Zijn er ook kerkelijke stromingen die de natuurrampen toewijzen aan werken van de duivel?

In het vraagstuk van de theodicee wordt het kwaad dat in de wereld geschied al dan niet van God of via de mens afkomstig te zijn.

Naast het leed wat mensen elkaar aan doen zijn er ook de natuurrampen. Het vraagstuk van de theodicee stelt dan oa in hoeverre deze rampen door toedoen van God ontstaan zijn? Soms wordt dan bijv. geopperd dat God ook de natuurwetten moet 'gehoorzamen', of dat God hier buiten staat en dat de oorsprong van natuurramp een mysterie blijft wat met/door het lijden van Christus gedragen zou kunnen worden.

Maar zijn er ook kerkelijke stromingen die de natuurrampen toewijzen aan werken van de duivel? Immers als de duivel de mens zijn heilige staat kan ontnemen waarom zou hij niet natuurlijke orde van de elementen kunnen verstoren? Maar ik weet niet of er kerkelijke stromingen zijn die de duivel bij het Theodicee betrekken.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Natuurrampen zijn het gevolg van een onvolmaakte wereld ten gevolge van ongehoorzaamheid uit het kwade. Gd had alles volmaakt geschapen. Er waren geen natuurrampen Er is ongehoorzaamheid gekomen door misleiding uit het kwade, Uit deze ongehoorzaamheid volgde onvolmaaktheid. Toen de sluizen in de hemel werden geopend , werd het klimaat anders. Genesis 6 Om deze volmaaktheid te herstellen verwachten wij de tweede komst van Jezus. Er zijn in Belgie christelijk stromingen die natuurrampen toeschrijven aan De duivel. Zij zijn van mening dat satan macht heeft over de krachten van de natuur. De geschiedenis van Job nemen zij als vb waar Gd al de eigendommen van Job in satan’s hand geeft. Alleen zijn leven mocht niet ontnomen worden. Lees job 1 vanaf vers 6. De duivel maakte gebruik van natuurkrachten zoals bliksem, storm. Hij heeft ook macht over de mensheid. In Daniel hfst 9 en 10 wordt over de beschermengel van de koningen van Perzie en Griekenland gesproken. Deze beschermengelen zijn geestelijke (bovennatuurlijke) leiders die de “ koninkrijken der aarde “ Leiden onder leiderschap van satan. In dit geval wilde zij de “ hand slaan “ aan Daniel. Gds engel Gabriel kondigde daarom aan dat de aartsengel “ MICHAEL “ tussenbeide zou komen om Daniel in bescherming te nemen. Satan stuurt de geest van de huidige menselijke wereld naar heb zucht en heerschappij. Mensen stellen liefde voor geld boven het welzijn van de gehele mensheid. Aardse bronnen energie worden uitgeput en zijn zwaar belastend voor het milieu, de gevolgen zijn ons allen bekend. Opwarming van de aarde en méér natuurrampen zoals voorzegt door Jezus. Ook hier zien we de duivel zijn invloed. Niet voor niets waarschuwt Jezus dat de HEERSER VAN DEZE WERELD VEROORDEELD IS…. . http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/johannes/16%2C11/markeer-selectie/#hl zie ook openbaringen 12 De duivel kan dus direct en indirect gebruik maken van natuurkrachten .

Voorzover mij bekend worden natuurrampen in de monotheistische godsdiensten doorgaans als een straf van god benoemd. De duivel speelt vooral een rol bij het kwaad dat mensen elkaar aan doen omdat daar de vrije wil, in de vorm van keuzes die mensen kunnen maken, van belang is. De theodicee is wel een onderwerp dat bij vraagstukken rondom het al dan niet bestaan van god een rol speelt maar volgens mij in de dagelijkse religieuze praktijk niet of nauwelijks. Daar is naar mijn mening de reactie vaak dat zijn wegen ondoorgrondelijk zijn. Er is daarom volgens mij geen stroming waarin de duivel de kracht achter natuurrampen is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100