Onze jaartelling begint bij de geboorte van Jezus, maar waarom is hij dan niet op 1 januari geboren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

We weten niet wanneer Jezus werd geboren.

Omdat we het jaar hebben ingedeeld naar seizoenen.

De reden waarom kerstmis (de veronderstelde geboortedag van Jezus) en Nieuwjaar niet op dezelfde dag vallen is een beslissing van keizer Constantijn de Grote in de vierde eeuw. De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joel-feesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. Op 25 december werd rond het Middellandse Zeegebied tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (=de onoverwinnelijke zon). Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd (zie Joh. 1), besloot Constantijn de Grote dat de geboorte van Christus gevierd zou worden in de periode dat 'heidenen' reeds gewend waren te vieren. Bovendien waren de dagen rond 25 december reeds vrije dagen der saturnaliën. Verscheidene heidense gebruiken hebben vervolgens hun weg gevonden in de Kerstviering, zoals het optuigen van kerstbomen, alsmede het verbranden ervan.

De reden waarom kerstmis (de veronderstelde geboortedag van Jezus) en Nieuwjaar niet op dezelfde dag vallen is een beslissing van keizer Constantijn de Grote in de vierde eeuw. De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joel-feesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. Op 25 december werd rond het Middellandse Zeegebied tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (=de onoverwinnelijke zon). Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd (zie Joh. 1), besloot Constantijn de Grote dat de geboorte van Christus gevierd zou worden in de periode dat 'heidenen' reeds gewend waren te vieren. Bovendien waren de dagen rond 25 december reeds vrije dagen der saturnaliën.

Bronnen:
wikipedia

Omdat de jaartelling weliswaar aan de geboorte van jesus hangt, maar de romeinen hebben de maanden ingevoerd op basis van zon en maan, enze

We weten overigens niet zeker wanneer Jezus geboren is. Er is nog al wat geschoven met de datum. Waarschijnlijk is de geboortedag samen gebracht met een heidens feest dat de donkerste dag van het jaar viert om zo meer zieltjes te winnen voor de kerk.

wil op bovenstaande toevoegen dat 1 januari, de start van het nieuwe jaar, wel degelijk ook iets te maken heeft met Jezus, dit is namelijk de dag waarop Jezus besneden is en zijn naam kreeg. de besnijdenis van Jezus op de achtste dag na zijn geboorte. Dit joodse ritueel onderging Jezus als teken van zijn onderwerping aan de Tora en zijn officiële invoeging in het Uitverkoren Volk. Aangepast aan de seizoenen maakt dus niet uit..De islamitsche wereld, Jodendom en vele andere geloven of volkeren houden een andere kalender en jaartal aan dan de westerse

Dit is een keuze (lees: dictaat) van Constantijn de Grote geweest tijdens het Consileum van 326, waar hij alle geestelijkleiders bij elkaar heeft geroepen. Het doel van dit Consileum was om één overkoepelend geloof te maken met maar één God. Dit is het Christendom geworden... Voorwaarde was wel dat er voor de nieuwe Christelijke feestdagen, zoveel mogelijk de Romeinse en/of heidense feestdagen werden overgenomen. Zo ook Kerst. Op 25 december vierde de Romeinen Zonnewende (waarvan de naam me even ontschoten is) en de Kelten en Germanen vierde hun Zonnewende Yule (joël) op 21 december. Omdat op 25 december de dagen merkbaar langer worden is het een keizerlijk besluit geweest om Kerst als geboortedatum van Jezus op 25 december te plaatsen... Wanneer Jezus precies geboren is, is niet precies bekent. Het vermoeden bestaat dat dit april, of mei 7 jaar eerder is geweest. Dus 7 voor Christus... Het leuke aan de Pasen is dat dit betrekking heeft op de kruiziging, noch op een Romeins, Germaans, of heidens feest. Het enige dat vermoedelijk klopt is dat wat we nu Witte donderdag noemen dat het toen de vierde Volle Maan van het jaar was. Dit is dus ook de reden dat Pasen altijd van datum veranderd en dit is eveneens de eerste zondag na de vierde Volle Maan van het jaar...