Waarom praat/bid Jezus steeds tegen zichzelf?

God is 3 gedaanten(vader, zoon, heilige geest. maar als Jezus op aarde is, bid hij steeds tot god. Waarom zou hij dat doen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

God is de schepper van de Aarde en de Mens en daarom de Vader. De Heilige Geest is de 'adem' van God waarvan de Mens het leven krijgt. Jezus is de Mens geworden Zoon van God, geboren uit Maria. Omdat Jezus een volkomen mens was en omdat Hij een rotsvast vertrouwen had in Zijn Schepper, God de Vader, sprak Hij tot Hem in gebed en noemde hem steevast 'Vader'. Daarom gaf Jezus ook het Gebed mee, het Onze Vader, aan ieder die gelooft in de zuiverheid en de kracht van God de Vader. Daarmee wilde Jezus aangeven dat hijzelf God niet is en was, maar dat God de Vader is van alle dingen en door alle mensen aangenomen zou moeten worden. Hij was als het ware de 'interface', de verbinding, tussen de mensen op aarde en de Schepper uit de Hemel, zijn Vader, die niemand ooit gezien had en heeft. Daarom bad Jezus dus niet tot zichzelf. Het zijn de mensen zelf die Jezus tot God hebben verheven en die de essentie van het geloof dus niet goed hebben begrepen. Jezus zelf was net zo kwetsbaar als alle mensen om hem heen en heeft dat op een gruwelijke wijze ondervonden.

Jezus is geheel God (namelijk Zoon van God) en geheel mens. Als mens bidt Hij tot God, zijn Vader.

Voordat hij gekruisigd werd, was hij mens. Daarom bad hij tot God als een andere persoon. Pas na zijn verrijzenis uit de dood en de Hemelvaart van hem, werd hij als god gezien. Omdat er maar één God is, ziet bijvoorbeeld de Rooms Katholieke Kerk God als een drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Ik denk dat dit een moeilijk concept is om te begrijpen. Ten eerste wil ik zeggen dat Jezus de Zoon van God is en tevens God Jezus is. Johannes gaf dat aan in zijn evangelie en Jezus gaf het zelf aan (Joh 10:30). Wat mijn gedachte hier echter over is is dat God van een perfecte staat in een imperfecte staat is gegaan. Hij werd mens en de mens is imperfect. Ik denk dat Jezus bidt vanuit een imperfecte staat naar zijn perfecte staat om er zeker van te zijn dat dit de weg is die hij moet belopen, aangezien mensen niet perfect zijn en blootgesteld aan zonde. Als Jezus volledig een mens was, had hij dezelfde verlangens en verleidingen als ieder ander persoon. Ik denk dus dat hij bad om zeker te zijn van zijn zaak dat het echt op deze manier moet, omdat hij niet in zijn perfecte staat is als waarin de Vader verkeerd.

Jezus bad niet tot zichzelf,maar tot zijn hemelse vader Jehovah. Jezus was de eerste die door zijn hemelse vader werd geschapen. (Openbaring 3:14) . . .het begin van de schepping door God

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/102006...

Jezus zei: Indien GIJ mij liefhadt, zoudt GIJ U verheugen dat ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan ik. (Johannes 14:18) Als de vader groter is, kunnen ze niet dezelfde zijn.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100