Wie is de verteller van het boek Genesis?

En dan specifiek het stuk over de zondvloed.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De boeken Genesis, Richteren, 1 en 2 Koningen alsmede 1 en 2 Kronieken, beschrijven zulke lange perioden in de geschiedenis, dat zij mogelijk zijn samengesteld op basis van meerdere oude bronnen., die op een bepaald ogenblik werden bijeengebracht en geredigeerd door iemand die God daartoe heeft aangewezen. Zo zou Mozes de samensteller van het boek Genesis kunnen zijn. Als dit inderdaad het geval is, dan is het aantal auteurs dat aan de Bijbel heeft bijgedragen, in feite aanzienlijk hoger dan veertig. Zowel Psalmen als Spreuken zijn door meerdere auteurs geschreven. De opschriften boven de psalmen laten zien dat hier minstens zeven auteurs aan het werk zijn geweest. Spreuken is geschreven door Salomo, Agur en koning Lemuël. Alle auteurs waren Israëliet of Jood met de mogelijke uitzondering van Lucas. Hoewel zij dus schreven vanuit de context van de Joodse godsdienst, richten zij zich tot mensen uit alle volken. De auteurs van de bijbel bekleedden ook de meest uiteenlopende posities in hun tijd. Zo komen we onder andere de volgende mensen tegen: Twee herders: Mozes en David. Twee priesters: Jeremia en Ezechiël. Twee koningen: David en Salomo. Twee vissers: Petrus en Johannes. Twee theologen: Ezra en Paulus. Een arts: Lucas. Een staatsman: Daniël. Een belastingambtenaar: Matteüs. Een generaal uit het leger: Jozua. Een was kelner: Nehemia. Van de dagelijkse bezigheden van de overige auteurs is weinig bekend.

Ha, die Gast25173; In mijn tijd was dat Aart Staartjes; die las op zondagavond altijd stukken uit de bijbel voor op TV in het IKON-programma Woord Voor Woord. Genesis is toen ongetwijfeld ook aan de beurt gekomen. De laatste tijd heb ik niet zoveel bijbelverhalen meer gehoord, dus misschien is het nu iemand anders. Toegevoegd na 22 seconden: 'Gast25173' -> 'Gast25137'

Mozes heeft het opgeschreven maar God is de auteur.

Wie de tekstschrijver is geweest van het boek Genesis kan ik je niet vertellen, maar wel dat met name het deel dat gaat over de zondvloed gebaseerd is op het veel oudere Gilgamesh-epos van de Sumeriërs.

Kijk ook eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jubilee%C3%ABn

de Heilige Geest Gods die het ingeeft aan de profeten en disciplen, en zo ook aan zijn kinderen die in zijn naam geloven en naar hem zoeken in Liefde voor elkander door God persoonlijk te leren kennen dan pas zullen zijn ware wegen aan je geopenbaard worden, het is zo een heerlijk en genadig voorrecht sinds ik hem persoonlijk heb leren kennen heb ik echt ervaren wat pure Liefde is en het ware leven inhoud 2 Petrus 1:20-21 20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. Amos 3:7 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Jeremia 23:18 18 Wie toch heeft in de raad des HEREN gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord?

Het woord zondvloed heeft niets te maken met zonde. Het eerste lid van het woord zondvloed komt van sint, en sint betekent voortdurend, altijd. Een zondvloed is dus een aanhoudende vloed. Het verhaal van de zondvloed staat in Genesis 6 en 7. Het bijbelboek Genesis is het eerste boek van de Bijbel en dat vertelt over het begin van de aarde en van de mensheid. Onwillekeurig denk je dan dat het zondvloedverhaal een van de eerste gebeurtenissen is die op schrift gesteld zijn. Maar het zondvloedverhaal is pas op schrift gesteld tijdens de Babylonische gevangenschap rond het jaar 586 vóór Christus. Bovendien is het verhaal ontleend aan een bestaand verhaal uit de omringende landen van Israël. Het zondvloedverhaal is met name overgenomen uit het epos van Gilgamesj. Een van de hoofdstukken uit dit Gilgamesjepos vertelt van zondvloed en redding met behulp van een ark. De schrijver van Genesis kon dit oude zondvloedverhaal daarom goed gebruiken. Mozes heeft het bijbelboek Genesis samengesteld, maar wie de verhalen als eerste verteld heeft is niet te achterhalen.

Bronnen:
http://fboddeke.web-log.nl/weblog/2010/08/...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100