Ik heb wel eens gehoord dat Jehova Getuigen geen organen of bloed mogen aannemen indien zij dit nodig hebben. Vraag:----->

(om maar ff op het onderwerp te blijven;-) Kan iemand mij uitleggen waarom, en laten ouders hun kinderen dan sterven? Laten mensen het zover komen? Is iemand hier Jehova Getuige die mij antwoord kan geven op deze vragen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Harde cijfers heb ik niet, maar er zijn inderdaad Jehovah's Getuigen die dit weigeren, soms met de dood tot gevolg, dit is overigens een wereldwijd fenomeen en de mate waarin behandelingen voor bijvoorbeeld kinderen geweigerd kunnen worden zal verschillen van land tot land. Er zijn inderdaad landen waar het ziekenhuis een soort voogdfunctie zal overnemen als er op basis van objectieve medische gronden een ingreep noodzakelijk wordt geacht en deze in het belang zou zijn van de patiënt. Het eerste onderdeel van de vraag was dat bloed en organen geweigerd zouden worden. Over organen kan ik niet zoveel zeggen, maar de kwestie bloed heb ik onlangs nog zelf uitgezocht. Kortgezegd weigeren ze bloed omdat het volgens hun in de bijbel staat. Er worden vaak wel een aantal passages geciteerd om dit te ondersteunen. Op de een of andere manier trekt met een bloedtransfusie nog steeds gelijk met het consumeren van bloed in de zin van opeten / opdrinken, dit terwijl het daarmee geenszins te vergelijken valt. Dit is significant omdat men bijbelteksten aanhaalt uit met name het oude testament waarin staat dat je geen bloed mag eten of geen dieren waar het bloed nog inzit. Of dit in alle gevallen letterlijk moet worden gezien is ook nog maar de vraag, omdat het ook kan gaan om 'levensbloed' een begrip dat naar mijn mening meer verwant is met de ziel en dus niet letterlijk met bloed. Ook uit het nieuwe testament wordt geciteerd door de organisatie als het op bloed aankomt. Men komt daar een aantal passages tegen waarin ook het consumeren van bloed (let wel consumeren, geen transfusies) wordt verboden. Eigenlijk gaat het in deze passages niet om een verbod, maar om een door de vroege kerk afgesproken regel. Het komt erop neer dat men onderling besloten heeft om geen dingen te doen die tegen de Joodse tradities en wetten ingingen om de Joden niet voor het hoofd te stoten. Dit omdat men graag zag dat de Joden uit die tijd en omgeving tot inkeer kwamen waar het het evangelie betreft. Om de missie (het verkondigen van het evangelie, poging tot bekeren) te kunnen volbrengen was het niet verstandig om bijvoorbeeld varkensvlees te eten, of vlees met het bloed er nog in. Dit in het kader van het slechte voorbeeld geven. Iemand wil kennelijk minder snel iets aannemen als men ervan overtuigd is dat je zelf je leven niet leidt op een manier die bij de regels en tradities hoort, iets wat heel logisch is. Overigens is het binnen het Christendom (althans volgens de meeste stromingen buiten de Jehovah's Getuigen) wel gewoon toegestaan om varkensvlees te eten en artikelen met bloed erin. De organisatie is nogal goed in het buiten de juiste of volledige context plaatsen van citaten om daarmee argumenten, soms van wetenschappers, geheel opportunistisch te presenteren zoals zij het graag zien. Dit idee wordt gebruikt om bloedtransfusies en dergelijke veel gevaarlijker te laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn, dat wordt dan als aanvullend argument tegen transfusies gebruikt. Bloedtransfusies en andere medische ingrepen maken niet altijd gebruik van het gehele bloed maar soms ook van gedeeltes ervan, bijvoorbeeld bloedplaatjes. Nu is er door de organisatie een onderscheid gemaakt tussen wat wel en niet acceptabel zou zijn op het gebied van bloedonderdelen. De wetenschappelijke bronnen die hiervoor gebruikt worden zijn ofwel zelf twijfelachtig, ofwel uit hun verband (lees context) gerukt. De motivatie om deze splitsing te maken tussen verschillende onderdelen van bloed ontgaat mij geheel, aangezien de bijbel hier met geen woord over rept en dat toch de bron zou moeten zijn van een dergelijke regel als je de overige publicaties geloofd die de organisatie uitbrengt. Mijn excuses voor het lange verhaal, ik hoop dat het wat duidelijker is geworden zo Graag wil ik benadrukken dat ik dit niet schrijf omdat ik tegen Jehovah's Getuigen ben. Ik ben het echter wel duidelijk oneens met het merendeel van de leer die men binnen de organisatie aanhangt, u bent natuurlijk vrij om hier het uwe over te denken en waar van toepassing te uiten. Gepost op: goede vrijdag 10-04-2009 21:56:44

Ik heb een keer informatie van een Jehova getuige zelf gehoord tijdens een presentatie bij maatschappijleer op de middelbare school. Inderdaad laten deze mensen hun kinderen geen bloed toe van anderen. Indien een operatie noodzakelijk om het kind in leven te houden, dan is een optie dat de chirurg voor de duur van de operatie het ouderschap overneemt. Hoe bedoel je hypocriet...

mijn tante had een tumor en moest geopereerd worden,maar dus door haar geloof weigerde ze ook een bloedtransfusie. toen hebben ze voordat de operatie plaatsvond(wat dus uitgesteld moest worden) bij haar zelf bloed afgenomen om dat bij de operatie te kunnen gebruiken indien nodig. uiteindelijk is ze door uitzaaiingen van kanker wel overleden. Dus ik geloof er niet in in dat geloof !