Wat zegt de Koran en de Hadith over het jihadisme? Welke verschillen zijn hiertussen?

Weet jij het antwoord?

/2500

---------- citaat ---------- Bogaert ---- Het woord 'jihad' is gebouwd rond de wortel {j-h-d} en betekent: zich veel moeite doen, zich inspannen, hard werken, om een doel te bereiken. Om het woord verder te situeren, is het nuttig een aantal andere woorden te bekijken die afgeleid zijn van dezelfde wortel: - jahada jahdahû: zijn uiterste best doen, elke denkbare inspanning doen, alles doen wat in zijn mogelijkheden ligt; - majhûd: inspanning, werk waarvoor men zich uitslooft; - mujtahid: ijverig, naarstig. De Koran gebruikt het woord jihad niet enkel voor muslims. Ook niet-muslims kunnen jihad beoefenen. Dit blijkt uit een vers dat omschrijft hoe ouders zich inspannen (jihad beoefenen) om hun kinderen terug te halen naar hun eigen godsdienst nadat de kinderen zich bekeerd hadden tot de Islam: "En Wij hebben de mens opgedragen goed voor zijn ouders te zijn. Als zij er echter bij jou naar streven [{jahadaka}] aan Mij metgezellen toe te voegen waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hun dan niet." (Koran, 29:8) 1 ------------------------------------ -----------------Uit http://www.risallah.com/hadith/hadith.php?cat=3 ------- 6. Het inspannen op Allah's weg tijdens de Jihad Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet heeft gezegd: 'Wie strijd heeft gevoerd om het woord van Allah verheven te houden, is op Allah's weg'." [uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem] De uitleg van de hadith:De Jihad voeren in de naam van Allah is een van de welgezinde daden. Het behelst elke zware taak die men voor het algemeen belang verricht en de samenleving vooruit helpt, op voorwaarde dat het wordt verricht om de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Degene die de Jihad voert om het woord van Allah verheven te houden wordt door Allah beloond. Maar wie de jihad voert omwille van de buit of om beroemd te worden door zijn dapperheid, die handelt in strijd met de opdracht van Allah, de Verhevene. Dat is ook het geval met degene die geld geeft met de bedoeling iets ervoor terug te krijgen, zoals het verschijnen van zijn naam op de lijst van de donateurs in de kranten. Men zal niet door Allah beloond worden, want Hij, de Verhevene, accepteert alleen de daden die zuiver zijn zonder daarmee eigen aanzien te beogen, maar uitsluitend bedoeld voor hem, de V erhevene. --------------------------------------

Bronnen:
http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert9.htm
http://www.risallah.com/hadith/hadith.php?cat=3

De Jihad wordt in de hadith veel geweldadiger geinterpreteerd dan in de Koran. Historisch gezien zat Mohammed natuurlijk in een oorlog, om te overleven moest hij vechten en hij was ervan overtuigd dat hij een middel in Gods hand was om de waarheid te verspreiden. In de Koran worden zijn volgelingen opgeroepen niet bang te zijn en met al hun kracht en financiele middelen mee te werken aan deze oorlog. Zie met name Surat 9 - At-Taubah: "Wanneer de heilige maanden voorbij zijn (= 4 maanden uitstel waarin mensen kunnen overgaan tot de islam), doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol." In de Hadith wordt het gebruiken van bruut geweld tegen ongelovigen of afvalligen gestimuleerd en soms verheerlijkt "Er is niets dat ik liever doe dan Uw Zaak te bevechten tegen hen die Mohammad niet geloofden." (Al-Bukhari 5:309; 59.29.448). In de Hadith staan diverse voorbeelden van mensen die mogen kiezen: moslim worden of gedood worden. (Al-Bukhari 5:452; 59.61.643). Ook wordt geweld soms verheerlijkt, inclusief alle bloederige details (5:253-55; 59.15.372). Kort samengevat: in zowel Koran als Hadith wordt Jihad (in de zin van oorlog tegen ongelovigen) bevolen, maar sommige stukken van de Hadith lijken te genieten van bruut en bloederig geweld. Dat vind je niet zo in de Koran. In moderne tijden interpreteert de overgrote meerderheid van moslims het woord 'jihad' in de eerste plaats als strijden tegen de zonde, voornamelijk de zonde in je eigen hart. De kleine minderheid die geweld gebruikt met een beroep op de islam krijgt de meeste aandacht in de media. Vanuit de islamitische traditie is het onbegrijpelijk dat het overgrote deel van hun slachtoffers mede-moslims zijn. Dat wordt noch in de Koran, noch in de Hadith goedgekeurd.

Bronnen:
De Hadith - al-Bukhari
http://www.moslim.co/online-koran/online-k...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100