Wordt er in de koran opgeroepen om ongelovigen te vermoorden?

Zo ja, waar exact?

Toegevoegd na 32 minuten:
*Ongelovigen en/of andersgelovigen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, in 109 verzen in de Koran wordt opgeroepen ongelovigen te doden. Daarbij wordt soms ook expliciet vermeld dat hoofden en vingers moeten worden afgehakt. Het debat tussen moslims is of die oproepen in een specifieke context moeten worden beschouwd, of generiek zijn. Zie de link voor een overzicht van alle passages waarin deze oproepen voorkomen. Toegevoegd na 20 uur: Een paar pregnante passages zijn de volgende: (http://www.koran.nl/read/8#.Vkxi21UrLGg ) 008:012 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af." (http://www.koran.nl/read/61#.VkxkM1UrLGg ) 61:4 Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen. 61:9 Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van. Engelse vertalingen staan hier: http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/008-qmt.php#008.012 http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/061-qmt.php#061.004 (en later op de pagina vers 9) Volgens de (bepaalde niet objectieve) website De gewelddadige koran van E.J. Bron (https://ejbron.wordpress.com/2013/04/22/de-gewelddadige-koran/ ) is het aantal passages dat haatdragend is jegens anders-gelovigen nog veel groter: hij komt op 493 passages.

Bronnen:
http://www.thereligionofpeace.com/quran/02...

Ongetwijfeld staat dat er in. Maar religieuze teksten staan open voor interpretatie. Ook zijn er vele 'hadith', een soort van toevoegingen aan de Koran, met daden of uitspraken die aan de profeet Mohammed worden toegeschreven. De echtheid hiervan wordt echter in vele gevallen in twijfel getrokken. Dit is een moeilijke vraag met geen eenzijdig antwoord. Bij de bron vindt u een artikel van de correspondent, waarin het e.e.a. uitgelegd staat wat u wellicht interessant vindt. Ook de verwijzigen naar andere artikelen zijn de moeite waard.

Bronnen:
https://decorrespondent.nl/2517/Wat-IS-is-...

Ja, in de Koran wordt dit als een positieve daad afgeschilderd: 2.191 En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. 4.75 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor hun leven in het hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven. 4.100 En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend terwille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem - zijn beloning bij Allah staat vast 4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u 4.104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. 8.12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af." 8.17 Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. (<< dit levert hen een vrijbrief) 8.65 O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen. 9.111 Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Thora en het Evangelie en de Koran. 48.29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.

Er is geen enkele koranvers die betrekking heeft op deze context (dus hier en nu). Wel zijn er tig verzen te zien die zijn nedergezonden tijdens bepaalde veldslagen. Ahadith (gebeurtenissen destijds) leggen uit waarom deze verzen zijn geopenbaard en voor wie. Dus niet universeel toepasbaar ten alle tijden en voor iedereen. Wel zijn er andere verzen die wel universeel toepasbaar zijn (dus ten alle tijde, ongeacht waar je je bevind) zoals verzen over liegen of stelen. Soms als je een vers heel 'plat' leest, dan denk je dat dat voor jou is bestemd. Terwijl God ook tegen anderen praat, zoals de engelen. Een goed voorbeeld daarvan is 'hak hun vingers oid af'. Dit was gericht tegen de engelen en zij kwamen dit bevel ook na. Ondanks dat de moslims bij dat veldslag in de minderheid waren (zoals bij veel veldslagen) hebben zij alsnog de overhand gekregen. Ik wil het opzettelijk niet 'gewonnen' noemen, omdat er in een oorlog geen winnaars zijn. De profeten hadden ook een hekel aan oorlog voeren, bloedvergieten, verdriet, chaos, kapitaalvernietiging, etc. Omdat ze als geen ander weten dat er tijdens oorlog aan beide kanten doden vallen. Enkel als het geloof daarmee op het spel stond waren ze bereid alles daarvoor te geven, voor niets en niemand anders. Om terug te komen op jouw vraag: als de koranverzen die over andersgelovigen hier en nu van toepassing zijn, dan bestonden er in NL niet eens andersgelovigen.