Is het Nieuw Testament historisch bewezen?

Is er enige wetenschappelijke bewijsvoering omtrent het Nieuwe Testament of gaan sommigen ervan gewoon van uit dat alles wat er in het Nieuw Testament gezegd wordt "waarheid" is zonder enig bewijs?

Weet jij het antwoord?

/2500

'Bewezen' is misschien een groot woord als je kijkt naar de huidige wetenschappelijke inzichten, maar wel kun je veel zaken als betrouwbaar aanmerken. Zo is er bijvoorbeeld de voormalige atheïst Lee Strobel, die aanvankelijk aan wilde tonen dat het nieuwe testament onwaar was. Hij kwam er echter achter dat door logisch te redeneren aan de hand van de buiten-Bijbelse gegevens die er tot onze beschikking zijn, het leeuwendeel van de Bijbel wel waar moet zijn. Hij maakte onder andere gebruik van wat we weten over het NT vanuit de bronnen van Josephus en Tacitus, beiden niet christelijk. Die bevestigen bijvoorbeeld dat er in die tijd iemand leefde Die Zichzelf Jezus noemde en er werd gezegd dat Hij bijzondere dingen deed. Ook op de Wikipedia-pagina over de historische Jezus kun je daar meer over lezen. Maar ook de inhoud van het nieuwe testament is vrij betrouwbaar te noemen. Zo hebben we bijvoorbeeld meer kopieën tot onze beschikking van het NT dan van enkele Romeinse keizers. Dit terwijl we die zaken wél als geschiedkundig betrouwbaar achten, hoewel daar gek genoeg bij het verhaal van het NT (historisch gezien) nogal eens vraagtekens worden gezet. Ook wordt vaak gezegd dat er bijvoorbeeld allerlei kleine verschillen zitten tussen de 4 verschillende testamenten, wat het idee kan geven dat er maar wat gekletst werd en niemand precies wist hoe het zat. Het bijzondere is dat dit juist bevestigt dat het betrouwbaar is. Zo zul je bij een traumatische gebeurtenis (zoals een kruisiging natuurlijk ook is) vaak zien dat de grote details kloppen, maar de kleine details soms net anders zijn. Ook in het NT zie je dat. De grote lijn klopt in alle 4 de evangeliën. De verschillen zijn zo minimaal, dat daar nauwelijks waarde aan te hechten is. Kraaide de haan bijv. 1 of 3 keer? Dat soort dingen moet je aan denken. Ook bewijst dit dat de vier evangelieschrijvers hun verhalen onafhankelijk hebben opgeschreven van elkaar. Als ze hadden 'samengewerkt', zouden ze toch wel de details op elkaar hebben afgestemd? Er is dus veel voor te zeggen dat vier onafhankelijke bronnen grotendeels hetzelfde zeggen; Jezus is gestorven en weer opgestaan voor onze zonden, zodat wij behouden kunnen worden voor het eeuwige leven. Dat is in alle 4 de evangeliën hetzelfde. Het grootste wonder is natuurlijk de opstanding. Hoe kun je zoiets 'wetenschappelijk' bewijzen? Dat kan niet, want het is bovennatuurlijk. Je kunt dat dus op voorhand al niet uitleggen volgens de natuurwetten. Vervolg >>>

Bronnen:
http://www.leestrobel.com/Bio.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28his...
https://www.bol.com/nl/p/ik-heb-te-weinig-...

Nee, en er zitten zelfs een paar enorme vraagtekens bij een aantal verhalen, ook wordt vermoed dat er een aantal geschiedvervalsingen hebben plaatsgevonden door vroege christenen om alles historisch correct te krijgen. Zelfs de evangeliën lijken zo geschreven om eerdere voorspellingen(uit OT) uit te laten komen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kindermoord_van_Bethlehem Deze kindermoord beschreven in het NT is nergens terug te vinden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Geboorte_van_Jezus_volgens_Lucas_2#Historische_omstandigheden "Volgens Lucas vaardigde keizer Augustus een decreet (Grieks: dogma) uit dat alle mensen van het rijk zich moesten laten registreren in verband met de belastingen. Vers 2 dateert deze census ten tijde van Publius Sulpicius Quirinius, de gouverneur van Syria van 6 tot 9 n.Chr. Dit is historisch problematisch. Vers 3 vertelt dat iedereen naar de plaats van hun voorgeslacht ging. Dit was niet gebruikelijk bij Romeinse volkstellingen. " https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(historisch)#Geboorteplaats "Vanuit historisch-kritisch perspectief is de voorstelling van de geboorte van Jezus in Bethlehem naar alle waarschijnlijkheid ontstaan om de voorspelling uit te laten komen. Matteüs en Lucas geven deze opvatting verschillend vorm. Volgens Lucas woonden de ouders van Jezus, Jozef en Maria, aanvankelijk in Nazareth en gingen zij kort vóór de geboorte van Jezus naar Bethlehem vanwege een volkstelling. Maar volgens Matteüs vestigden zij zich pas in Nazareth na de dood van Herodes I en hun terugkeer uit Egypte, uit vrees voor de nieuwe koning van Judea, Herodes Archelaüs, de zoon van Herodes, waarmee hij dus lijkt te zeggen dat de eerdere woonplaats Bethlehem was. Nazareth lijkt de beste gissing voor de geboorteplaats van Jezus. " https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(historisch)#Flavius_Josephus De betrouwbaarheid van het Testimonium Flavianum is controversiee. Volgens sommigen is de gehele tekst later toegevoegd. Volgens anderen zijn enkel de delen die hierboven tussen haken staan duidelijk later toegevoegd, terwijl de overige tekst een indruk geeft van de tekst van Josephus. Als je de evangeliën naast elkaar leest kom je ook tot onverenigbare problemen: http://errancy.org/tomb.html Naast het probleem dat zulke verhalen alleen als mythologisch bestempeld kunnen worden en niet historisch. Toegevoegd na 3 uur: https://en.wikipedia.org/wiki/Bart_D._Ehrman Uitleg waarom het NT historisch bewezen is en waarom dat niet kan. https://youtu.be/OWvRurdHRJg?t=24m15s

Bronnen:
*Uitleg waarom het NT NIET historisch bewezen is

Het Bijbelse verslag over Jezus en zijn discipelen bevat talloze verwijzingen naar historische gebeurtenissen in de eerste eeuw. Zo gaf de Bijbelschrijver Lukas nauwkeurig het jaar aan waarin twee uiterst belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden: het begin van de bediening van Johannes de Doper en de doop van Jezus, het moment waarop hij de Christus of Messias werd. Volgens Lukas gebeurde dat in „het vijftiende regeringsjaar van Tiberius Caesar [het jaar 29], toen Pontius Pilatus stadhouder van Judea was, en Herodes districtsregeerder van Galilea” (Lukas 3:1-3, 21). Hij noemde nog vier belangrijke personen: Filippus (de broer van Herodes), Lysanias, Annas en Kajafas. Die zeven namen worden allemaal door historici bevestigd. Laten we nu eens stilstaan bij Tiberius, Pilatus en Herodes. Tiberius Caesar is algemeen bekend en er bestaan nog steeds afbeeldingen van hem. Op 15 september van het jaar 14 benoemde de Romeinse senaat hem tot keizer. Jezus was toen ongeveer vijftien jaar oud. Pontius Pilatus wordt samen met Tiberius genoemd in een verslag dat de Romeinse historicus Tacitus schreef kort nadat de Bijbel was voltooid. Over de term christenen schreef hij: „De benaming is ontleend aan Christus, die tijdens de regering van Tiberius door de procurator Pontius Pilatus met de doodstraf was bestraft.” Herodes Antipas staat erom bekend dat hij de stad Tiberias aan de Zee van Galilea bouwde. Dat was ook de plaats die hij als zijn residentie uitkoos. Waarschijnlijk liet hij daar Johannes de Doper onthoofden.

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/102011...

Het Nieuwe Testament is historisch nauwkeurig. Door de jaren heen hebben sceptici wel de nauwkeurigheid van de Bijbel op het punt van de namen van mensen en plaatsen die genoemd worden in twijfel getrokken, en dat gebeurt nog altijd. Maar steeds weer is bewezen dat het scepticisme ongefundeerd is en het Bijbelverslag in het Nieuwe Testament betrouwbaar. Er is bijvoorbeeld een tijd geweest dat wetenschappers twijfelden aan het bestaan van de Assyrische koning Sargon, die in Jesaja 20:1 wordt genoemd. Maar in 1843 ontdekten archeologen bij opgravingen het paleis van deze koning. Nu is Sargon een van de bekendste Assyrische koningen. Critici hebben het ook bijvoorbeeld het bestaan in twijfel getrokken van Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder die opdracht gaf tot Jezus’ terechtstelling (Mattheüs 27:1, 22-24). Maar in 1961 werd bij de stad Cesarea in Israël een steen gevonden waarop Pilatus’ naam en ambt stonden. Over de historische nauwkeurigheid van de Bijbel stond in U.S.News & World Report van 25 oktober 1999 te lezen: „Op bijzondere manieren heeft de moderne archeologie de historische kern van zowel het Oude als het Nieuwe Testament bekrachtigd. Ze heeft namelijk essentiële gedeelten bevestigd van de verhalen over Israëls patriarchen, de Exodus, de davidische monarchie en hoe het leven in de tijd van Jezus was.”

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100