Klopt het verhaal in de bijbel dat iemand (jezus?) een visioen kreeg over ijzeren vogels (vliegtuigen)?

En zo ja, wat zag diegene dan nog meer in zijn visioenen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Neen, dit lijkt eerder een voorspelling van Nostradamus te zijn geweest over de eerste of tweede WO. Hij zou het in zijn voorspelling over Hister (Hitler) gehad hebben over : " vliegende ijzeren vogels die overal dood en verderf zaaien'" . Leuk om eens te lezen: http://www.militair.net/forum/viewtopic.php?f=57&t=187&p=1898 Googlemaar eens op "NOSTRADAMUS" Toegevoegd na 26 minuten: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nostradamus http://www.alletop10lijstjes.nl/10-uitgekomen-voorspellingen-nostradamus/ http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/69931-nostradamus-en-het-einde-van-de-wereld.html http://www.scientias.nl/nostradamus/20118

Je doelt waarschijnlijk op Ezechiël. In zijn boek zegt deze 'profeet' onder andere "En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen. En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper." (Ez. 1-7) en ook "De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verf van een turkoois; en die vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hun gedaante, en hun maaksel, alsof het ware een rad in het midden van een rad." (Ez. 1-16) (bron 1) Uiteraard betreft het hier geen vliegtuigen of iets dergelijks, maar de 'moderne' mens is blijkbaar geneigd dergelijke omschrijvingen te relateren aan hedendaagse verschijnselen. Dus nee, in die zin klopt het verhaal niet. Dat voornoemde omschrijvingen een buitenaardse/technologische oorsprong zouden hebben is een pover onderbouwde bewering van de Zwitserse schrijver Erich von Däniken (welke een aardig centje heeft verdiend aan met name het boek 'Waren de Goden Kosmonauten?') (zie bron 2)

Bronnen:
http://skepdic.com/vondanik.html
http://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/1.html

Mogelijk verwijs je naar de grote verdrukking - de laatste 7 jaar op aarde, voordat de Here Jezus terugkomt op aarde om het vrederijk op te richten. Hier kreeg Johannes een visioen over, die hij moeilijk lijkt te kunnen plaatsen. Het is ten tijde van de antichrist die dan de (wereld)macht heeft op aarde. Tevens de tijd van rampen op aarde die dan gaan ontstaan. Een leger van 200 miljoen soldaten zal naar het Midden Oosten optrekken met een rare beschrijving van helikopters, tanks en harnassen lijkt het. Iets wat hij niet lijkt te kunnen plaatsen in dit visoen beschrijft hij Openbaring 9 - De vijfde en zesde bazuin. 7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; 9 en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. 17 En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. Een gigantische oorlog lijkt er dan uit te breken bij de Eufraat - het midden Oosten. Toen dit geschreven werd was een leger van 200 miljoen volledig ondenkbaar. Nu kan India en China dit op de been brengen. Gaat het over olie, macht of religie - dat wordt niet vermeld.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100