Zijn er dingen expliciet verboden door de bijbel?

BvB zegt dat hij geen tv heeft o.a. omdat er godslastering is, maar tv, internet worden toch niet letterlijk verboden?

http://www.goeievraag.nl/vraag/iedereen-tv.7610

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja een stuk of 10. ËœIk ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. #Vereer naast mij geen andere goden. #Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. #Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; #maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. # Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. # Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. #Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, #maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. #Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. # Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. # Pleeg geen moord. # Pleeg geen overspel. # Steel niet. # Leg over een ander geen vals getuigenis af. # Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

Ja maar de bijbel zegt ook dat liefde genoeg is. Verboden zijn eigenlijk wijze lessen, doe het niet! je wordt er niet beter van.

#Maak geen godenbeelden, *geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde*. dit vind ik zelf wel een leuke... In de Sixtijnse Kapel heeft een zekere Michelangelo toch een heel beroemd schilderij dat God zelf moet voorstellen geschilderd. En het gele ganse Vaticaan staat vol met beeltenissen. Van zowel dingen op de Aarde als dingen die in de hemel zouden moeten zijn. Overigens als je dat dan zo letterlijk op gaat vatten en geen TV accepteert moet je ook uit de buurt van schilderijen blijven (tenzij abstract spul, kijk zo ook eens naar islamitische kunst). Dat maakt van bijvoorbeeld Rembrandt, Michelangelo, en vele andere groten enorme godslasteraars. Als je de Bijbel zo letterlijk interpreteert mag je overigens ook als Christen geen varkensvlees eten. Er staat nl nergens in het nieuwe testament dat die oude testament regel overbodig is. Het was alleen zo moeilijk te verkopen aan Europeanen voor wie varkens in de toch bijzonder zware winter periode 1 van de belangrijkste voedsel bronnen waren. (tov woestijnbewoners die het idd beter niet kunnen eten daar het in dat klimaat bijzonder snel bederft, binnen een paar uur) Dat laat op zich al zien dat geloof behoorlijk pragmatisch kan zijn waar nodig. Erg subjectief allemaal. Echt enorm veel harde verboden staan er nog niet eens in de bijbel. Tenzij je elk woord letterlijk gaat interpreteren maar dan kom je wel erg veel tegenstrijdigheden tegen. Bedenk bijvoorbeeld dat Kaïn door God werd gestraft niet omdat hij Abel vermoorde maar omdat hij dit verzweeg. De Bijbel keurt moord ook af maar de doodstraf weer niet. Incest wordt ook niet bepaald geschuwd in de Bijbel. Het verhaal van Lot en zijn dochters bijvoorbeeld (Genesis 19:30-38) komt in mijn ogen toch wat vreemd over. Dat soort dingen is overigens ook de reden dat de Bijbel heel lang niet is vertaald. De kerk vond dat je het interpreteren van de Bijbel niet aan gewone mensen over moest laten maar aan priesters die daarvoor gestudeerd hadden.

Dit soort dingen zijn erg moeilijk, zo lang geleden konden we niet weten dat er een tv zou komen, of medicijnen/inentingen, de pil, het condoom........ expliciet zouden ze dus ook nooit genoemd kunnen worden in de bijbel, aan de hand van heel oude wetten moeten we deze moderne tools dus ook tegen het licht houden. Dat levert verschillende interpretaties op en dus ook heel veel splitsingen in het geloof.

Vast. En andere passages spreken dat vast weer tegen. Daarom moet de bijbel gezien worden als niet meer dan een belangrijk stukje cultuur. Iedereen die het serieuzer neemt dan dat, is gevaarlijk bezig.

Een man mag niet de vrouw van zijn naaste begeren, maar de vrouwvan de naaste mag best de man begeren. De bijbel is een man-onvriendelijk boek.

Dan snap ik BVB niet omdat er op de radio ook godslastering is, en niet te vergeten op internet, op de straat etc. Ga googelen en je weet wat je kunt tegenkomen! Je kunt de tv ook ook anders bekijken... het kan ook een positieve bron voor Christenen zijn. Maar het is over het algemeen de zware Calvanistische traditie die bepaalde spullen niet heeft omdat er Godslastering aan te pas zou komen. Maar.... ik neem aan dat christenen ook gewoon over straat lopen waar enorm gevloekt en gescholden wordt. Die kun je ook niet ontwijken (overmacht). Bij tv programma's kun je de programma's kiezen! (keuze vrijheid) Dus geen tv hebben i.v.m. Godslastering, dat snap ik niet ondanks dat ik weet dat het bestaat. Tegelijkertijd gaat het niet in het christendom niet om het feit dat je nu wel of geen tv hebt. Uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen daden. In het christendom gaat het ook niet over "ik moet dit" en "ik moet dat" van God maar... "ik wil dit of dat doen..." 'Ik wil' verwijst naar de eigen keuze van de mens, keuze vrijheid wat God ambieert omdat Hij liefde is, en zoals we weten: "Ware liefde kent geen gebondenheid!" Als mensen zouden 'moeten' dan worden mensen ziek (hier krijgt de theologie ondersteuning vanuit de psychologie, - denk maar aan de rationele emotieve therapie van Albert Ellis). Doordat het christelijk geloof gepresenteerd wordt als 'moeten' geven christen mensen het gevoel dat het christendom iets doms is, mensen die achter de feiten aanlopen en dat ze geen contact met de wereld hebben. Dit heeft als gevolg dat er van die vervelende en verkeerde uistpraken op goeievraag.nl komen. En dat vind ik erg jammer want het is namelijk niet zo. God is een God van liefde en Hij stopt mensen niet in een kooi want God is geen dictator, maar liefde waar keuze vrijheid heerst maar bovenal: "Geestelijke groei in iedere christen" Deze terminologie gebruiken theologen om aan te geven dat als een individu eenmaal christen is geworden dat hij of zij dan groeit van baby naar volwassenheid in Christus!" Ik hoop dat ik het een beetje begrijpbaar heb kunnen uitleggen.

Ja, namelijk de 10 geboden: 1. Gij zult geen afgoden aanbidden. 2. Gij zult geen gesneden beeld maken. 3. Gij zult de naam van God niet ijdel gebruiken. 4. De 7e dag is Sabat ( Dag waarop geen werk op verricht word ) 5. Heb eerbied voor je ouders 6. Gij zult niet doodslaan 7. Gij zult niet echtbreken 8. Gij zult niet stelen 9. Gij zult geen valse getuigenis over uw naaste spreken. 10.Gij zult andermans goed niet begeren. Deze werden aan Mozes op de berg Sinai. Hij ontving ze op 2 stenen. Dus ja eigenlijk wel.

Bronnen:
Geleerd op de kinderkerk

Klopt, er staat niet letterlijk: Je mag geen TV Internet en radio. Het antwoord kan ik uit de Bijbel halen, lees daarvoor Leviticus 24 een helemaal door. Als je hiernaar nog vragen heb dan wil ik daar gerust op antwoorden.

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/24.html

Eigenlijk is de vraag niet goed gesteld. Je zou moeten vragen: Zijn er dingen expliciet verboden door God? En het antwoord kun je vinden in de Bijbel.

Volgens mij is de Bijbel een historisch wetboek uit een tijd waarin mensen elkaar voor de lol het leven zuur maakten. Doel: ervoor zorgen dat het verboden werd. Zoals bij iedere wet kan er voor elke situatie een andere uitleg aan worden gegeven. Als de foute programma's verboden zouden worden dan zou het goed kunnen zijn. Er wordt nu eenmaal veel porno en geweld en zo getoond. Niet het medium, maar het gebruik ervan wordt afgeraden door de vele verderfelijke zaken die er worden getoond en op een bepaalde manier worden verheerlijkt. Ik ben niet zo'n bijbelkenner, maar ken wel voorbeelden en het is nog steeds actueel. Het zou kunnen aanzetten tot als het wordt getoond. Lang geleden waren Henk Spaan en Harrie Vermegen (namen goed?) heel populair. In interview vertelden ze ooit dat ze verbaasd welk een invloed de grappen over de paus hadden. Er waren heel veel mensen die onvoldoende konden relativeren. Dit om maar een voorbeeld te noemen wat het effect kan zijn. Toegevoegd op 01-05-2009 22:18:22 Reclame is trouwens ook zoiets. Je wordt aangezet tot het willen van extra's dat je niet nodig hebt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100