Hoe is seksueel misbruik in de R.K kerk te koppelen aan/te verklaren vanuit de sociologie?

Ik schrijf hier een artikel over en zou graag meer input / discussiepunten zien.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De plicht een celibaat leven te leiden, gekoppeld aan de relatieve machtpositie leiden ertoe dat aan de ene kant de geestelijken onder mentale druk staan, en een overmacht voelen richting de kinderen. De kinderen zien de geestelijken als autoriteitsfiguren, waardoor ze snel instemmen & hun mond houden.

Maar dan nog zijn het alleen de 'verknipte' figuren die fout hebben gehandeld. Iemand met de juiste normen en waarden zal nooit onder druk zwichten of misbruik maken van zijn machtspositie. Lang niet elke priester was fout. Ik denk dat het priesterschap juist aantrekking had op pedofielen. Ten eerste om aan het traditioneel huwelijk met een vrouw te ontsnappen. Ten tweede omdat het wel erg makkelijk was om vanuit die machtspositie weerloze kinderen te misbruiken. Het misbruik komt voort uit het verdorven brein van de dader, de RK kerk schiep onbewust en onbedoeld een ideaal klimaat. De doofpot affaires zijn ook te danken aan mannen die misbruik maakten van hun machtspositie en het belang van de kerk voor het belang van de kinderen stelden. Binnen de kerk zit blijkbaar veel kaf tussen het koren. (Maar is dat niet overal zo? In elk bedrijf/straat/vereniging/familie zitten rotte appels)

Niet alleen bij de R K kerk is er veel misbruik maar ook wereldwijd bij de Jehovah`s getuigen(heeft nog veel te weinig aandacht) en mede door hun belijd is het mogelijk dat de daders er mee wegkomen. Het zijn idd mannen met aanzien die ze dan op hun beurt misbruiken omdat er in de bijbel staat wil iets bewezen worden er 2getuigen aanwezig moeten zijn en die regel handhaven de JEHOVAH`S GETUIGEN. Bij sexsueel misbruik is er toch nooit een getuige bij dus het slachtoffer wordt ernstig misdaan

Wat ik in alle discussies zo weinig tegen kom is het volgende: Voor veel jongens was het seminarie, de priesteropleiding, de gang naar het priesterschap helemaal geen roeping. In ieder "goed" katholiek gezin, ging er een zoon naar de priesteropleiding. Meestal de tweede. Want de oudste had sowieso meer privileges. Het is nauwelijks meer voor te stellen, maar daar werd niet over gepraat. Discussie was niet mogelijk, eigen wensen werden niet gevraagd. Dat wil zeggen dat die priesters voor een heel groot deel, misschien wel het overgrote deel niet bewust hebben gekozen voor het celibaat en dat hele mannenwereldje. Ze waren al verknipt voordat ze priester waren.

Daar ik altijd een roeping had, maar bewust koos voor een huwelijk en voortplanting, denk ik wel dat ik hier een eigen oordeel over mag posten. Ik liep, net als mijn zeven broers, 12 jaar school in het Sint-Leocollege te Brugge. Een strenge school en een school is sindsdien voor mij altijd een 'noodzakelijk kwaad' geweest. Vanuit een bepaalde intellectuele drang en een zeer extreme doodservaring, zat ik al van jongsaf (zoals velen) op het pad met de 'roeping' en dat heb ik eigenlijk nog steeds (iedereen die op internet schrijft heeft trouwens iets in die zin). In jongensscholen werden we hard opgevoed en af en toe was er iemand die sprak over emoties en was er ook een bepaalde 'homofiel' (geen priester!) waarmee we medelijden hadden en wiens aanrakingen aan jongens te zacht waren om 'normaal te zijn' voor ons. Behoefte aan knuffels is dierlijk. Liefde is immers een hele nacht opblijven met een ziek kind, of met... een gezonde volwassene. Heteroseksualiteit is dan ook de 'norm', de rest zijn eigenlijk afwijkingen, hoe cru dit ook dit ook kan klinken. Een priester dient zich te onthouden van veel menselijke geneugten omdat hij niet één vrouw, maar alle vrouwen (en mannen, maar ik wou je doen lachen) moet graag zien. Monogamie is trouwens om dezelfde reden uitgevinden en ontstond bij het monotheïsme. Veel mensen die dit doen, zijn zacht en het medelijden waard. Veel van die pedofiele dingen zijn onschuldig, maar nu met internet wordt de porno almaar harder en werp eens de steen naar jezelf hoe je impotent wordt door almaar hardere porno te bekijken. En zo kom je bij een grens... en gaat men er over. In de opleiding tot priester (een ex-klasgenoot is priester) leer je dat een priester m.b.t. het celibaat moet vermijden om samen met een vrouw alleen te zijn. Dat lijkt mij nu niet meer van deze tijd te zijn. Ik denk dat men het moet vervangen dat je moet vermijden om alleen met een kind te zijn waarover je een machtsband hebt. Op een andere topic hier, gaat het immers over hoe je aan een kind van 6 uitlegt wie God is terwijl het je blind vertrouwt en verwacht dat jij alles weet, terwijl het kind meer weet van geloof dat de gemiddelde volwassene die denkt alles onder controle te hebben en het net daardoor niet meer heeft. Als je denkt slim te zijn, sluit je je immers af, en hetzelfde geldt voor geloof. Als een priester ontzag heeft omdat hij zo gelovig is, ontstaat een macht die terug fataal wordt en... sociaal ontaardt.

Bronnen:
45 jaar+9mnd leven en dood

Ik denk dat seksueel misbruik, net als elke vorm van macht, 1) voorkomt in elke gesloten groep 2) makkelijker te verbergen is in een gesloten gemeenschap 3) dat het celibaat niet voor alle mannen haalbaar is, misschien voor de meeste wel niet (trouwens ook ontraden wordt in de bijbel voor wie dit niet kan, met het oog op dit soort dingen) 4) dat seksualiteit en macht een veelvoorkomende/elkaar versterkende combinatie is. 5) dat we extra geschokt zijn als dit voor blijkt te komen in een organisatie die zou moeten staan voor oprechte liefde en gerechtigheid. Daar verwachten we het nl. niet van en zo'n organisatie heeft meer te bewijzen naar buiten toe. 6) rk zijn was in die tijd meer dan een intrinsieke levensovertuiging, het was ook een manier van bestaan, gaf status, gaf je levensonderhoud, gaf vrienden. Bovenstaande is allemaal te onderbouwen vanuit wat bekend is vanuit de sociologie... En verder denk ik dat christen zijn niet betekent dat het je ook allemaal lukt zoals je zou willen. Christenen zijn net zulke kwetsbare mensen als alle anderen. Dus moeten soms ook tegen zichzelf worden beschermd door maatregelen en controle.