Staat er letterlijk in het oude testament, Koran of Thora dat God (of Allah, Jahweh etc) van mensen houdt? Zo ja waar?

In de evangeliën staat bijv. nergens dat God dírect van ons/de mensen houdt. Jezus vermeld dat nergens. Alleen als je van Jezus houdt, houdt God van je zoals te lezen staat:
In Joh. 14:21 dat: 'wie Mij liefheeft zal door de Vader bemind worden'. (iets dergelijks ook in 14:23). En Joh. 16:27 'want de Vader zelf heeft u lief omdat gij mij liefhebt en gelooft...'.
Alleen van Jezus zelf lijkt God de Vader direct te houden, zoals vermeld in:
verscheidene keren in Joh. 17, en Joh. 10:17 'Hierom heeft de vader mij lief, omdat ik mijn leven geef ' en Mat. 3:17 'mijn veelgeliefde'.


Ik vroeg me dus af of De liefde van God voor ons eventueel zijn volk, alleen in het nieuwe testament (dus via Jezus) expliciet staat vermeld. Ik heb nl geen idee of het oude testament de Koran of de Thora een expliciete vermelding staat.

Nogmaals, het gaat mij dus om de letterlijke neerschrijving daarvan en niet een bedoeling of context waaruit het een en ander zou blijken. Tevens bedoel ik ook geen uitspraken die liggen in de context van dat God voor ons zorgt ed., maar echt liefhebben of houden van.

Waar kan ik die vinden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Concrete vermeldingen in het Oude Testament: Jesaja 63:(7-)9 Jeremia 31:3 Hosea 3:1 Hosea 11:(1-)4 In deze verzen wordt over de liefde gesproken die God had voor het volk Israel. Verder is het goed te beseffen dat de grootste daad van liefde was dat God zijn eigen Zoon gaf als losprijs voor de mensen; dit vond natuurlijk pas laats NADAT het Oude Testament was geschreven, maar Genesis 3:15 profeteert hier al over! God's liefde was dus ook toen al aanwezig en actief, alleen in het Oude Testament komt het met name tot uitdrukking m.b.t. het volk Israel omdat in die tijd Israel nog zijn enige uitverkoren volk was. Pas later (in de tijd van het Nieuwe Testament) zie je dat Gods goedkeuring ook naar de andere volken uitgaat. Vandaar dat in het Nieuwe Testament over Gods liefde wordt gesproken in de context van de gehele mensheid.

In het achtste vers van Psalm 36: "Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen". Toegevoegd na 1 dag: Het leek me goed ook een tekst in de Koran op te zoeken. In hoofdstuk 5 (Al-Maidah) staat in vers 13: "Allah heeft degenen die goeddoen lief".

Bronnen:
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/...
http://www.koranonline.nl/koran/nl/?subact...

Ik heb een artikel gevonden dat gaat over de liefde van God in het oude testament. Is wel in het Engels. Zie bronnen. Twee voorbeelden: Exodus 34:6-7 6 De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7 die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ Hosea 3:1 1 De HEER zei tegen mij: ‘Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is, net zoals de HEER de Israëlieten liefheeft hoewel zij zich op andere goden richten en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels.’

Bronnen:
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/...
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/hosea/3/
http://www.rationalchristianity.net/ot_love.html

Joh 3 vers 16 16 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. De wereld staat voor alle mensen, dus voor u en ik Het is aan ons om wel of niet de Messias aan te nemen. God doet uit liefde de eerste daad.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100