Waar in de bijbel staat de hergeboorte van israel zou komen?

Want het huidige israel ligt weer waar het beloofde land is toch?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

(Mattheüs 21:43) . . .Daarom zeg ik U: Het koninkrijk Gods zal van U worden weggenomen en aan een natie worden gegeven die de vruchten daarvan voortbrengt.  De nieuwe natie is de gezalfde christelijke gemeente, die met Pinksteren 33 G.T. geboren werd. De eerste leden ervan waren joodse discipelen van Jezus die hem als hun hemelse Koning aanvaardden (Handelingen 2:5, 32-36). Zij waren echter niet op basis van hun joodse afkomst leden van Gods nieuwe natie, maar op basis van geloof in Jezus. Dit nieuwe Israël Gods was derhalve uniek — een geestelijke natie. Toen de meerderheid van de joden weigerde Jezus te aanvaarden, werd de uitnodiging om deel uit te maken van de nieuwe natie tot de Samaritanen en vervolgens tot de heidenen gericht. De nieuwe natie werd „het Israël Gods” genoemd. — Galaten 6:16.

Ik weet niet precies hoe je het bedoelt. Maar lees Deuteronium 30:15-20 waarin wordt verhaald dat God het land aan de Israelieten schonk, onder de conditie dat zij Zijn geboden zouden onderhouden. Gelovige Joden zijn er derhalve nog steeds van overtuigd dat zij thuis horen in het land Israel. Bedoel je met het woord hergeboorte, de wedergeboorte? Dat is typisch een woord uit de Christelijke traditie. Wie zich bekeert, wordt als het ware opnieuw geboren.

Dit staat niet expliciet in de bijbel. Wel is er een verwachting voor het volk van Israël. Zie bijgaande link. Ook daar is het mogelijk om specifieke vragen te stellen.

Bronnen:
http://christenenvoorisrael.nl/

Moeilijke vraag! misschien bedoel je deze tekst, dat het volk weer terug keert. Jesaja 43:5 en 6 5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. 6 Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde.