Hoe word je pastoor?

Wie kan mij dit vertellen? Gaan ze eerst naar Rome?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ten eerste moet je een (jonge) man zijn. Als vooropleiding wordt tenminste een havo-niveau gevraagd. Voor oudere studenten kan de vooropleiding individueel worden beoordeeld. Basis voor toelating tot een seminarie is de roeping: het verlangen van de kandidaat om te werk gesteld te worden binnen de Rooms-Katholieke Kerk, en zich van harte in te willen voegen in een kerkgemeenschap. Tijdens de studie aan het seminarie komen filosofie, theologie en pastorale vorming aan de orde. Het studieprogramma omvat een zesjarige opleiding. Na de zesjarige opleiding vindt een pastoraal jaar plaats, dat grotendeels in een parochie wordt doorgebracht en waarin enkele praktische cursussen worden gevolgd.

Nee hoor daarvoor hoef je niet naar Rome, daar heb je opleidingen voor. Vroeger gingen jongens eerst naar het klein seminarie als ze een jaar of 12 waren, en daarna na get groot seminarie en daarna werden ze tot priester gewijd, waarna ze van kapelaan doorgroeiden naar pastoor. Of er tegenwoordig nog officiële seminaries zijn weet ik niet maar men kan nog steeds voor priester studeren

Nee. Als je denkt dat je een roeping hebt tot het priesterschap ga je naar een seminarie. Bijv. het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Je wordt opgeleid in vakken als filosofie en theologie. Ook is er een beroepspraktijkvorming. Tegen het eind van de opleiding ontvang je, op eigen verzoek en indien ook de bisschop akkoord is, de diakenwijding. (Je belooft dan ook gehoorzaamheid aan het ambt van de bisschop. Je belooft dan ook ongehuwd te blijven omwille van het Rijk der Hemelen. ) Minstens een half jaar daarna kun je tot priester worden gewijd. De bisschop beslist waar in zijn bisdom je als priester terechtkomt. Meestal zal dit in een parochie zijn. Na een aantal jaren kun je bij gebleken geschiktheid benoemd worden tot de eindverantwoordelijke priester in een parochie. Dat is de pastoor. In de regel word je na verloop van jaren overgeplaatst naar een andere parochie. Als je priester wil worden is van belang dat je een man van het geloof wil zijn en in verbondenheid met de plaatselijke bisschopen de bisschop van Rome (de paus) je leven in dienst wil stellen van Jezus Christus en zijn Kerk, dat je wilt werken als arbeider in de wijngaard van onze Heer. Toegevoegd na 2 minuten: Je moet ook man zijn en katholiek. Maar dat veronderstel ik als bekend. Toegevoegd na 12 minuten: Om de priesterwijding te kunnen ontvangen,moet je volgens het kerkelijk wetboek (de Codex Iuris Canonici) minstens25 jaar zijn.

Op deze websites http://www.nationaleberoepengids.nl/Pastoor en http://www.nationaleberoepengids.nl/Priester vind je deze informatie: "De pastoor is binnen de Katholieke kerk verantwoordelijk voor diens aangewezen parochie en de andere priesters die daarbinnen werken." "Om pastoor te worden zal men eerst priester moeten worden, waarvoor men de priesteropleiding in een seminarie dient te volgen." "Om Priester te worden volgt men een opleidng aan een universiteit of intern binnen een Seminarie. Dat is een interne opleiding onder leiding van een rector. Andere begeleiders zijn de decaan voor de inhoud van de studie en een spirituaal, die er is voor studenten als geestelijk begeleider. Voor de toelating heeft men minimaal een HAVO-diploma nodig/ Soms kan van deze studielijn worden afgeweken. Ook wordt gekeken naar de religieuze instelling van een aankomend Priester en de attitude ten opzichte van het celibaat. :De roeping staat ten allen tijde centraal en het verlangen van om Priester te worden in de Rooms-Katholieke Kerk. Daarbij is een dienstbare opstelling ten aanzien van de kerkelijke instelling van groot belang. In het studietraject wordt de aankomend Priester begeleid door een Bisschop en door de Paus. Voor een opleiding aan de universiteit is er in Nederland één mogelijkheid: Katholieke theologie studeren aan de Tilburg University. Tijdens de studie stelt men de meest wezenlijke vragen naar mens en God. Gedurende de opleiding verdiept men zich in de traditie en geschiedenis van geloof en kerk en met de zingeving van het geloof in de tegenwoordige tijd. Voor het gehele studietraject geldt een driejarige Bachelor Theologie en een driejarige Masteropleiding. Bij de laatste kun je een kerkelijke graad behalen die door het Vaticaan (de Heilige Stoel) is erkend." Een pastoor wordt benoemd door een bisschop. Nederland telt één aartsbisdom en zes bisdommen. België telt één aartsbisdom en zeven bisdommen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_(rooms...
http://www.nationaleberoepengids.nl/Pastoor
http://www.nationaleberoepengids.nl/Priester