Voor de gelovigen:Waarom laat God,als hij almachtig is,het lijden toe?

Waarom zouden de gebeden van mensen hier verhoord worden en niet die van een moeder in afrika met 2 hongerige kinderen?

Toegevoegd na 14 minuten:
Want zo word de god in de bijbel toch neergezet,als een almachtige God...

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De ideen van een god is ontstaan, omdat "de mens" heel veel niet kon begrijpen. Dus moest er wel een almachtige hogere macht zijn. Voor sommigen is dat een god als een strenge vader, voor anderen een alwetende, almachtige, goedertierende god. Maar nog steeds is er heel veel wat niet te verklaren is. Dan antwoorden de gelovigen: ja dat is de wil van god, dat is niet aan ons mensen om te verklaren. Fijn. Zo is er dus nog steeds niets veranderd. Een goedertierende god zou toch minstens de wereld een beetje evenwichtiger hebben ingedeeld.............

die moeder in afrika wordt ook gehoord.. alleen niet door jou! wie laat toe?

Geloven in een God is waarschijnlijk goed voor je eigen welzijn, maar om te duiken in de vraag of en wie gehoord wordt via een gebed, komt voor mij als heel erg onbegrijpelijk over. Je neemt kennelijk heel veel maar aan voor waar....en dan ontstaan dergelijke stupide vragen.

Het lijden wordt zonder aanzien des persoons, over de wereld uitgestrooid. Niets is volmaakt. Toch is iedereen in Gods Hand.

Heb hier vaak discussie over gehad met mijn gelovige schoonzusje. Die komt regelmatig met verhalen van verhoring van een gebed. Zoals het verhaal van een klein meisje van wie de kat was wegelopen, het kind heeft de hele winter gebeden...... en ja hoor je voelt m al aankomen. In de lente kwam de kat vrolijk weer aan lopen. Gebed verhoort. Nou voor mij niet, want die moeder die naast haar doodzieke kind zit en dag in dag uit bid, waarom verliest die wel haar kind. Haar antwoord : Dat zijn keuze's die god maakt, hij heeft daar een reden voor, die wij niet (kunnen) begrijpen. Zo kan je alles goed praten in mijn ogen. Maar dat is de uitleg die hieraan gegeven kan worden.

Ik heb ooit iemand horen zeggen dat het een test van God is. Als in: "Zal die persoon mij nog steeds aanbidden als ik hem zijn kind afpak?" Zo zou hij ze testen of ze wel waardig zijn voor een hemel etc. Mijn mening is helaas anders, God heeft deze wereld verlaten. Als hij er (nog) is, of als hij zelfs bestaat waarom dan moeite doen voor ons nietige mensen. Het lijden is de oorzaak van de mens niet van god, wij zijn allemaal SAMEN verantwoordelijk voor wat er in de wereld gebeurt en dat kunnen we ook alleen SAMEN oplossen. Om God de schuld te geven is een beetje hypocriet. Als ik vandaag 50 euro verlies, geef ik dan God de schuld? Nee, ik geef mezelf de schuld, ik had beter op moeten letten. Dat die mensen in Afrika zijn geboren is nou even flink pech hebben, maar zo werkt de natuur nou eenmaal. Daarnaast moet de wereld zich ook (het klinkt heel erg) zich gelukkig prijzen dat Afrika zo arm is. Als afrika net zo succesvol als Amerika en Europa was, dan was het broeikaseffect (als die bestaat) waarschijnlijk al lang uit de hand gelopen.

Dat hebben wij aan onszelf te danken. Wij veroorzaken ellende en moet God het dan altijd weer voor ons opknappen?

geloof jij in een almachtige god? vertrouw er dan op dat hij doet wat in zijn macht ligt... en dat houdt ook in dat hij doet, ziet en begrijpt wat jij niet ziet en begrijpt... ... ik zal je een geheimpje vertellen... ssst.... niet verder vertellen hoor... er bestaat geen god BUITEN JOU... (lees de vorige zin voor aan jezelf en zeg dan MIJ ipv JOU... en dus ligt alle macht in ....? vul maar in....

Wat als alles wel goed in deze wereld was. Zou jij dan nog wat over hebben voor de ander. zou het nog zin hebben om te leven? Zou je dan nog voor god kiezen?

De gelovigen zeggen dan dat God een bedoeling met je heeft. Die bedoeling hoor je echter pas na je dood.

In de Bijbel zegt God: Uw gedachten, zijn niet mijn gedachten. Dat betekent dat wij anders denken dan HIJ. Ik wil het even illustreren met een voorbeeld. Stel je krijgt visite. Je woont op op de bovenste etage van een flat. Jou visite komt aanrijden. Rijd rondjes op de parkeerplaats. Jij denkt, waarom gaat hij niet hier of daar toe. Het komt omdat jij anders ziet van boven, dan de visite kijkt en ziet. Zo is het ook met God. Hij weet en kijkt anders naar dingen die wij als stoffelijke mensen zien. Nu antwoord op de vraag: Wat is er gebeurd? Hij plaatste de mens in een paradijs hier op aarde. De mens verspeelde zijn verhouding met God en degenereerde steeds meer. Tevens was de opstand ingegeven door de hoogmoed en jaloezie van Satan. Hij maakte hier gebruik van door de mens tegen Gods verlangen op te zetten. Nu de mens koos voor onafhankelijkheid (zelf bepalen wat goed en kwaad is) en zijn eigen weg ging, zou blijken als zij onafhankelijk van God konden leven. Wat zou een mens denken? Vernietig de mens en maak nieuwe. Vernietig Satan en het probleem is opgelost. Maar is dit zo? Hiermee had God de beschuldigingen niet ontkracht. Door de mens de tijd te gunnen, te laten zien wat ze zonder hem zouden bereiken, zou het bewijs geleverd worden. Maar daar bij God 1 dag als duizend jaar is, en duizend jaar als 1 dag, betekent dat wij mensen anders tegen tijd aankijken, dan Hij doet. Het duurt ons allemaal te lang (of lijkt te lang te duren), maar voor God is het maar even en ZAL er ook wat aan doen. Maar we hebben geduld nodig en HIJ zegt : Zie, ik kom als een dief!

Het doet Hem ook veel pijn om ons zo bezig te zien maar als Hij toch ingrijpt dan is onze vrije wil er niet meer. Eens zal Hij alle tranen wegnemen en er zal dan nooit geen verdriet honger en pijn meer zijn. Voor degenen die werkelijk in Hem geloven zal alles dan zo onvoorstelbaar mooi zijn. De duivel zet ons mensen op om tegen God in te gaan maar als je in Hem gelooft zal Hij je kracht geven je tegen het kwaad te kunnen ook al is dat niet altijd makkelijk.

God staat het lijden niet altijd toe, het is de mens die het lijden veroorzaakt. Die moeder in Afrika met haar twee kinderen had genoeg eten en drinken kunnen hebben, als de mens niet zo egocentrisch was geweest, om alles maar te bezitten en voor zichzelf te houden. Om roofbouw te plegen, te onderdrukken, om er zelf beter van te worden. Dit is de bron van alle lijden, en heeft totaal niets met God te maken. De wereld is zo gemaakt dat iedereen genoeg kan hebben, maar de mens kiest ervoor om te manipuleren, en de wereld uit te buiten en te exploiteren. God is inderdaad almachtig, maar trekt zich terug, omdat wij een vrije wil hebben, en onze lessen moeten leren hier op aarde. Ingrijpen hier in, maakt van ons mensen robotten, en kan dus niet.

ALs wij geschapen zouden zijn naar het evenbeeld van God, zijn we toch allemaal goddelijk, heel veel ellende, oorlog en hongersnood, natuurrampen worden door mensen veroorzaakt, ook onder het mom van geloof. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en iedereen om je heen en erken dat je een evenbeeld bent van God. Doe goed. Toegevoegd na 1 minuut: Wij in onze welvaarsmaatschappij kunnen er voor zorgen dat die kinderen in Afrika geen honger hoeven te lijden.

De mens heeft een grote schuld bij God doordat we elke dag fouten maken en verkeerde dingen doen. Daarom is er niemand die recht heeft op gebedsverhoring. Het is puur genade dat God bepaalde gebeden wel verhoort. Het is puur genade dat wij niet zijn als de hongerige mensen in Africa, aangezien wij niet beter zijn. God had ons tenslotte in precies dezelfde situatie kunnen plaatsen! Bovendien, als God ALLE gebeden zou verhoren zou deze hele wereld niet werken. Denk bijvoorbeeld aan een oorlog waarbij beide partijen bidden om een winst.;)

Hilbert, Ik snap uiteraard waar je heen wilt. Maar het is te makkelijk en zo zinloos. Zie je, afhankelijk van aan wie je de vraag stelt zijn er meerdere "antwoorden" mogelijk. De gelovige zal iets antwoorden in de trant van; "de God van de bijbel test ons" De niet gelovige zal zeggen; " honger en armoe is het bewijs dat de God van de bijbel niet bestaat" De twijfelaar zal antwoorden; ALS de God van de bijbel bestaat is t niet bepaald een liefdevol en barmhartige God. Maar voorlopig zitten we met z'n allen met de armen over elkaar toe te laten dat het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt. Gelovige, twijfelaar en niet gelovige. We doen NIKS! Dus wie is hier nou schuldig aan niet ingrijpen? Wie is hier nou onbarmhartig, wie heeft hier nu het recht naar wie te wijzen en te ridiculiseren? Waarom is dat eigenlijk? Omdat honger en armoe oplossen een herverdeling van de buit oplevert? Vele varkens maken de spoel te dun? Of...Zijn de twijfelaars en niet gelovigen bang dat ze tegengewerkt gaan worden door die almachtige God die ons aan het testen is? ALS de gelovige dan al het recht denkt te hebben niets te hoeven veranderen omdat het God's wil is.. wat is dan het recht van de niet gelovige en de twijfelaar om dit allemaal maar te laten gebeuren? ALS niet gelovigen en twijfelaars de krachten zouden bundelen zouden ze het ultieme bewijs kunnen proberen te leveren dat zij " almachtiger" zijn dan de God van de bijbel. Ze zouden het voor elkaar kunnen krijgen om binnen 20 jaar alle armoe en honger de wereld uit te helpen. En dan? Gaan we dan met z'n allen zitten wedijveren over wie met de " eer" mag strijken? Zou de gelovige dan zeggen.. zie je, zo almachtig is God nu, dat hij jullie die troep heeft laten opruimen. Test geslaagd! Zou de niet gelovige zeggen: zie je nou wel.. wij zijn veel machtiger dan die almachtige van jullie Zou de twijfelaar zeggen: ALS die God van de bijbel bestaat is 't wel een slimme God? Of juist een luie? De discussie is zinloos.. leid tot niets en leid alleen maar af van waar het om zou moeten draaien... hoe voorkomen we dat zo'n groot deel van onze totale bevolking dood gaat van de honger waar zo'n klein deel tonnen en tonnen aan goed voedsel naar de wijkcontainer brengt.

Filosofen hebben hier sinds mensenheugenis over nagedacht. De meest treffende stelling omtrent de paradox van Gods almacht en onvoorwaardelijke liefde is ongetwijfeld die van de filosoof Epicurus, omdat zijn stelling onomwonden toelicht dat het bestaan van de God van het christendom door nota bene gediskwalificeerd wordt door de Bijbel zelf. De stelling is als volgt: * Er bestaat kwaad, dus God is ofwel niet in staat, ofwel niet van zins het op te heffen. * Als God het kwaad niet kán opheffen is hij niet almachtig. * Als hij het niet wíl opheffen is hij kwaadaardig. * Als hij het niet kán of niet wíl opheffen, waarom zou je hem God noemen? * Als hij het kán en wíl opheffen, waar komt het kwaad dan vandaan?

Ik denk dat als je de ware reden wilt weten van het lijden in de wereld, volgens de bijbel, je terug moet gaan naar het begin, nl de zondeval in het paradijs. Lees eens genesis 3 (zie bron)

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/kunst/zondeval.html