Heeft Jezus vóór zijn kruisiging ooit diep leed gevoeld?

Het lijden van Christus lijkt altijd te duiden op die uren waarin hij gegeseld en gekruisigd werd. Maar heeft hij ook ooit langdurige, diepe zielesmarten moeten doorstaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

In de Bijbel concentreert het lijden van Jezus zich erg op de geseling en kruisiging van Jezus. Jezus heeft daarvoor wel een aantal keer vervelende dingen meegemaakt. Hij ontving soms veel haat uit sommige politieke en sociale bewegingen zoals de Farizeeërs, die hem dan uit de tent probeerden te lokken met allerlei vragen. Lees bijvoorbeeld begin Johannes 8, het verhaal van de overspelige vrouw. Ook de duivel verleidde hem: in Mattheus 4 wordt hij, na een vastentijd, verleid door de duivel om een bepaalde zonde te doen. Ook dit zal niet makkelijk zijn geweest. De echte lijdensweg begint echter pas rondom zijn arrestatie, tot zijn kruisdood: Eerst ziet hij immens tegen die lijdensweg op en leeft daarom in een grote angst, omdat hij precies weet wat er met hem staat te gebeuren. Daarna volgt de geseling en uiteindelijk de kruisdood. Kortom: Jezus' levenswandel was niet een makkelijke, maar het echte diepe lijden concentreert zich duidelijk op het einde van zijn levensverhaal.

Zoals je in Johannes 11:35 leest, had Jezus veel verdriet door het overlijden van Lazarus, zelfs ondanks hij hem uit de dood weer kon opwekken. Daarnaast: als "het lijden" steeds gebruikt wordt in plaats van "het offer", wordt dat eigenlijk een ontkrachting van "het offer", want het ging niet om het lijden, maar om zijn offer. Persoonlijk denk ik dat het beter is dingen bij de naam te noemen, t.b.v. heldere communicatie.