hoeveel keer bidden rozenkrans?

Ik heb een vraag over hoeveel keer je moet bidden met een rozenkrans, hoeveel keer per dag, hoeveel keer per week, per maand etc..? en moet je dan die tijd alle tientjes bidden van de 5 kralen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

geen een keer! ik zal uitleggen waarom De rozenkrans is een religieus gebruik ter ere van de Maagd Maria. De term heeft ook betrekking op het kralensnoer dat gebruikt wordt om gebeden te tellen. „Vijf sets van tien kralen, die gescheiden worden door een ander soort kraal,” „nodigen uit om vijftig keer het ’weesgegroet’ op te zeggen, vijf keer het ’Onze Vader’ en vijf keer het ’Eer aan de Vader’.” De vraag is: Luistert God instemmend als mensen vroom het rozenkransgebed opzeggen? De instructies die Jezus aan zijn discipelen gaf verschaffen ons een gezaghebbend antwoord. „Als gij echter bidt, zegt dan niet steeds weer dezelfde dingen, zoals de mensen der natiën doen, want zij menen dat zij door veel woorden te gebruiken, verhoord zullen worden” (Mattheüs 6:7). Jezus zei dus specifiek tegen zijn volgelingen dat ze het moesten vermijden in hun gebeden steeds weer dezelfde formules op te zeggen ’Maar leerde Jezus zijn discipelen dan niet het Onze Vader te herhalen, wat een onderdeel is van de rozenkrans?’, zou iemand kunnen vragen. Jezus gaf inderdaad een modelgebed, dat later bekend kwam te staan als het Onze Vader of het Gebed des Heren. We moeten echter bedenken dat hij dit deed onmiddellijk nadat hij bovenstaande waarschuwing had gegeven om „niet steeds weer dezelfde dingen” te zeggen. Dat Jezus niet bedoelde dat het modelgebed telkens moest worden opgezegd, blijkt ook duidelijk uit het feit dat hij verschillende uitdrukkingen gebruikte in de twee opgetekende gevallen waarin hij zijn discipelen leerde bidden (Mattheüs 6:9-15; Lukas 11:2-4). De gedachten die Jezus bij die gelegenheden naar voren bracht, waren van gelijke strekking, maar hij bracht ze anders onder woorden. Hieruit kunnen we opmaken dat Jezus eenvoudig voorbeelden gaf van de manier waarop zijn volgelingen kunnen bidden en van de onderwerpen waar ze terecht om kunnen bidden. Daarom word het ook het modelgebed genoemd. Maar het belangrijkste is dat uit zijn woorden blijkt tot wie de gebeden gericht behoren te worden.

Bij het Angelsklokje (6 uur 's avonds) wordt 1 tientje gebeden, vooraf word wel de intentie van het gebed bekend gemaakt. Zondagmiddag om 3.00uur word tijdens het rozenhoedje de volledige rozenkrans gebeden met bij elk tientje een speciale intentie.

Geen enkele maal. Bijbels argument: (Mattheüs 6:7) . . .Als GIJ echter bidt, zegt dan niet steeds weer dezelfde dingen,. . .

Hallo Bandities.. God is liefde en Hij houdt van je. Hij heeft Zijn Zoon gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Wie tot Mij komt zal ik geenzins uitwerpen zegt de Here Jezus Joh 6:37. Kom in je gebed tot dezelfde Jezus en vraag Hem om Zijn Kind te worden en Hij zal niets liever willen. En die gebeden zullen geen dwang of moeten zijn, maar een manier om Zijn aanwezigheid in je leven te ervaren dwars door slechte tijden en goede tijden heen. Het liedje is lees je Bijbel en bidt elke dag, opdat je groeien mag..

In principe bid je het 1x per dag. Op verschillende dagen van de week is het wel de bedoeling dat je andere geheimen herdenkt. Blijde Geheimen (maandag en zaterdag): De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria bezoekt haar nicht Elisabet. Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag): Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wordt gegeseld. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Jezus sterft aan het kruis. Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag): Jezus verrijst uit de doden. Jezus stijgt op ten hemel. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Maria wordt in de hemel opgenomen. Maria wordt in de hemel gekroond. Geheimen van het Licht (donderdag): De doop van Jezus in de Jordaan. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana. Jezus' aankondiging van het Rijk Gods. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal. Het is nog altijd gangbare praktijk dat het volledige rozenkransgebed verspreid over enkele dagen van de week wordt gebeden. Als iedere dag een rozenhoedje wordt gebeden, wordt dan iedere drie dagen een volledige rozenkrans afgerond. In het complete rozenkransgebed komen alle kralen van het gebedssnoer ieder drie maal voorbij: zo komt de gelovige in zijn gebed op 3 x 5 x 10 = 150 Weesgegroetjes en 3 x 5 = 15 Onze Vaders. Vaak wordt door de gelovige slechts een derde deel van rozenkrans gebeden, het zogenoemde 'rozenhoedje'. Voor de goede orde: de kralen van het snoer komen bij een rozenhoedje maar eenmaal voorbij, en het gebed bestaat dus uit slechts 50 Weesgegroetjes en 5 Onze Vaders. De naam 'rozenhoedje' is ontleend aan de afbeeldingen van Maria met de krans van rozen uit de legende: meestal wordt de krans als een 'hoed' van rozen weergegeven, door Maria bij wijze van kroon of onder een kroon gedragen. In een rozenhoedje kan maar één soort geheimen overwogen worden. De gelovigen die dagelijks een rozenhoedje bidden, en zo iedere drie dagen een volledige rozenkrans afronden, hebben lange tijd een vast ritme gehanteerd.

Als je er zelf behoefte aan hebt en denkt dat het jou goed doet, mag je vaak bidden als je wilt. Je moet niks van niemand. Of het zinvol is betwijfel ik, maar jij bent ik niet. Enkele van mijn gedachten gaan uit dat b.v.: Jezus bad tot de vader zonder rozenkrans. De kralensnoer ontstond pas in 1000 na Christus. De rozenkransvorm pas in 1600 na Christus. In die tussentijd zijn de zogenaamde daarbijhorende gebeden regelmatig aangepast. B.v. rond 1200 werd het onze vader vervangen door de Mariagroet; dit kwam doordat de mariaverering toen pas in opkomst kwam. Omdat ik alleen maar wil aangeven dat je niets moet, omdat dit alles is verzonnen door gelovende machthebbers in die tijd. Bidden is gewoon praten in jezelf. Waarom zou je honderden keren praten in je hoofd met zinloze teksten. Dat heeft een goed mens toch niet nodig. Zelfs Jezus heeft het bidden niet geholpen. "Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten!" Bedenk iets zinvoller en ga dat met alle plezier doen. Dit is het laatste leven wat je hebt; doe er wat mee!