Welke 'boodschap' heeft de wederompstanding van Jezus?

Ofwel, wat wilde God daarmee de mensheid meegeven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij die met zijn mond belijdt en met zijn hart gelooft dat God de Here Jezus uit de dood heeft opgewekt die wordt gered.

Waarom is het feit dat Jezus opstond uit de dood nu zo belangrijk? Hij deed dit om een straf te dragen. Hij deed dit om een straf te dragen die mensen eigenlijk verdiend hebben. Heel de geschiedenis door en ook vandaag nog doen mensen dingen die niet juist zijn in de ogen van God. We bestelen elkaar, doen elkaar pijn en verdriet, we liegen en als het volgens ons nodig is gebruiken we ook geweld tegen elkaar. Als je het journaal luistert of kijkt merk je dat ik het hier allemaal nog maar zacht uitdrukt. Doordat mensen deze dingen elkaar en God aandoen is er een kloof tussen God en de mens ontstaan. Jezus Christus is de enige die de ontstane kloof tussen God en ons kan overbruggen. Daarom kwam Hij op aarde, stierf HIj tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar droeg op die manier de straf voor onze fouten en zonden. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons.

Bronnen:
http://www.waaromgeloven.nl/jezuschristus/...

Vraag: "Waarom is de wederopstanding van Jezus Christus belangrijk?" Antwoord: De wederopstanding, of herrijzenis, van Jezus is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste is het een getuigenis van de immense kracht van God Zelf. Een geloof in de wederopstanding is een geloof in God. Als God bestaat en als Hij het universum heeft geschapen en er macht over heeft, dan heeft Hij de macht om de doden te doen opstaan. Als Hij een dergelijke macht niet heeft, dan is hij geen God die ons geloof en onze aanbidding waardig is. Alleen Hij die het leven schiep en dit na de dood zal doen herleven, alleen Hij kan de afschuwelijkheid die de dood zelf is omkeren, en alleen Hij kan de angel uit de dood halen en de overwinning over het graf behalen. Door Jezus uit te dood te doen opstaan herinnert God ons aan Zijn absolute soevereine heerschappij over leven en dood. Ten tweede is de wederopstanding van Jezus een getuigenis van de wederopstanding van menselijke wezens, een primaire leerstelling van het Christelijk geloof. In tegenstelling tot andere religies heeft alleen het Christendom een “oprichter” die boven de dood uitstijgt en die belooft dat Zijn volgelingen hetzelfde zullen doen. Alle andere (valse) religies werden gesticht door mensen en profeten die uiteindelijk in het graf belandden. Als Christenen kunnen we troost vinden in het feit dat onze God een mens werd, voor onze zonden stierf, gedood werd en toen op de derde dag weer tot leven werd geroepen. Het graf kon Hem niet vasthouden. Hij leeft en Hij zit tegenwoordig aan de rechterhand van God de Vader in de hemel. De levende kerk heeft een levend Hoofd.

Bronnen:
http://www.gotquestions.org/Nederlands/wed...

Op jouw vraag welke boodschap God de mensheid wilde meegeven door Jezus Christus uit de dood op te wekken, lees je o.a. in http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+6 en volgende verzen: “Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage”. De mogelijkheid van wederopstanding (herrijzenis) ligt dus ook open voor de mens die in Hem gelooft zoals ook de apostel Paulus bevestigt in http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=1+Kor+6 : “God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht”. Dat Jezus na Zijn herrijzenis uit het graf tot aan Zijn hemelvaart zich in Zijn opstandingslichaam aan diverse mensen, waaronder Zijn volgelingen, liet zien willen (lees: durven) de meeste christenen wel te geloven; maar dat zij, die in Hem geloven, ook een dergelijk lichaam zullen ontvangen . . . . ?

Jezus is opgestaan uit de dood als teken dat Hij de dood heeft verwonnen. "Ik ben de Levende, Ik ben het die dood was en kijk, nu leef Ik tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van het dodenrijk, ja van de dood zelf!" zegt Hij later in Zijn openbaring aan Johannes. Het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan is dus tot troost voor de gelovigen: hierdoor weten ze dat ze na de dood samen met Jezus voor altijd verder zullen leven!

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&se...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100