Wie zijn de priesters in Maleachi 2:1-17?

Weet jij het antwoord?

/2500

De priesters in de tempel.

Bronnen:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esr...

Joodse priesters. In het Oude Testament was het priesterschap voorbehouden aan de afstammelingen van Aäron. Zijn zonen werden tijdens de woestijntocht door de Heer aangewezen als hoeders van de Ark van het Verbond. En de afstammelingen van Levi vormden een andere priesterklasse, die in de tijd van Mozes verkozen werd om in de tabernakel en later in de tempel te werken. Het priesterschap was een ambt dat binnen de familie overgeërfd werd. Na de ballingschap werd de priester gezalfd en als hogepriester aangeduid. Zijn functies bestonden uit onderricht geven in religieuze zaken, de zorg voor de cultus, het beheer van de tempelgoederen, en de bewaking van de tempel. De Levieten namen toen een ondergeschikte positie in ten aanzien van de andere priesters.

Bronnen:
http://www.deroerom.nl/?b=1224

Je leest in hoofdstuk 1 dat God spreekt tegen priesters die Gods naam hebben minacht. Zie hoofdstuk 1, vers 6-8, 10, 12-14. Maleachi hoofdstuk 2 is een vervolg op hoofdstuk 1, God spreekt daar nog steeds tegen die eigenzinnige priesters. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=maleachi+1%3A6-14&id18=1&l=nl&set=10