonder vooroordelen, en zonder discriminatie op grond van geslacht, intellect of uiterlijke eigenschappen. Verder zijn er overleveringen uit de hadieth die de de niqab eveneens rechtvaardigen maar het is de vrouw die die keuze maakt, op grond van haar overtuiging en wat zij wenst. Een burqa is gewoon een van de vormen van algehele bedekking van zowel hoofd als lichaam en gelaat, ghimaar lichaams en hoofdbedekkend, de niqab gezichts- en hoofdbedekkend, en de hijab hoofdbedekkend.

Bronnen:
www.ontdekdeislam.nl

De meeste moslims zijn het erover eens dat het dragen van een hoofddoek nodig is om een goede moslim te zijn. Het is een religieuze verplichting. Ze wijzen daarbij op teksten uit de koran, het heilige boek van de moslims, en andere islamitische geschriften. In de koran staat echter niet letterlijk dat een vrouw een hoofddoek moet dragen. Wel staan er enkele algemene teksten over kleding van vrouwen: vrouwen moeten zich buitenshuis bedekken, zodat zij niet aantrekkelijk zijn voor mannen. Deze algemene kledingregel kun je op verschillende manieren uitleggen. Daarover is dan ook veel discussie binnen de islam. Sommigen moslims vinden dat uit de koranteksten blijkt dat een vrouw álles moet bedekken, haar gezicht, haar hele lichaam en haar handen. Anderen vinden dat zij alleen een hoofddoek hoeft te dragen. Weer anderen menen dat de hoofddoek helemaal niet nodig is om een goede moslim te zijn.

niet elke moslima draagt een boerka de een vindt het overdreven en de ander zegt dat het gewoon moet van het geloof

wist je dat tot aan de 2 e wereld oorlog hier in het westen ook hoofdbedekking door de vrouwen werd gedragen? Kijk maar naar al de kleder drachten. tot in de jaren 60 droegen de vrouwen in het westen ook een hoofddoekje, kijk maar naar oude films. Ik vraag me daarom af waarom iedereen zo gefixeerd is op de hoofddoek van de moslima.