op welke manier is informatie over Jezus Christus opgenomen in de islam/koran?

In de christelijke kerk leert men Jezus kennen uit het boek dat bekend staat als de bijbel. Hoewel er meerdere variaties van bijbels zijn putten zij toch voornamelijk uit dezelfde bronnen als heel oude papyri en perkamenten. Maar hoe is info over jezus opgenomen in de koran? Zijn daar stukken of verwijzingen naar gangbare christelijke bijbels voor genomen of toch naar de originele papyri ed? En zijn die dan heel selectief daarin opgenomen of alleen anders vertaald/geïnterpreteerd ?

Toegevoegd na 14 uur:
Mss is mijn vraag niet helemaal duidelijk.
Het gaat er mij primair om waar vandaan ze de info over Jezus hebben gehaald. Dus niet zozeer wát er in de Koran over Jezus staat geschreven, maar wat de bron daarvan is, en in hoeverre die bron letterlijk is gevolgd of dat die selectief en anders is geïnterpreteerd.

Wat is bijv. de bijdrage van Mohammed daarin? Heeft hij de bijbel of thora gelezen en daarin stukken van overgenomen en vervolgens op schrift gesteld of hebben zijn volgelingen diepgravender onderzoek gepleegd en oude papyri geraadpleegd etc?

Weet jij het antwoord?

/2500

In de Koran wordt een aantal keren verwezen naar " isa" . Volgens christenen is dit een verwijzing naar Jezus. ---------- De Koran maakt op een aantal plaatsen melding van de profeet Isa 'de zoon van Maryam', maar ontkent stellig dat deze de zoon van God is. Wel worden de maagdelijke geboorte en het leven zonder zonde van Isa verteld. De Joodse Messiasverwachting, zoals volgens de christenen vervuld door Jezus, komt in de Koran negen keer[5] voor, zoals in soera Het Geslacht van Imraan 45. ---------------

Bronnen:
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Koran

In de Koran is Jezus niet God, de Zoon van God of een man die stierf aan het kruis. Jezus is in de Koran een profeet die de boodschap bracht die de Joden verwierpen. Hij heet de Messias, maar dat betekent alleen dat hij een boodschapper van God is (Koran 4:171). Hij bracht het Evangelie (Koran 57:27). Het meest opvallende aspect in het leven van Jezus is zijn conceptie en geboorte, te vinden in Koran 19:16-26. Daardoor is Jezus op wonderbaarlijke wijze geboren, want het gebeurde zonder enige tussenkomst van een man. Het wonder van de geboorte van Jezus leidt tot de vraag: is Jezus alleen mens of alleen geest? Was Jezus niet slechts mens, omdat hij gemaakt is zoals Adam? Ja, inderdaad, in Koran 3:59 lezen we de gelijkenis tussen de geboorte van Adam en de geboorte van Jezus: ’Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: ’Wees’ en hij werd’. Toegevoegd na 1 minuut: De Koran geeft aan Jezus een groter aantal belangrijke titels dan aan enig ander figuur. Hij is een ’Teken’ (Koran 19:21, 21:91), een ’Genade’ (Koran 19:21) en een ’Getuige’ (Koran 5:117). Over Jezus wordt in de Koran altijd met eerbied gesproken. Er is geen kritiek op Jezus in de Koran. In de Koran wordt Jezus Gods apostel, Woord van God (Kalima) en de Geest van God (Ruh) (Koran 4:171) genoemd.

Bronnen:
http://www.ibnzura.com/quran.php?lang=nl

Beste, je schrijft: "Het gaat er mij primair om waar vandaan ze de info over Jezus hebben gehaald. Dus niet zozeer wát er in de Koran over Jezus staat geschreven, maar wat de bron daarvan is, en in hoeverre die bron letterlijk is gevolgd of dat die selectief en anders is geïnterpreteerd". Welnu het antwoord is redelijk eenvoudig. Alles wat er in de Koran staat over Jezus wijkt voor een groot gedeelte af van wat er in de bijbel staat over Jezus Christus. Mohammed heeft openbare discussies gehad met christelijke voormannen die toen in Arabie leefden. Maar die hadden al een andere visie op de godheid van Jezus. (Dat is trouwens een van de controverses tussen diverse christelijke of pseudo-christelijke stromingen). Anyway, Mohammed heeft dus hoogstwaarschijnlijk het evangelie en alles wat over Jezus in de Bijbel staat nooit goed onderwezen gekregen of nooit goed begrepen, (dat kan ook nog). Daar komt nog bij, en daar zijn de meeste kritische islamologen wel over eens, dat de Koran ongeveer 180 jaar ná de dood van Mohammed is geschreven en geredigeerd. Dus wat Mohammed vond over Jezus is weer van horen zeggen. Dat maakt dat wat de Koran schrijft over Jezus echt historisch onbetrouwbaar is. Even nuchter bekeken hebben de apostelen, die in het Nieuwe testament van de Bijbel genoemd worden, Jezus zelf lijfelijk meegemaakt en over hem geschreven. Ze hebben met hem geleefd en met hem dagelijks gesproken. Dat lijkt me toch een heel wat betrouwbaarder bron. Dus even kort door de bocht: waarom zouden we dan een bron moeten geloven die pas 600 jaar opduikt en heel iets anders over Jezus beweert, nl. dat hij niet de verlosser is, en dat hij niet is gekruisigd en niet is opgestaan?. I rest my case!

De islam kent (erkent) het verhaal niet van Abraham en Sarai , het christendom gaat vanuit het geslacht Abraham en Sarai en de beloofde zoon Izaak en als je die geslachtslijn volgt kom je uit bij het geslacht van Jezus als Gods Zoon en dat kennen ze niet in de islam , de islam kent wel Abraham en dan gaat de islam verder met Hagar als vrouw van Abraham en zij kregen samen Ismael als zoon , (de islam komt dus van de Ismaelieten) en als je dan verder de geslachten door gaat kom je noit bij het geslacht van Jezus uit , vandaar dat zij daarom ook ontkennen dat Jezus Gods Zoon is , maar later komt Jezus wel in de koran voor , maar hoe ze die dan ¨ontdekt ¨ hebben weet ik niet , dat moet haast dan wel door vertellingen die bekent zijn geworden dat er toch een bijzondere Man rondliep en dat Mohammed zodoende Er toch niet omheen kon en Hem daarom later profeet is gaan noemen. het verhaal van Abraham - Hagar werd mij eens door een moslima verteld , en zodoende kwamen we er achter waarom zij Jezus niet als Gods Zoon kon zien ,omdat dat niet in hun koran staat

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100