Wat zijn de standpunten de vijf wereldgodsdiensten over drugs?

Wat vind bijvoorbeeld de Islam van drugsgebruik? En waar is dit te vinden in de Koran? Hetzelfde geld voor christendom.
Deze vraag houdt me al een tijdje bezig.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In de Koran geldt een duidelijk verbod voor het gebruik van alcohol en drugs. Zie o.a. het volgende vers: "O jullie die geloven, bedwelmende middelen en kansspelen (...) zijn slechts een onreinheid, het werk van de duivel; mijd het daarom, zodat jullie succesvol kunnen zijn. De duivel wenst slechts onderlinge haat en nijd te scheppen door middel vanbedwelmende middelen en kansspelen, en (wenst) jullie weg te houden van het gedenken van Allah en van de gebeden. Zullen jullie dan wegblijven?" (5:90-91). In de Islam is het gebruik van bedwelmende middelen voor het beleven van plezier verboden. Het gebruik als medicament kan worden toegestaan, aangezien de Koran o.a. in verzen 5:32 en 6:151 beveelt dat het leven zoveel mogelijk moet worden beschermd. In de bijbel staat geen letterlijke tekst over drugs, maar er is wel een alinea die duidelijk maakt dat christenen ze niet moeten gebruiken: Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God (Galaten 5:19-21). In de Griekse tekst staat het woord pharmakeia. Dit is in het Nederlands vertaald als toverij, maar je kunt het op vier manieren vertalen: 1. Het gebruik of het beheer van drugs; 2. Vergiftiging ; 3. Toverij, waarzeggerij, magische kunst ; 4. De verleidingen en verlokkingen tot afgoderij. Deze vier betekenissen van pharmakeia horen bij elkaar. Drugs zijn voornamelijk giftige stoffen die in sommige religies gebruikt worden om in contact te komen met geesten. Die geesten staan niet aan de kant van God. De contacten met hen brengen geen vrijheid maar binding. De enige bevrijdende manier om in contact te komen met de geestelijke wereld is door God de Vader, Zijn zoon Jezus en de Heilige Geest. In het bijbelboek Openbaring staat dit woord pharmakeia nog twee keer. Daar staat het in verband met moord, ontucht en diefstal. Zaken die in de drugswereld vaak voorkomen. De bijbel is eigenlijk heel duidelijk over drugs: ze veroorzaken veel ellende, dus gebruik het niet! (Zie verder in "toegevoegd", want de tekst is te lang voor dit veld) Toegevoegd na 5 minuten: Toevoegen lukt ook niet. Antwoord is te lang... Toegevoegd na 12 minuten: Zie REACTIE voor het vervolg!

Bronnen:
http://www.cnct.nl/site/index/item/22912/p...
www.ivisep.org/risaalah/risaalah20080621.pdf
www.publiek-politiek.nl/.../Religie_en_dem...

de Jellinekkliniek heeft daar informatie over n de geschiedenis en de praktijk van vele religies is het gebruik van drugs eerder regel dan uitzondering. De gebruikte drugs zijn meestal van plantaardige oorsprong en hebben meestal een waarnemingsveranderend effect. Met een moeilijk woord worden ze wel de 'entheogene' (ofwel het 'goddelijke in jezelf realiserende') drugs genoemd. De drie grote godsdiensten van dit moment, het jodendom, het christendom en de islam hebben in hun religieuze praktijk nooit psychoactieve middelen gebruikt.

Bronnen:
http://www.jellinek.nl/informatie_en_advie...

Het zijn niet de godsdiensten an sich die iets zeggen over drugs, maar de mensen die de machtszetels binnen die organen bezitten. Door de jaren heen zijn de diverse standpunten over de diverse genotsmiddelen nogal veranderd. Hallucinerende middelen staan aan de basis van vele religies, echter nu zijn de vele godsdienstleiders vaak angstig voor wat mensen er van zouden kunnen opsteken. Dat wat eerder als zegen werd gezien, is nu een gevaar; diepere inzichten in iemands bestaan verkregen door hallucinerende middelen kunnen de machtspositie van die zelfde godsdienstleiders wel eens ondermijnen. Want wat gebeurt er als je een eigen mening krijgt over de interpretatie van het goddelijke? Alle regelgeving binnen een religieuze stroming is dusdanig van aard dat het als doel heeft zoveel mogelijk volgelingen te krijgen en daarmee de macht van de stroming te vergroten. Als dat betekent dat bepaalde middelen daarvoor extra toereikend zijn, dan zal dat worden gemotiveerd. Middelen die die toename ondermijnen, zijn niet gewenst. In feite is op de volgende vraag het zelfde antwoord mogelijk: Wat zijn de standpunten van de wereldgodsdiensten over anti conceptie?

Eén van de grondregels waarom christenen zich onthouden van drugs is de volgende: (2 Korinthiërs 7:1) . . .Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij ons reinigen van elke verontreiniging van vlees en geest, en in de vrees voor God heiligheid vervolmaken. Voor Moslims: Het gebruik, de handel en productie zijn allen verboden en strafbaar in de Islam.De reden waarom (ed-deliel): De Boodschapper (vrede zij met Hem) heeft gezegd: "Alles wat bedwelmend is, is gamr en alle (soorten van) gamr is haram" "Alles wat bedwelmend is, is gamr en alles wat bedwelmend is, is haram" (overgeleverd door Moeslim) Umar ibnu el- ghattab (moge Allah (SWT) te vrede met hem zijn) heeft gezegd: El- gamr is alles wat het verstand doet bedekken en versluieren. Hieruit leiden we af dat het woord el-gamr een algemene betekenis heeft, het omvat alles wat het verstand doet bedekken en versluieren. In de realiteit past deze omschrijving van el-gamr bij het feit van drugs, dus drugs is gamr en gamr is haram (zonde).

In de Koran wordt niet over drugs gesproken. Wel staat er dat je geen bedwelmende drank mag nemen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100