Kunnen volgens het bijbels creationisme katten en tijgers een gemeenschappelijke stamvader hebben? Of een soort Adamkat ?

Dat mensen van een aapachtige afstamt ..... dat nemen ze meestal niet

Toegevoegd na 3 minuten:
nb Ik ben niet bijbels opgevoed

Toegevoegd na 3 minuten:
nb Ik ben niet bijbels opgevoed

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee. God heeft elke diersoort individueel gemaakt, als je de bijbel wil geloven. Toegevoegd na 6 minuten: Genesis 2:18-24 (New International Version) 18 The LORD God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." 19 Now the LORD God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them; and whatever the man called each living creature, that was its name. 20 So the man gave names to all the livestock, the birds of the air and all the beasts of the field. But for Adam [a] no suitable helper was found. 21 So the LORD God caused the man to fall into a deep sleep; and while he was sleeping, he took one of the man's ribs [b] and closed up the place with flesh. 22 Then the LORD God made a woman from the rib [c] he had taken out of the man, and he brought her to the man.

Nee, dat is niet mogelijk. Volgens het creationisme zijn alle dieren in één keer geschapen. Bij de evolutietheorie wordt gesproken over gemeenschappelijke voorouders. Natuurlijk kan het zijn dat mensen een gedeelte van de ene theorie en een gedeelte van een andere theorie aanhangen. Toegevoegd na 30 minuten: Je vraagt dus eigenlijk of creationisten geloven dat uit bepaalde dieren andere dieren kunnen ontstaan. Dus dat er een soort basisset is geschapen (inclusief de mens), maar dat varianten door de eeuwen heen zijn ontstaan. Ik dacht dat het creationisme heel star was hierin, maar kennelijk zijn er ook creationisten die wel geloven in een scheppingsdaad (eenmalige gebeurtenis), maar dat er hierna ook processen spelen waardoor diersoorten kunnen veranderen of ontstaan. De verschillende vormen van het creationisme worden hier genoemd: http://nl.wikipedia.org/wiki/Creationisme Een artikel over creationisme en de tegenhanger evolutie kan je hier vinden: http://www.kennislink.nl/publicaties/creationisme-en-evolutie

Weet niet zeker of dit is wat je bedoelt/zoekt. Kijk zelf maar eens.

Genesis hoofdstuk 1 zegt eenvoudig dat God elke levensvorm schiep „naar zijn soort” . Alle onderling kruisbare variëteiten van iedere diersoort zijn slechts één Genesis-„soort”. Zo zijn ook alle variëteiten van mensen — oosterse, Afrikaanse en Kaukasische typen, de 2,10 m lange Dinka in Soedan en de slechts 1,30 m metende pygmeeën — afstammelingen van het ene oorspronkelijke paar, Adam en Eva.

De in de bijbel genoemde ’soorten’ schijnen categorieën van levensvormen te zijn, waarbij binnen de grenzen van elke categorie onderlinge voortplanting mogelijk is. Als dit zo is, moet de grens tussen de ’soorten’ daar getrokken worden waar er geen bevruchting meer geschiedt. In de laatste jaren wordt de term „soorten” ook wel gebruikt op een manier die enigszins verwarring heeft gesticht. In de biologische terminologie verstaat men onder een „soort” een groep van onderling kruisbare dieren of planten die een of meer karakteristieke kenmerken gemeen hebben. Binnen een Genesis-„soort” kunnen er dus vele van zulke soorten of variëteiten zijn. Hoewel er misschien slechts enkele honderden geschapen dier- en plantensoorten’ op aarde zijn, kan het aantal variëteiten veel groter zijn. Hedendaagse onderzoekingen hebben aangetoond dat honderdduizenden verschillende planten tot dezelfde „familie”-soort behoren. Zo is het ook in het dierenrijk. Er zijn vele variëteiten van katten, maar alle behoren ze tot de ene katten-„soort”. Hetzelfde geldt voor mensen, voor runderen en voor honden; binnen elke „soort” is een grote verscheidenheid mogelijk. Maar het feit blijft bestaan dat ongeacht hoeveel variëteiten er ook binnen elke „soort” bestaan, geen enkele soort zich genetisch met een andere kan vermengen. Dat bepaalde diersoorten onderling te paren zijn, blijkt uit een ezel en een paard, waaruit een muilezel voortkomt. Maar een muilezel kan zich niet verder voortplanten. God heeft dus niet per se alle onderlinge dieren hoeven te maken. Door kruisingen zijn andere dieren ontstaan. Kijk maar naar de hondenrassen tabel. Veel soorten zijn door fokken van diverse combinaties ontstaan. Maar sommige diersoorten zijn niet met elkaar te kruisen. Je ziet binnen de mensensoorten wel een volledige kruising van rassen te kunnen. God heeft de mens zo gemaakt, dat daardoor sterke rassen en zelfs mooie mensen uit voortkomen. Je merkt dit bij pure rassen. Overigens is de mens van andere waarde bij God. Het enige schepsel dat met een dusdanig intellect heeft geschapen. Hij zei ook alleen van de mens, dat hij hem naar zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft. (Genesis 1:26-28) God kan daarom een soort raskat hebben geschapen en door kruising onderling of met anderen binnen de familie, ras of soort, tot sommige katten zijn gekomen met de jaren.