Wat betekent "wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde" (Rom. 6:7) ?

Heeft iedereen na zijn dood dan een goedgekeurde positie voor God?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Sommigen geloven dat wie samen met christus gestorven is aangaande de joodse wet, vrij van zonde is betreft deze wet, want zij wandelen in geest met christus. Een ander antwoord op je vraag zou kunnen zijn ( want romeinen 6 kan zowel gaan over het innerlijke als over het vleselijke) dat, als je letterlijk gestorven bent, ook vrij bent van zonde, de bijbel zegt een beetje verder in hetzelfde hoofdstuk in dit verband ook, dat het loon dat de zonde betaald, de dood is. romeinen 6: 23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. Betreft het tweede gedeelte van je vraag: Of iedereen een goedgekeurde positie voor G-d heeft na zijn dood, daar zal G-d over oordelen tijdens de opstanding van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Volgens romeinen 6 worden zij dus niet geoordeeld op basis van wat zij deden voor hun dood, want daar betaalden zij al voor met hun dood. Zij worden geoordeeld op basis van hun daden tijdens de opstanding in de 1000 jarige periode. Op deze wijze worden sommigen rechtvaardig verklaard en anderen onrechtvaardig. Nadien zal de genadegave van G-d voor de rechtvaardig verklaarden "het eeuwige leven" voor sommigen in de hemel en anderen op aarde, een definitieve vervulling kennen. ..... maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Dat betekent dat satan je niet meer kan aanklagen voor je overtredingen. Jezus stierf voor alle zondes en heeft door zijn dood dus onze schuld al ingelost: dus voor het recht zijn wij vrij van zonde. God bekijkt ons dus door Jezus.

Onderstaande komt uit de link: >>Romeinen 6:7. Vanaf het ogenblik van mijn wedergeboorte en geloof in Christus, ben ik volkomen gerechtvaardigd van de zonde. Wat betekent volkomen gerechtvaardigd zijn? God is volkomen rechtvaardig en absoluut heilig. Ten einde 100% rechtvaardig en 100% heilig te blijven, moet God de zonde voor 100% straffen en moet God eisen dat mensen 100% rechtvaardig en 100% heilig leven. God weet dat geen enkel mens hieraan kan voldoen. God is ook 100% liefde en wil zoveel mogelijk mensen behouden van de eeuwige dood. De eeuwige dood is een realiteit evenals het eeuwige leven. God zelf neemt de menselijke natuur aan in Jezus Christus, identificeert zich met het lijden van de mens hier op aarde en leeft een volkomen heilig leven voordat hij aan het kruis sterft. Jezus Christus vervult de rechtseis (wet) van God voor 100% in mijn plaats. Hij leeft voor 100% rechtvaardig en heilig in mijn plaats. En hij neemt voor 100% al mijn onrechtvaardigheid en onheiligheid op zichzelf en sterft aan het kruis in mijn plaats. Wat God van mij vereist, vervult Jezus Christus 100% in mijn plaats! Daarom geldt dat wie in Christus gelooft, één wordt gemaakt met de dood van Christus. En wie met Christus sterft, wordt voor 100% gerechtvaardigd! God verklaart je volkomen gerechtvaardigd (vergeven, rechtvaardig, heilig) en beschouwt en behandelt je van nu af aan alleen maar als volkomen rechtvaardig in zijn ogen! Wanneer God naar jou en mij kijkt, ziet Hij alleen maar de gerechtigheid van Jezus Christus. Dat is onze nieuwe staat of positie!<< Een goede uitleg maar ik vraag mij oprecht af of je op deze manier niet iets introduceert waardoor je je alle verantwoordelijkheden voor al je daden op iemand anders schuift.

Bronnen:
http://www.deltacursus.nl/romans/romeinen-...

Om de tekst goed te begrijpen zou je vanaf vers 1 tot en met 14 moeten lezen. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rom+6&id35=1&l=nl&set=10 “Volgt hieruit dat wij moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Natuurlijk niet! Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde”? Je leest hier over “christendom in de praktijk” of wel : het dagelijkse leven van de christen. En dat is: niet zondigen. Om niet meer te hoeven zondigen blijkt doorgaans niet direct te lukken. Vandaar dat wij om genade ( = hulp) mogen vragen om toch zo’n leven te kunnen leiden. “Want Gods genade is verschenen tot redding van alle mensen. Ze voedt ons op en leert ons dat we ons moeten afkeren van ons goddeloze leven en onze wereldse verlangens en dat we bezonnen, rechtvaardig en vroom moeten leven in deze wereld, . . “ en volgende verzen voor nog duidelijker uitleg. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Titus+2&id17=1&l=nl&set=10 Deze uitleg over “praktisch christendom” kun je ook verder lezen in de door jou aangehaalde hoofdstuk 6 vers 4. “Door de doop (als symbolische betekenis van ons sterven) zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden”. Zoals Jezus, zo’n 2000 jaar geleden, gestorven is aan het kruis en daarna uit de dood is opgestaan ( = opgewekt), zo zullen wij die gestorven zijn aan ons zondige leven, die wij eerst leidden voordat wij tot dit geloof kwamen, een rechtvaardig en godvruchtig leven kunnen en mogen leven. Wie op deze voorgestelde manier zijn dagelijkse leven leidt, heeft ook “het recht” verkregen om vrij te komen van de zonde; dus niet langer te hoeven zondigen. Dat is de uitleg en het antwoord van jouw vraag. De toelichting op jouw vraag: Heeft iedereen na zijn dood dan een goedgekeurde positie voor God? Het antwoord is: ja. Sterker nog: deze bevoorrechte positie heb je nu al; in het hier en nu, is het mogelijk om te “sterven terwijl je leeft” en door de goddelijke Geest geleid te worden. “Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven zoals Hij, zullen wij ook één met Hem zijn door op te staan zoals Hij”. “U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst (vanwege een godloos leven en naar wereldse verlangens) te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romeinen+8&id18=1&l=nl&set=10

Dit vers maakt duidelijk dat degenen die uit de dood worden opgewekt, niet worden geoordeeld op grond van de werken die zij in hun vroegere leven hebben gedaan, want volgens dit vers geldt de regel: „Wie gestorven is, is van zijn zonde vrijgesproken.”

Het is meer logica denk ik. Als je gestorven bent kun je geen zonden meer begaan en ben je daar vrij van.

Hiervoor moet je de tekst in zijn verband lezen. Anders wordt het wel een heel cryptisch gebeuren. Uit de voorgaande teksten blijkt dat het niet om de lichamelijke dood gaat maar om de geestelijke dood die gevolgd wordt in de geboorte van de nieuwe mens. Dus wat ook wel de wedergeboorte word genoemd. Als je wedergeboren ben heb je een nieuw leven ontvangen omdat het offer van Jezus heeft voldaan voor al je zonden. Dus je strafblad is verscheurd en kun je voor God zeggen dat je vrij bent van zonden. Dit betekend niet dat je hier op aarde een heilige bent geworden, maar dat je zonden uit het verleden, heden en toekomst zijn uitgewist. Wat dus niet het recht geeft om daarom maar meer schuld te maken. Dan kom je weer terug bij vers 1

Het heeft met het geestelijk sterven van de" eigen ik "van de mens te maken. " Dit krijgt een begin bij de wedergeboorte, wanneer Jezus in ons hart komt wonen Zonder begin dus geen proces. vers 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; Joh 3 vers 30 30 Hij ( God /Jezus ) moet steeds meer op de voorgrond treden, en ik( de zonde van ons ) moet steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Wanneer we in Jezus zijn en met Hem wandelen zijn we voor God vrij van de zonde 1 JOH 7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Het is de smalle weg, wat soms pijnlijk ervaren kan worden. Toegevoegd na 8 minuten: Dit vers 6:7 staat niet los van de wandel in het licht met de Here Jezus

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100