wat was de eerste religie op aarde, en is het aanneembaar dat er over een paar 100 jaar een ander geloof is ontwikkelt?

de koran stamt toch ook af van de bijbel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Wat de allereerste religie is geweest, valt niet te zeggen. Er waren religies voordat er geschreven bronnen waren. De Neanderthalers hielden zich waarschijnlijk al met religie bezig en eerdere mensen misschien ook al wel. Zo ver terug in de tijd kun je alleen maar gissen. Wat je 2e deel van de vraag betreft: Er kunnen zich elk moment nieuwe geloven ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld wicca, dat is nog geen eeuw oud. Toegevoegd na 2 minuten: Asatru is nog zo'n voorbeeld van een recente religie.

wel zo ongeveer er staan ook dezelfde verhalen in niet alles en bepaalde gebeurtenis staan niet in de koran maar volgens mij het verhaal van de heere jezus staat ook in de koran

Mohammed bedacht dat hij het voor zijn volk, in een gedeeltelijk gechristianiseerde wereld, beter wist. Hij internaliseerde de al gekende profeten in zijn godsdienst. Het is niet uit te sluiten dat er over een tijd, dat hoeft niet eens een paar honderd jaar te zijn, een nieuwe vorm voor een gezamenlijke religie wordt gevonden. Mensen zijn nog steeds zoekende naar antwoord op de levensvragen: wat is de zin van het leven, wat moeten we doen hier op aarden, waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe. In onze tijd worden de antwoorden en de omhulsels die erbij worden geleverd, niet meer zo als aanvaardbaar beschouwd. Mensen worden door commercie ook vaak uit elkaar gespeeld. Maar, wie weet, langs de weg van het internet bv dat er iets nieuws ontstaat. De waarden in de bestaande godsdiensten ingebed, zullen in een andere vorm verschijnen: naastenliefde etc. Persoonlijk denk ik dat Mattheus 5 in alle tijden en eeuwen van toepassing is.

Volgens mij het Hindoeïsme. In de Engelse Wiki staat het volgende: "The earliest evidence for prehistoric religion in India date back to the late Neolithic in the early Harappan period (5500–2600 BCE)."

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism

Nee, natuurlijk is het joodse geloof niet het oudste geloof. Zelfs niet het oudste monotheïstisch geloof. Egypte ging hen voor. En als je geloof een beetje ruim opvat, dan ging Azie ook als voor. Chinese cultuur is ouder dan welke Europese cultuur ook. Dan komt het Midden Oosten (rond het huidige Irak en Iran) en Egypte. Bovendien zou ik het judaisme nauwelijks een religie willen noemen, meer een (belijdenis van) de nationale identiteit

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monothe%C3%AFsme

Je zou moeten kijken welke cultuur als de oudste wordt aangemerkt door de archeologen. En in de cultus zit de godsdienst. Uit de cultus is de cultuur voortgekomen. Het is n.l. altijd een antwoord op de vraag: wie is onze god, of wie zijn onze goden, en hoe willen wij leven. Ik ga even googelen. De aboriginals hebben de oudste cultuur en dus de oudste godsdiehst die in stam/groepsverband wordt beleden. Zie de link. Met dank aan InekevL

Bronnen:
http://www.fss.uu.nl/ca/cases/1999/case9906.htm
http://www.goeievraag.nl/vraag/eerste-gelo...

Nadat 'Babylon de Grote' is verwoest (het wereldrijk van valse religie) zal alleen de ware aanbidding nog overblijven. Bron :Openbaring hoofdstuk 18. Toegevoegd na 6 minuten: Over de eerste religie kan men dit zeggen: Genesis 2:15-17 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ Aangezien gehoorzaamheid aan dit gebod een bewijs zou vormen van toewijding aan God, beschrijft dit verslag in feite de religie die de eerste mens werd voorgeschreven. De eerste religie zou dus een weg van gehoorzaamheid aan God zijn. Ze erkende het recht van onze Maker om voor de mens te beslissen wat in morele en geestelijke zin goed en wat slecht was. Zo eenvoudig was het!

De oudste tot nog toe gevonden religie zou zich in Botswana situeren. Misschien de link eens lezen. Het Christendom is een vij modern verschijnsel en is nu al over zijn hoogtepunt heen..... Ik verwacht voor hen het lot van alle andere verdwenen religies. En zullen er nieuwe verschijnen..... denk dat iedere dag er wel eentje uitgevonden wordt...probleem is het aan de massa te slijten...dat wordt er niet gemakkelijker op. Toegevoegd na 4 minuten: De Heilige Python steen 70.000 jaar?

Bronnen:
http://www.afrol.com/articles/23093

Reeds in de grijze oudheid verbaasde men zich over allerlei verschijnselen. Verschijnselen als onweer, regenboog, de zon en de maan enz. Mensen zochten een verklaring voor dergelijke verschijnselen, maar konden die natuurlijk nog niet vinden. Daarom nam men aan dat goden hieraan 'schuldig' waren. Goden zoals b.v. Wodan en Donar waren Germaanse goden..maar eigenlijk 'bezat' elk volk er een aantal. Ook de Arabische volken. Grote geesten als Christus en later Mohammed leerden de mensen dat er slechts één God bestond. Het christendom had zeker invloed op de ontwikkeling van de Islam omdat die een vijftal eeuwen eerder ontstaan was. De eerste religies waren dus het veel godendom..daarna kwam men tot de gedachte dat er maar sprake was van één God. Wellicht zal over één a tweehonderd jaar de mens eindelijk tot het inkeer gekomen zijn en beseffen hoe waanzinnig het is bloed te laten vloeien waar er liefde, begrip, medemenselijkheid en troost zouden moeten heersen. En wellicht zal er dàn nog slechts één wereldgodsdienst resteren. Groet, Ton

Reken maar,dat er vanaf het moment,dat mensen met elkaar van gedachten konden wisselen zoiets als een god,(in wat voor vorm dan ook ) bedacht is. De meeste mensen moeten nu een maal een kapstok hebben om alle gebeurtenissen hetzij goed hetzij slecht aan op te hangen. En wat is er dan makkelijker dan god te bedenken. Toegevoegd na 2 minuten: Godsdiensten komen en gaan, dus de mogelijkheid,dat er nieuwe godsdiensten bij komen bestaat zeer zeker.

DEFINITIE RELIGIE VOLGENS WIKI Onder religie (van het Latijn religio, zie verder Etymologie) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht of opperwezen centraal staat. Dit opperwezen is voor gelovigen God. Wanneer is deze religie begonnen ? Genesis 2:7-15 Toen vormde God uit het stof van de aardboden de mens ... http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+2%3A7-18&id42=1&id18=1&id17=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=18 ;-)