Waarom hebben we het nog steeds zo vaak over de Islam, terwijl de kerken op grote schaal kinderen hebben misbruikt?

Ieder huisje heeft zijn kruisje, dit geldt ook voor godsdienst. Als ongelovige hoor ik keer op keer de Islam voorbij komen als verschrikkelijk, maar als ik denk aan een religie die seksueel uitbuiten cq. verkrachten van kinderen - in het huis van god note bene - tolereert / negeert, vind ieder wel denkend mens een grote schande. Toch lijkt het belangrijk om de ernst van de 'Islamisering" onder de aandacht te brengen en te houden. Hoe zit dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De vraag op zich is goed, alleen verkeerd gesteld. Het zijn niet de kerken die kinderen misbruikt hebben, maar het zijn een aantal zich priester noemende pedeofielen.. En inderdaad, we hebben het altijd over de Islam, we letten zo scherp op dat de Islam niets goed kan doen. Voor zover ik weet is de vrouwenbesnijdenis geen normaal gebruik in de Islam. Dat de vrouwen een achterstand hebben is duidelijk, maar dat hadden ze hier 60 jaar geleden ook, en nog bij sommige kerken. Het opblazen van vrouwen en kinderen, dat is een heel ander verhaal. Het kan niet en mag niet, maar het is een feit dat veel moslimlanden zich min of meer in een oorlog situatie bevinden. En, hoeveel aanslagen vinden er hier plaats? Hoeveel kans lopen U en ik om opgeblazen te worden? Eigenlijk geen, wordt het geen tijd om de Islam met rust te laten, onze eigen problemen op te lossen, als u niet weet wat voor problemen dat zijn, ik ken er wel een paar.

Je kunt niet alles dat je als een probleem ervaart tegelijk aanpakken. Mensen moeten dus prioriteiten stellen. In het stellen van deze prioriteiten lijkt het in dit geval belangrijker om eerst de "vreemde entiteit" onder controle te krijgen, dan om "het eigen straatje" schoon te vegen.

Zware vraag. Dus two wrongs make one good? Kijk, elke wandaad in welke jurk dan ook gepleegd is een wandaad en moet als zodanig ernstig veroordeeld worden. Maar je maakt een elementaire fout door te stellen dat Islamisering minder erg is dan het kindermisbruik van de Kerken uit de Westerse Religies. Beiden zaken zijn appels en peren vergelijken. De Islam is een bedreiging voor de verworvenheden uit de Westerse cultuur, het is namelijk een totalitaire godsdienst, waarin het individu onderhavig is aan het geloof. Waar de Christelijke godsdienst nog enige ruimte geeft aan de individu om zelf te beslissen om 'verlost' te worden, is zulks bij de Islam uit den boze. Zelfs in die mate dat het heel normaal is voor een moslim om andere godsdiensten neer te slaan met al de beschikbare middelen en daarin absoluut geweld niet hoeft te schuwen. Dat gebeurde in de 13-14e eeuw ook in onze contreien, maar die tijd ligt al weer 7 eeuwen achter ons. Het is absoluut te verfoeien en de straffen kunnen niet groot genoeg zijn als je onder het mom van je geloof, kinderen leed berokkend in de vorm van misbruik. Ik ken weinig Christelijke godsdiensten waarvan de leden zich opblazen in een bus vol moslims, om hun boodschap over te brengen, hun boodschap van angst, niet geloven is tegen ons, tegen ons is sterven. Godsdienst is een doctrine, een gevaarlijk ijkpunt in het vrije gedachtegoed. Of dit nu Christenen of Moslims zijn. Maar als je zou moeten kiezen tussen een Godsdienst waarvan de één zegt, je bent minder dan een hond, een varken omdat je geen aanhanger bent van ons geloof en we willen eigenlijk daarom je vieze strot afsnijden, of een geloof welke zegt, jammer dat je niet inziet dat indien je Jezus aanneemt als je verlosser, al je zonden zijn vergeven en je mag toetreden in het Koninkrijk Gods als je eenmaal uit de tijd bent. Dan is de keuze voor veel Westerse culturen niet zo heel moeilijk. De laatste Leer geeft je namelijk WEL de ruimte om NIET te geloven zonder ernstige sancties. Er bestaat in onze cultuur de mogelijkheid en de vrijheid om zelf te kiezen. Kindermisbruik in welke vorm dan ook moet ernstig bestraft worden, verkrachtingen met dekmantel de Clerus, maar ook het stenigen van zwangere meisjes in moslimlanden, waar het slachtoffer eerst verkracht is, de dader dat ontkent en het slachtoffer als beloning ook nog eens doodgegooid wordt door een zieke meute gelovigen met stenen. En zo kan ik uren doorgaan. Zinloze discussie.

DE vraagstelling is niet helemaal zuiver. Kindermisbruik is verwerpelijk, verachtelijk en mag absoluut niet. Het is echter een feit, dat mensen heel vaak net beesten zijn, of erger dan beesten, en dat die gedragingen in alle geledingen van de maatschappij voorkomen, dus ook in kerkelijke organisaties. En omdat je het daar het minst verwacht, staat er nu flink de schijnwerper op, en dat is goed. Bedenk wel dat er in vele gezinnen nog incest, en kindermishandeling en misbruik voorkomt. Het is niet iets specifiek voor de Katholieke Kerk, Wat wel specifiek voor Islam is: -vrouwenbesnijdenis, een absolute wreedheid, waar miljoenen vrouwen volslagen zinloos aan worden onderworpen. -zelfmoordacties als middel om het gelijk te verwerven, waarbij vrouwen en kinderen worden opgeofferd. -in het algemeen de achterstand voor de vrouw binnen Islamgebieden. Polygamie, terwijl er echt ongeveer evenveel vrouwen als mannen worden geboren. Kortom, er zijn aan de Islam, naast heel goede dingen die leiden tot geluk voor mensen, een aantal nogal bezwaarlijke zaken waaraan gewerkt moet worden. Het volmaakte vinden we nergens. Ik vind je vraag veel te tendentieus!!!!

kinder misbruik heeft niets met geloof te maken ,de gruweldaden uit naam van de islam wel .

Omdat het één het ander niet uitsluit. Geen zorgen, ik vind de manier waarop de kerk kindermisbruik onder het tapijt probeert te vegen óók verachtelijk. Dat maakt me alleen niet blind voor de misstanden binnen de islam.

Dit is natuurlijk een perversiteit van de bovenste plank die heden komt bovendrijven.Doch is het al bij al nog klein bier vergeleken met de godsdienstoorlogen die de gevestigde religies op hun kerfstok hebben.We spreken dan nog niet van de holocaust die eigenlijk ook een logisch gevolg was van 'de indoctrinatie van hoge mijter geestelijken'. In feite zijn zowel de katholieke als de protestantse kerken aanstichters geweest van religieuze oorlogen. In zijn boek An Historian’s Approach to Religion schreef Arnold Toynbee over deze oorlogen: „Ze lieten zien hoe katholieken en protestanten in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Ierland, en rivaliserende protestantse sekten in Engeland en Schotland, elkaar meedogenloos gewapenderhand probeerden te onderdrukken.” De huidige conflicten die Ierland en het voormalige Joegoslavië verscheuren, laten zien dat de rooms-katholieke, orthodoxe en protestantse kerken nog steeds diep verwikkeld zijn in de aangelegenheden van deze wereld.

het kindermisbruik komt grotendeels op conto van de RKK, de inquisitie en kruistochten ook. EN nog een stuk of zeer grove onbijbelse dwalingen, zoals aflaten,celibaat (!) Mariaverering en het schaamteloze materialisme.Over het zich laten knielen en zich heilige Vader laten noemen, heb ik het nog niet eens...de RKK probeert zelfs niet eens volgens het Boek te leven, dus scheer niet alle kerken over 1 kam.

Misbruik is slecht, waar het dan ook gebeurt. Of het nou bij de katholieke kerk, de islam, bij de bakker thuis of op de creche gebeurd: het is de daad en de dader die slechts zijn, niet noodzakelijk de instantie waar het gebeurt. Elke instantie die willens en wetens niet ingrijpt, is net zo slecht overigens. Vervang het bovenstaande met machtsmisbruik, manipulatie, aanzetten tot geweld, haat, pijnigen, hersenspoeling, het onnemen van vrijheden, etc. en het zelfde verhaal geldt. Het doel is niet het uitspelen van de islam of het klein maken van de katholieke kerk maar het zo veel mogelijk verjagen van alles wat een mens kwaad kan doen. Het probleem is, dat dat pas lukt als ieder mens het zelfde beeld heeft bij 'kwaad doen'. De gemiddelde dicatatoriale megalomaan ziet een om vrijheid vechtende vrouw als een kwaad wat gestenigd moet worden, terwijl dezelfde vrouw datgene wat haar leven tot een geisoleerde hel maakt als kwaad ziet... Het is allemaal zo ontzettend relatief, dat je haast niet weet waar je moet beginnen om de wereld te verbeteren. Maar "Love is all you need". ;-)

Op alle fronten gebeuren verschrikkelijke dingen, doodeenvoudig omdat we mensen zijn. Wat denk je van de zwaar christelijke, zogenaamd keurige kerken? Incest... of alleen al het opleggen van een onhaalbare moraal. Dit kan het leven van een kind zodanig ontwrichten dat het hele leven daardoor getekend is. Misbruik is ook verschrikkelijk en zoveel andere dingen. Het betreft individuen. De misstanden in de extremistische Islam betreffen ook de samenleving. Mensen die niets met de Islam hebben, het zelfs geen kwaad hart toedragen kunnen door een of andere bomexplosie getroffen worden. De Islam is een bedreiging voor een samenleving. Dit is het verschil.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100