Ik heb op zondag iets gekocht, en ik heb God om vergeving gevraagd, wat zou ik dan met die spullen moeten doen?

Moet ik het terugbrengen naar de winkel, niet meer gebruiken of mag ik het wel gewoon gebruiken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wie niet gelovig is, maar ook de meeste mensen die wél gelovig zijn, hebben helemaal geen bezwaren tegen spullen kopen op zondag. Dan is de vraag niet relevant. Als jij meent dat spullen kopen op zondag slecht of gevaarlijk is (bijvoorbeeld ivm een eventuele straf van God) dan lijkt vergeving vragen voor je zonde een logische stap. Die zonde zit hem dan echter niet in de aanschaf of het behoud van de spullen maar in het feit dat je op zondag een activiteit hebt ondernomen (winkelen) of een ander betaald hebt voor een activiteit die hij/ zij op zondag niet mag doen (verkopen). Door het terugbrengen van de spullen maak je dat niet ongedaan natuurlijk. Misschien geeft het je echter een beter gevoel. En misschien vind je het wel een goed statement / uiting van protest tegenover de winkel om het terug te brengen. Dan zou ik het wel doen. Toegevoegd na 1 minuut: Als je het houdt zou ik het ook maar gebruiken

Het ligt er sowieso aan welk geloof je aanhangt, maar mocht je katholiek zijn dan kun je contact opnemen met je biechtvader en vragen of je mag je biechten. Dit kan via de parochie. Voor de dagelijkse zonden, de peccatum veniale, wordt je doorgaans dan vergeven. Zeker als je voornemens bent je levensstijl zodanig te veranderen dat de zonde niet nogmaals gebeurt.

Ik ben geen deskundige op dit gebied, maar ik denk dat dit niet "zo erg" is en dat het feit dat je er erg mee zit en er dus spijt van hebt al goed genoeg is om tegen jezelf te zeggen "Niet meer doen" en er dan niet meer over te tobben. Zo leer je van je "fout" en doordat je dat hier beschrijft en als je het niet meer doet, dan "ziet" jouw God dat en dan ziet zij dat je je leven gebeterd hebt en dat lijkt mij zeer positief. Ik meen mij van vroeger "zondagsschool" te herinneren dat berouw tonen en je gedrag verbeteren altijd beloond wordt.

In vroeger tijd lag het eraan wat je gekocht had. Het kwam bijv. weleens voor dat iemand zonder benzine zat. Stel dat hij dan ging tanken dan kon hij vooraf vragen of hij op maandag mocht komen betalen. Je zou dus ook kunnen zeggen dat het eraan ligt wat je gekocht hebt en waarom. Maar ik heb zo'n idee dat God er niet zo'n probleem van zal maken. Je houdt immers de economie in stand, de winkelier kan zijn omzet vergroten, de grondstoffen leverancier kan zijn boterhammetje (ook op zondag) opeten, enz. enz. Het is maar net hoe je het persoonlijk beleefd en wat het met je gevoel doet. Wanneer je je er schuldig over voelt kun je je afvragen of het reëel is of niet. Bovendien vraag ik me af of het wel van deze tijd is. Een gezond geloof (d.w.z. een geloof wat een persoonlijke verrijking op spiritueel gebied met zich meebrengt en je geen stressvolle beperkingen oplegt) of kerkelijke richting zal je er niet om veroordelen. Wanneer je je opgelaten voelt is er iets mis met de manier waarop je je geloof beleefd of met de uitleg ervan. Praat er eens over met je dominee, priester of degene die je de regels duidelijk kan uitleggen. Wanneer deze je veroordeeld op een negatieve manier, om een aankoop op zondag, mag je je serieus afvragen of deze geloofsrichting voor jou de juiste is. Als het je zodanig in je vrijheid en zelfstandige keuzes beïnvloed dat je je schuldig moet voelen lijkt het me geen prettige ervaring. Het geloof (welk geloof dan ook) moet je vrijheid, tevredenheid en geluk schenken. Want daar gaat het om in het leven. Voor iedereen!

God is LIEFDE.... volgens mij zal hij zich daarmee niet bekommeren.... Je bent nu reeds vergeven.... ik ben het zeker!

Natuurlijk mag je het gebruiken. Je hebt kennelijk een beetje een schuldgevoel. Dat is normaal als je streng bent opgevoed, net zoals ik. Maar met wetten en regels kom je niet in de hemel. Beetje cru gezegd, maar we leven alleen uit GENADE. Dat betekent eenzijdige liefde van God. Onvoorwaardelijk. Dat is voor ons moeilijk te begrijpen omdat we als mens gewend zijn met "voor wat hoort wat". Iets kopen op zondag is geen zonde. Heeft niets met Theologische schuld te maken en al helemaal niet met psychische schuldgevoelens. Je schuldgevoel is enkel gebaseerd op een nep-boodschap van vroeger.

6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. 16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19 Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 20 Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21 ‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – 22 het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 23 Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.

Als je meent dat je verkeerd hebt gehandeld , dan mag je altijd God om vergeving vragen , wat het ook maar is , dat maakt totaal niets uit , elk mens doet verkeerde dingen in Gods ogen , en God wil juist dat wij dat zelf in gaan zien en berouw krijgen over verkeerde zaken en als wij dan met ons berouw en spijt bij God komen zijn we op de goede weg , alleen bij God is vergeving te verkrijgen, geen mens hier op aarde kan onze zonden vergeven, dat kan alleen God, omdat God zonder zonden is. En het artikel terugbrengen hoeft niet , u heeft het toch betaald ?? Kijk als het gestolen is, dan is het niet uw eigendom geworden, dus dan moet het artikel terug gebracht worden naar de eigenaar , maar dat is niet aan de orde bij u zoals ik begrijp . Dus hoeft het niet terug , u heeft het betaald en is het uw eigendom, maar u zit nu met schuldgevoelens , dat u meent dat u het niet op zondag had mogen kopen en dat is uw kwaal en daar kunt u alleen vanaf komen om met uw berouw naar God te gaan in het gebed , vraag in uw gebed oprecht en eerlijk aan God of Hij u deze handeling wil vergeven , en als u dat met een oprecht hart vraagt en u heeft er werkelijk oprecht berouw over weet ik zeker dat God u het vergeeft en als u uw hart heeft uitgestort en om vergiffenis heeft gevraagd krijgt u volledige rust in uw hart. God laat geen oprechte bidder staan , wees daar van overtuigt en dan schenkt diezelfde God u innerlijke rust en kunt u weer verder.

Als jij denkt dat je in de ogen van God wat verkeerds gedaan hebt en je hebt daar spijt van dan is je daad je al vergeven. Maar zover was je zelf ook al :-) Je hebt nu dat product in handen wat moet je er mee ? Mijn tip is: maak er iemand blij mee die het goed kan gebruiken ! Je verricht daarmee een goede daad en maakt zo van iets slechts toch iet heel moois.

Zoals je zelf op heel veel plekken in de bijbel kunt lezen heeft dit soort gedrag geen enkele invloed op of je eeuwig leven bij God hebt of niet. Want indien wij met onze mond belijden dat Jezus heer is... (Rom 10:9), Ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden (rom 8:38), zelfs niet het doen van aankopen op zondag. in de bijbel is er een gelijkenis met iemand die zijn kalf (?) dat dreigt te verdrinken op zondag redt. Zegt Jezus daar dat de eigenaar dat niet had mogen doen en dat hij het kalf alsnog moet verzuipen? Jezus zegt zelf dat hij niet gekomen is om ons een nieuw juk op te leggen. Hij geeft ons niet extra wetten, hij geeft ons leefregels. Er zit veel goeds in de oude Joodse wetten, maar ze zijn voor Christenen niet de methode om God enthousiast te maken voor wat je doet. Daarin spelen meer de intenties waarom je iets doet (redden van een kalf op Sabbat) dan de letterlijke regel. Mag een arts op zondag niet een acute operatie uitvoeren? Mag een moeder op zondag niet koken voor haar kinderen? Of heeft jouw leefregel alleen met geld te maken? Mag je op zondag een kopje suiker lenen als je op maandag de suiker teruggeeft? En als je op maandag de suiker zou betalen? Maakt het ècht wat uit of je op zondag die sui,er zou betalen of op maandag? En als je nu zondag later op de dag de suiker terugbrengt? Is dat dan niet betalen met suiker ipv geld? Zie je dat het meer om de intentie is waarom je iets doet dan het fysieke metalen muntstuk wat je geeft? Als jij merkt dat het doen van aankopen op zondag jou van God weghoudt, dan zou ik het inderdaad niet meer doen als ik jou was. Maar dan niet omdat God je verboden heeft dingen op zondag te kopen, maar omdat je dan iets bewust doet waarvan JIJ (en niet je ouders, noch de buurvrouw noch de pastoor) denkt dat het je van God weghoudt. Overigens, als iemand vindt dat ie niet op zondag iets mag kopen, hoe staat ie dan tegenover het kopen van stroom, gas, water op zondag? Dan maar zonder douchen naar de kerk? Op zaterdag water tappen voor als je zondag dorst hebt? Geen eten verwarmen? Ten slotte: er staat in de bijbel helemaal niet dat je op zondag niets mag kopen. Er staan wel regels over de Sabbat, maar de sabbat is op zaterdag, niet op zondag ( vraag het een Jood als je twijfelt). Italianen zeggen niet voor niets Sabato tegen zaterdag - wij noemen die dag nog steeds naar een heidense god.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100