Waarom worden Jezus en de apostelen altijd afgebeeld met lang haar?

In het antwoord van Fremar op vraag: http://www.goeievraag.nl/overig/vraag/563903/kledingvoorschriften-bijbel
lees ik:
“Of leert u ook de natuur zelf niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is?
Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar tot een deksel haar is gegeven?” (1Korinthiërs 11:14-15).

Waar om worden Jezus en de apostelen op kerkelijke afbeeldingen dan altijd getoond met lang haar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat wordt, ook heden ten dage, nog ongeveer als de standaard haardracht van de toenmalige Joden beschouwd. Vandaar dat het uiterlijk zo werd en wordt afgebeeld. Verbazingwekkender is dat Jezus relatief blank wordt afgebeeld terwijl je feitelijk mag verwachten dat hij een donkerdere meer Arabisch uiterlijk zou hebben. Toegevoegd na 14 uur: N.a.v het antwoord van Amadea en de reactie daarop wil ik nog opmerken dat de brief waar in de vraag aan gerefereerd wordt in de eerste helft van de eerste eeuw geschreven is. Ik weet niet precies hoe men zich dan voor stelt dat de wereld er uit zag maar de christelijke gemeenschap was klein, verspreid over steden (nauwelijks te vinden op het platteland) en nog een soort van underground stroming. Een brief waarin Paulus zijn afkeer van langhaar ventileert kan nog heel goed zijn oorsprong vinden in de Romeinse achtergrond van Paulus. Tenslotte hebben alle beelden van Romeinen uit die tijd kort haar. Het wil zeker niet zeggen dat Jezus en apostelen kort haar hadden of zich anders kleden dan in die tijd in die regio gebruikelijk was. Tenslotte heeft Paulus Jezus zelf nooit ontmoet.

Omdat je niet alles op één Bijbelfragment kunt baseren. Er staan ook andere teksten in, waaronder in Numeri 6: Wanneer een man of vrouw een bijzondere gelofte aflegt om zich als nazireeër aan de HEER te wijden mag, zolang zijn nazireeërgelofte geldt, zijn hoofd niet door een scheermes worden aangeraakt; gedurende de hele periode dat hij aan de HEER gewijd is, is hij heilig en moet hij zijn hoofdhaar laten groeien.