Is VU een gelovige universiteit?

Mijn vader zegt namelijk dat ze tegen de theorie van Darwin ingaan. En veel God aanhalen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het is een christelijke universiteit, maar dat impliceert niet dat alle mensen die daar rondlopen gelovig zijn. De Vrije Universiteit Amsterdam is een brede onderzoeks- en onderwijsuniversiteit. Zij is gesticht als protestants-christelijke universiteit, en wil de verbondenheid met deze traditie tegenwoordig in een aantal kernwaarden tot uitdrukking brengen. De bijzondere identiteit van de VU komt ook tot uitdrukking in het feit dat aan de VU de volgende instituten zijn verbonden: een zelfstandige faculteit Godgeleerdheid; een 'Abraham Kuyper Center for Science and religion' waar onderzoek wordt gedaan op het terrein van geloof en wetenschap; en binnen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme worden archieven bewaard en ontsloten en wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het protestantisme in Nederland.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Univer...

Zelf zit ik al meerdere jaren op d VU en heb ik eigenlijk nooit iets qua geloof in mijn lessen of hoorcollege of huiswerk meegekregen. Op de vraag of VU een gelovige universiteit is, wellicht wel maar dit weet ik niet. Wel weet ik dat je hier bijna niks van merkt op de universiteit zelf en in de lessen.

Ze hebben ook een motto : Auxilium nostrum in nomine Domini, dit betekent : 'Onze hulp is in de naam des Heren', de woorden die nog altijd bij de opening van officiële bijeenkomsten (opening academisch jaar, Dies Natalis, promoties) gesproken worden.