Welke profetieën moeten nog uitkomen volgens de bijbel?

Op de wederkomst van Jezus na.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een wereldomvattende roep,of kunstmatig klimaat van 'Vrede en Zekerheid'. (1 Thessalonicenzen 5:3) . . .Wanneer zij zeggen: „Vrede en zekerheid!”, dan zal een plotselinge vernietiging ogenblikkelijk over hen komen . . . De verwoesting van 'Babylon de Grote' (Openbaring 18:9) . . .En de koningen der aarde die hoererij met haar hebben bedreven en in schaamteloze weelde hebben geleefd, zullen over haar wenen en zich in droefheid om haar slaan, wanneer zij naar de rook kijken die van haar verbranding afkomt,  Harmageddon (Openbaring 16:14) 14 In werkelijkheid zijn het door demonen geïnspireerde uitingen, en ze verrichten tekenen en gaan uit tot de koningen van de gehele bewoonde aarde, om hen te vergaderen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. De verandering van de aarde in een wereldomvattend paradijs .... De opstanding der doden hier op aarde. .... (Openbaring 21:3-5) 3 Toen hoorde ik een luide stem, afkomstig van de troon, zeggen: „Zie! De tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen verblijven, en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. 4 En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” 5 En Degene die op de troon was gezeten, zei: „Zie! Ik maak alle dingen nieuw.” Ook zegt hij: „Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.” 

De ondergang of Apocalyps. Maar daar wordt aan gewerkt.

alles moet nog uitkomen maar dat zal nooit gebeuren .

Het lijkt me verstandiger om niet je niet zo te focussen op profetieën, je kunt beter aan je eigenschappen werken, liefde,wijsheid,wil,orde,ernst, geduld en barmhartigheid. De aarde is een leerschool, leef vandaag, de toekomst is voor ons verborgen. Lees je Bijbel bid elke dag! De Bijbel is geen spoorboekje.

Niets, alles is al geweest. Zelfs het einde der tijden! God bestaat al lang niet meer...

opdracht van Jezus aan zijn leerlingen : Trek er op uit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En wees er zeker van: ik ben bij jullie van dag tot dag, tot aan de voltooiing der wereld. -- Mattheus 28:19,20 -- Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natien , en dan zal het einde komen. -- matth. 24:14 -- Deze profetie is zich aan't voltrekken :)

De regering van de antichrist, duizend jaar wereldvrede met Jezus als koning, De duivel verslagen, God zal heersen over alles, kortom, alles wat in het laatste boek van de Bijbel staat: Openbaring.