Waarom is het RK pausen etc niet toegestaan te trouwen, wanneer Petrus, de door hen tot "eerste paus" bekroonde apostel,wel getrouwd was?

Heeft de RKK de in 1Timotheus 4:3 genoemde kenmerken van een dwalende, valse religie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Mattheüs 8:14: En toen Jezus in het huis van Pe̱trus kwam, zag hij diens schoonmoeder met koorts ziek te bed liggen. Dit is de bron van wetenschap dat Petrus getrouwd was. Als nu Petrus de eerste paus word genoemd, waar komt dan het verbod vandaan. Zoals 1 Timotheus 4:1 zegt: "sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat zij aandacht schenken aan misleidende geïnspireerde uitspraken", en dan noemt hij het verbieden te trouwen. Hier spreekt hij niet over uitzonderingen, maar het gewoon voorkomen van dit fenomeen: het VERBIEDEN. Conclusie: Zij zijn afgevallen van het ware geloof met alle gevolgen van dien. Ook het misbruik van jongens is daar het gevolg van. En in veel gevallen waar het bekend werd, is er niet adequaat opgetreden. Hierdoor is het nog verder vervallen in afval. Ook Jezus veroordeelde de religie om zich heen: Hij zei over hen: (Mattheüs 15:8-9) 8 ’Dit volk eert mij met [hun] lippen, maar hun hart is ver van mij verwijderd. 9 Tevergeefs blijven zij mij aanbidden, omdat zij mensengeboden als leerstellingen onderwijzen.’”  Het celibaat heeft geen Bijbelse ondersteuning en werd door de kerk ingesteld. De Bijbel laat ook zien dat God een eind zal maken aan valse religie, die de mens alleen heeft misleid en er toe heeft bijgedragen, dat de mens verder van het dienen van God is gekomen en zelfs zo teleurgesteld is in de kerk, dat men niet eens meer in een God geloofd. Religie in het algemeen is verzakt naar religieuze schijn en een dekmantel voor het vergieten van bloed.

onder paus Gregorius de Grote (590-6040 werd het celibaat verplicht gesteld voor priesters. Binnen de vrij-katholieke en oud-katholieke kerk geldt, net als in de protestantse kerk, geen celibaat. Het celibaat werd destijds ingesteld, om de priester zich niet te laten binden aan een aardse persoon, maar aan God.

Bronnen:
oa fok forum

Ze zijn getrouwd met God. Bij mannelijke religieuzen weet ik het niet maar nonnen dragen zelfs een trouwring.

Vele profeten zijn getrouwd geweest, Noah, Abraham, Lot, etc.. bijna allemaal. Velen hadden zelfs meerdere vrouwen. Trouwen beschermt je in verlerlei opzichten tegen slechte daden. Boeddhisten leven ook celibatair, maar die "kastreren" zichzelf "van binnen uit". Dit is niet de bedoeling van God's schepping. De RKK is een dwalende religie. Niet zo zeer om het celibataire leven, maar ook om de drie eenheid hetgeen inhoud dat je gelijken aan God steld. Dit is afgodenarij en hoogst verwerpelijk.

Menselijk handelen is per definitie feilbaar en zover ik weet is geen kerk door God gesticht; trek zelf uw conclusie.

De Paus is de opvolger van Petrus, maar het celibaat is afgeleid van Paulus. Nee de RKK heeft niet de kenmerken van de dwaalgeest en demon uit 1 Tim.4:1-5 want - De RK verbiedt niet te trouwen, maar verbiedt alleen het huwelijk voor priesters, in navolging van het (niet-bindende) advies van Paulus hierover (het is beter niet te trouwen). - De RK voldoet ook niet aan de andere kenmerken uit 1Tim.4:1-5.

Een te strikte uitleg van Paulus in 1 Kor. 7: 25 Voor de ongehuwden heb ik geen voorschrift van de Heer, dus ik geef mijn eigen mening, als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is. 26 Ik meen dat het vanwege de huidige beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is. 27 Hebt u een vrouw beloofd met haar te trouwen, verbreek die belofte dan niet; bent u niet gebonden aan een vrouw, zoek er dan ook geen. 28 Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt, en ook wanneer een meisje trouwt zondigt ze niet, maar het huwelijk wordt een zware belasting die ik u graag zou besparen. 9 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt, 30 ieder die verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst, ieder die vreugde voelt zo dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is, 31 ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. 32 Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. 33 Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, 34 dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer, en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, dit staat op gespannen voet met het zorg dragen voor geestelijk zaken, zoals een paus, een bisschop of een pastoor doet. Het heeft dus een (zwakke) Bijbelse grond.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=...

Paulus heeft het in zijn geschriften ooit eens aangegeven, dat het voor hem beter was om niet te trouwen. En dat was voor hem ook logisch, hij was immers veel op reis en maakte veel ontberingen door, dan is het ook beter om niet te trouwen. Maar dat gold alleen voor hem, en was een persoonlijke keuze. De rooms katholieke kerk is naar mijn inziens een dwaalgeloof, wat leefregels dwingend oplegt aan mensen, zodat mensen zich niet geestelijk meer kunnen ontwikkelen. Er worden regels opgelegd die elk spiritueel ontwaken weer uitdoven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100