Waarom is Jezus zo belangrijk voor de Christenen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Omdat alles om Jezus draait bij het Christendom. In Jip en Janneke taal: Niemand komt in de hemel omdat ieder mens een zondaar is. Jezus heeft als enige mens een perfect leven geleid zonder enige zonde. En daarna is hij vermoord. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Als je in je hart geloofd dat Jezus dit voor ons gedaan heeft. En dat geloven de Christenen. Dan zal God de zonde van deze mensen niet meer zien. Hij ziet Jezus die het perfecte zondeloze leven geleid heeft. Daarnaast is Jezus door God naar ons gezonden. Hij was de zoon van God. God heeft ons zijn zoon gegeven zodat wij mensen van de zonden bevrijd konden worden. Het gaat dus ook om vergeving. Vergeving van God. Dat geloven de Christenen en daarom is Jezus zo belangrijk. Ik hoop dat ik het goed en duidelijk heb uitgelegd. Ik ben geen Christen en ik geloof ook niet in God. Maar ik ben ook niet 100% overtuigd dat het niet zo is. Als er Christenen zijn hier die vinden dat mijn uitleg niet goed is. Dan hoor ik dat graag ik wil geen foute informatie verstrekken of iemand beledigen.

De Here Jezus is de beloofde Messias waar alles om draait in de Bijbel. Door in Hem te geloven kunnen we kinderen van God worden. De Here Jezus is de enige mens op aarde die zonder (erf)zonde heeft geleefd op aarde. Het was God Zelf in een mensengedaante ( de Volheid van God woonde in Hem ), daarom de Zoon van God genaamd ( Hij werd verwekt door de Heilige Geest) . De profeet Jesaja omschrijft hem als Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. Al deze namen kunnen ons helpen om te begrijpen wie Jezus is, niet alleen wie hij was. Hij stierf voor de mensen aan het kruis en droeg hiermee de straf voor de fouten van de mens, tevens versloeg Hij de vijand ( de duivel ) in het dodenrijk. Hij stond op uit de dood en steeg op naar God met een hemels lichaam. Hierdoor kunnen de mensen die in Hem geloven nu naar de hemel na het sterven. Hij is naar de wereld gekomen om redding aan te bieden voor de mensen en te vertellen hoe ze moeten leven en te vertellen over God de Vader die naar de mens zoekt en van ze houdt. Door in Hem te geloven kunnen we de Geest van God ontvangen en eeuwig leven. Eens verwachten we dat Hij het vrederijk op aarde zal oprichten, hoe dat gaat gebeuren staat in de Bijbel.

Simpel gezegd: zonder Jezus ga je volgens de Bijbel naar de hel. De meeste mensen denken namelijk dat alle goede mensen naar de hemel gaan, maar de Bijbel zegt: "Want allen hebben gezondigd, en komen te kort voor de glorie van God;" (Rom. 3:23). We hebben allemaal fout gedaan in ons leven, we hebben allemaal gezondigd, en daarom komen we voor God te kort. Daarom zegt de Bijbel: "en alle leugenaars, zullen hun deel hebben in het meer, welk brandt met vuur en zwavel: [het]welk is de tweede dood." (Op. 21:8) Alle leugenaars gaan dus naar de hel. Heeft u weleens een leigen verteld? Dan gaat u naar de hel. Waarom? "Want het loon van zonde [is de] dood;" (Rom. 6:23a) Door uw zonde verdient u het om dood te gaan en daarna de tweede dood (de hel) te ontvangen. Maar denkt u dat God wil dat u naar de hel gaat? Natuurlijk niet! Dit is waarschijnlijk het bekendste vers uit de hele Bijbel: "Want God had de wereld zoo lief, dat hij zijnen alleenlijk gewonnenen Zoon gaf, [op]dat al wie in hem gelooft niet zoude vergaan, maar eeuwigdurend leven hebbe." (Jn. 3:16, KJV) Jezus is in uw plaats aan het kruis voor uw zonden gestorven, zodat als u in hem gelooft, u het eeuwige leven krijgt. Jezus was God in het vlees en heeft nooit gezondigd. "En gij weet dat hij gemanifesteerd was [om] onze zonden weg te nemen; en in hem is geene zonde." (1 Jn 3:5) "God was manifest in het vleesch," (1 Tim 3:16) Stel dat u een auto heeft gestolen en u staat voor de rechter en zegt: "U krijgt als straf of 100 duizend euro boete of een gevangenisstraf van 10 jaar." Dat is een probleem, want u heeft niet zomaar 100 duizend euro liggen, dus het ziet ernaar uit dat u naar de gevangenis gaat. Maar dan komt er plotseling iemand de rechtzaal binnen en zegt: "Edelachtbare, de verdachte is mijn vriend, ik houd van hem en ik wil niet dat hij naar de gevangenis gaat. Hier heeft u 100 duizend euro." Daarmee is uw boete voldaan en komt u vrij! Zoiets heeft Jezus ook voor u gedaan, door in uw plaats te sterven, zodat u niet meer naar de hel hoeft te gaan maar het eeuwige leven zult ontvangen, indien u in hem gelooft. In Rom. 6:23b staat: "maar de gift van God [is] eeuwig leven door Jezus Christus onzen Heer." Als u in Jezus gelooft dan krijgt u het eeuwige leven als gift. Als ik u mijn auto geef, maar u moet er wel een maand voor werken, is het dan een gift? Nee. Een gift is een gift omdat u er niets voor hoeft te doen. Voor de gift van het eeuwige leven hoeft u ook niets te doen dan te geloven!

Bronnen:
https://www.youtube.com/watch?v=CtU_LSlnop0

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100