hoeveel keer bidden rozenkrans?

Ik heb een vraag over hoeveel keer je moet bidden met een rozenkrans, hoeveel keer per dag, hoeveel keer per week, per maand etc..? en moet je dan die tijd alle tientjes bidden van de 5 kralen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Niet bidden god wilt niet aanbeden worden door beeltjes of hulp stukken

Hallo Bandities.. God is liefde en Hij houdt van je. Hij heeft Zijn Zoon gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Wie tot Mij komt zal ik geenzins uitwerpen zegt de Here Jezus Joh 6:37. Kom in je gebed tot dezelfde Jezus en vraag Hem om Zijn Kind te worden en Hij zal niets liever willen. En die gebeden zullen geen dwang of moeten zijn, maar een manier om Zijn aanwezigheid in je leven te ervaren dwars door slechte tijden en goede tijden heen. Het liedje is lees je Bijbel en bidt elke dag, opdat je groeien mag..

In principe bid je het 1x per dag. Op verschillende dagen van de week is het wel de bedoeling dat je andere geheimen herdenkt. Blijde Geheimen (maandag en zaterdag): De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria bezoekt haar nicht Elisabet. Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag): Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wordt gegeseld. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Jezus sterft aan het kruis. Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag): Jezus verrijst uit de doden. Jezus stijgt op ten hemel. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Maria wordt in de hemel opgenomen. Maria wordt in de hemel gekroond. Geheimen van het Licht (donderdag): De doop van Jezus in de Jordaan. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana. Jezus' aankondiging van het Rijk Gods. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal. Het is nog altijd gangbare praktijk dat het volledige rozenkransgebed verspreid over enkele dagen van de week wordt gebeden. Als iedere dag een rozenhoedje wordt gebeden, wordt dan iedere drie dagen een volledige rozenkrans afgerond. In het complete rozenkransgebed komen alle kralen van het gebedssnoer ieder drie maal voorbij: zo komt de gelovige in zijn gebed op 3 x 5 x 10 = 150 Weesgegroetjes en 3 x 5 = 15 Onze Vaders. Vaak wordt door de gelovige slechts een derde deel van rozenkrans gebeden, het zogenoemde 'rozenhoedje'. Voor de goede orde: de kralen van het snoer komen bij een rozenhoedje maar eenmaal voorbij, en het gebed bestaat dus uit slechts 50 Weesgegroetjes en 5 Onze Vaders. De naam 'rozenhoedje' is ontleend aan de afbeeldingen van Maria met de krans van rozen uit de legende: meestal wordt de krans als een 'hoed' van rozen weergegeven, door Maria bij wijze van kroon of onder een kroon gedragen. In een rozenhoedje kan maar één soort geheimen overwogen worden. De gelovigen die dagelijks een rozenhoedje bidden, en zo iedere drie dagen een volledige rozenkrans afronden, hebben lange tijd een vast ritme gehanteerd.