Spreekt God op heden nog rechtstreeks tot mensen zoals in de tijd van de Bijbel?

Ik bedoel dan in duidelijke woorden, niet zoals sommige mensen ervaren dat God misschien op een andere manier tot hen 'spreekt'. Ik heb het over duidelijke woorden, een stem die tot hen spreekt, bijvoorbeeld vanuit de hemel. Ik weet dat bijvoorbeeld de getuigen van Jehovah beweren van niet, maar de tekst uit de Bijbel die zij daartoe aanhalen vind ik persoonlijk niet echt overtuigend (1Korinthiërs 13:8 :'Maar hetzij er gaven van profeteren zijn, ze zullen worden weggedaan; hetzij er talen zijn, ze zullen ophouden; hetzij er kennis is, ze zal worden weggedaan.').
De Mormonen echter geloven wél dat God nog steeds tot mensen spreekt in duidelijke woorden. Ik heb zelf 25 jaar geleden zo'n ervaring gehad en heb er al die jaren mee geworsteld. Het was een heel duidelijke, telepathische ervaring, een stem die vanuit de hemel sprak en die zei: 'Van nu af aan zal ik altijd bij u zijn.' Ik meende toen te 'weten' dat het de stem van Jezus was. Ik was in die periode echter meer aangetrokken tot het boedisme. Ik heb nooit begrepen wat ik ermee aan moest. Ik ontdekte echter wel 20 jaar later in de Bijbel de woorden van Jezus in Johannes 14:16,17: 'En ik zal de Vader een verzoek doen en hij zal U een andere helper geven om voor altijd bij U te zijn, de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet ziet en niet kent. GIJ kent hem, want hij blijft bij U en is in U.'

Weet jij het antwoord?

/2500

Hume gaf het al aan: persoonlijke openbaringen zijn per definitie persoonlijk; voor ieder ander is het "van horen zeggen". (Revelation is necessarily first person and to everyone else it's hearsay.) Wat wil zeggen dat jouw persoonlijke ervaring, of die van ieder ander, uiteindelijk op geen enkele manier wetenschappelijk te bevestigen is. Wat weer wil zeggen dat het niet met zekerheid te zeggen is of een god, als er al een of meerdere bestaan, nog rechtstreeks tot mensen spreekt of dat ooit heeft gedaan. Als we erover willen nadenken of het überhaupt mogelijk is dat god ooit rechtstreeks tot mensen zou spreken moeten we: -> eerst vaststellen over wat voor een god we het precies hebben, --> dan moeten we vaststellen of die god kán bestaan en zo ja in welke vorm(en), ---> dan moeten we vaststellen of die god ook echt bestaat, ----> dan moeten we vaststellen of het mogelijk is voor die god om op moleculair niveau in te grijpen op de patronen van de neuronen in je brein om een persoonlijke openbaring te doen. Ik kom hooguit tot stap 1 - van stap 2 ben ik nog nooit overtuigd geraakt. Maargoed, stel dat we daar doorheen komen, dan moeten we daarna nog vaststellen waarom die god het wel nodig vindt om sommige mensen een soort vaag bericht te sturen, maar niet even ingrijpt in, och, bijvoorbeeld het brein van zelfmoordterroristen of dictators. Een reden voor het helemaal nergens direct ingrijpen zou kunnen zijn dat dat de god daarbij de vrije wil van mensen aantast, maar dat zou zo'n beetje het geloof tot deisme terugbrengen en sowieso alle heilige boeken met verhalen over een direct ingrijpende god ontkrachten. Dus als die boeken "kloppen" (ondanks alle tegenstrijdigheden) dan zouden we het hier dus hebben over een god die het nodig vindt om mensen aan het twijfelen te brengen, te voorzien van persoonlijke ervaringen die niet aantoonbaar zijn voor anderen et cetera. Dus mijn antwoord: het lijkt mij onwaarschijnlijk, en zelfs als het waar is dan kan niemand dat bewijzen. Zou een dusdanig potente god willen dat het overtuigend zou zijn dan zou hij/zij/het dat kunnen verzorgen. Maar als jij zélf een ervaring hebt gehad dan kan een ander daar dus weinig aan ontkrachten, behalve misschien aantonen dat hersenen complexe dingen zijn waar allerlei gedrag uit kan emergeren en dat het postuleren van een god die dat stuurt het principe van occam's scheermes schaadt, maar dat maakt geen bewijs ertégen, alleen maar een probleem met de bewijskracht ervóór.

Kunnen sommige mensen lacherig over doen, maar het horen van stemmen al dan niet als religieuze ervaring is een bestaand fenomeen. Als het zomaar een stem is weten we 'precies' wat we moeten doen, als het om "de stem van god" gaat, worden mensen ineens heel voorzichtig en terughoudend. Maar beiden ontstaan in het zelfde gebied in de hersenen en kunnen zelfs kunstmatig getriggerd worden. De een ervaart het als beangstigend of lastig, de ander ziet het als een paranormale of goddelijke gave ; dat ligt een beetje aan je achtergrond. Wat de stemmen "zeggen" heeft veel te maken met wat er zich sowieso in je hoofd afspeelt - de bron ben je tenslotte zelf - en dat kan dus heel goed een religieuze inhoud hebben, en daarmee een "religieuze" ervaring worden. Bij diep religieuze personen zal het eerder als de stem van God en aanverwanten (Maria, engelen) geïnterpreteerd worden. Het is niet zo ongewoon als je denkt, en ook niet per definitie een teken van schizofrenie of een andere aandoening die behandeling behoeft. Het komt zelfs in families voor. Het kan wel een symptoom zijn van verschillende psychiatrische aandoeningen. En ja, als je het zo wilt interpreteren spreekt "god" nog steeds net zo tot mensen als in de tijd van de bijbel. Dat LIJKEN er misschien meer, omdat er relatief veel van die gevallen "gedocumenteerd" zijn in de bijbel, maar het aantal gevallen zal niet signifikant groter of kleiner zijn. Eerder rust er nu deels een taboe op, en worden de stemmen door relatief minder mensen geinterpreteerd als komende van (een) god. https://www.psychosenet.nl/psychose/symptomen/stemmen-in-je-hoofd/

Het antwoord is: nee. God is Geest, en geesten hebben geen stembanden om geluid te produceren. Afgaande op wat jij vertelt over hetgeen jij zelf hebt ervaren zo’n 25 jaar geleden dan is dat inderdaad een vorm van communicatie van de ‘geestelijke’ wereld met jou als mens. De ‘stem’ die zei: ‘Van nu af aan zal ik altijd bij u zijn.’ zou je als ‘stem van God’ kunnen opvatten, mede omdat deze uitspraak klopt met hetgeen in de Bijbel staat. God spreekt immers door middel van de Bijbel, het geschreven Woord van God, tot de mensen. De teksten uit het Johannesevangelie die jij verder ingegeven krijgt zijn pogingen van de goddelijke wereld om jou te bewegen om meer gehoor te geven aan de innerlijke roepstem, die op zulke momenten alleen voor jou geldt. In dergelijke omstandigheden heeft God inderdaad rechtstreeks tot jou ‘gesproken’ en zou Hij mogelijk op soortgelijke wijze tot mensen zoals in de tijd van de Bijbel gesproken kunnen hebben.

Ik "geloof" dat dat wel kan...... Beter wordt het niet, er is geen bewijs van.

Uiteraard is dit een kwestie van geloven. Als jij gelooft dat God rechtstreeks tot de mensen spreekt, dan is dat waar. Maar als jij dat niet gelooft, dan is dat ook niet waar. Daarom is het nooit als vaststaand feit aan te nemen. Maar, als God in de tijd van de Bijbel tot de mensen sprak, waarom zou hij daar na die tijd mee opgehouden zijn? Gods Geest waait waarheen zij wil en laat zich niet een mensenwil opleggen. Als een mens door God geschapen is, dan is het leven in die mens van God afkomstig en dan bezit die mens ook een stukje van Gods Geest in zich. Waar zou de mens anders van gemaakt kunnen zijn. Als er een stukje van Gods Geest in de mens aanwezig is, dan is het logische gevolg dat de grote Geest van God met dat kleine stukje van zichzelf kan communiceren. Daarmee kan men stellen dat ieder mens in staat is om met God te spreken, want communicatie veronderstelt een verbinding die vice versa werkt. De mens heeft dan een communicatieve verbinding met God en is in staat met God te communiceren. Dit gaat nog verder dan de vraag waarin u stelt dat God alleen het woord neemt, hierbij gaat het om een wisselgesprek tussen God en mens en mens en God. Het opent wel een prachtige, nieuwe en enorme dimensie die het leven verrijkt en verruimt.

Bronnen:
www.nieuwespiritualiteit.nl

Bij de EO zijn er constant verhalen van mensen die dat ook nu zo ervaren. Maar ik zou er alleen naar luisteren als het iets positiefs is. Dat iemand aan gene zijde er altijd voor u is lijkt me wel fijn. Het kan een engel zijn. Of een geleide geest. Of een geexternalisee(rde manifestatie van je eigen beleving). Denk je dat het god uitmaakt welk boek je op dat moment leest? Maar sommigen horen kwade geesten, zoals terroristen ook denken dat god hen die opdracht geeft. Dus als het iets positiefs is, kan het god of engel zijn. Niemand kan dat bewijzen noch tegenspreken. Allerlei religies zijn gesticht door mensen die directe boodschappen kregen van god. Zoals Scientology of de illuminata. Het lijkt me dat god of het universum de hele dag tot ons spreekt, het hele leven is een boodschap. Het gaat erom wat je ermee doet. Het hoeft niet met woorden te zijn. Het kan ook zijn dat je ineens een inzicht krijgt (niet semantisch) of los komt van verslaving of slechte gewoonte of dat je socialer wordt en dieper contact krijgt met mensen etc. Dat je een stap verder komt in je ontwikkeling. Dat er een soort mistgordijn van je afvalt. Dan heb je ingetuned op iets spiritueels. Dus of je nu wel of niet letterlijk praat met god, als het resultaat is dat je als persoon bent gegroeid. Minder angstig of de moed iets nieuws te proberen. Of ander contact met mensen. Etc. Als je een religieuze ervaring hebt gaat het om die groei. En niet om letterlijke woorden. Maar of het gevoel achter die woorden echt indaalt en kunt toepassen. Ik vind het makkelijker met beelden dan met woorden.

God 'spreekt' niet en heeft nooit gesproken in de hoedanigheid die wij kennen; dus middels trillingen in onze stembanden het overbrengen. Je bedoeld (volgens mij) of God tot de mensen communiceert. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Maar niet 'praten/spreken'. Goddelijke eigenschappen zijn niet te vergelijken met de menselijke. Zijn wel te vergelijken, maar we kunnen ons daarbij niets (of eigenlijk van alles) voorstellen. We kunnen het niet vergelijken met communicatie van een mens of dier. Maar God stuurt geen boodschappers meer die moeten overbrengen wat hij "zei". Dus verhalen zoals hoe we die in de bijbel kennen (dat bijv. een engel naar een profeet ging, etc.) komen niet meer voor. 'De pennen zijn opgeheven en het inkt is opgedroogd' (zoals in de koran staat). Evenals dat men bijv. zegt 'God ziet alles'. Maar in welke hoedanigheid dat 'zien' is kunnen we ons niet voorstellen. In ieder geval niet met ogen. Want er bestaan geen ogen die alles en iedereen tegelijkertijd kunnen zien. En als dat wel zo was, dan zouden wij ook die ogen moeten kunnen zien. Voor zover de islamitische kijk hierop.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100