wat geloven rooms katholieke kerk?

wat geloven rooms katholieke kerk persies en ook een beetje uitgebreid?

Weet jij het antwoord?

/2500

Rooms katholieken geloven dat er één god is (dezelfde waar de joden in geloven), dat die god een zoon (Jezus Christus) geboren uit een menselijke maagd heeft die is gestorven voor de zonden van de mens, en dat de paus de plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde is.

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; De vergeving van de zonden; De verrijzenis van het lichaam; En het eeuwig leven. Amen.

Heel persies en uitgebreid vind je het hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk http://www.scholieren.com/werkstukken/15657